Milijana Kajmakamova, Vlast i istorija v Srednovekovna Bălgarija VII-XIV vek, Paradigma, Sofija 2011, ss. 340.

Main Article Content

Mirosław Leszka

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Leszka, M. (2013). Milijana Kajmakamova, Vlast i istorija v Srednovekovna Bălgarija VII-XIV vek, Paradigma, Sofija 2011, ss. 340. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 20, 239-242. https://doi.org/10.14746/bp.2013.20.16
Section
Reviews

References

  1. Bułgarska kronika apokryficzna. Słowo proroka Izajasza o tym jak został przez anioła wyniesiony do siódmego nieba, tłum M. Skowronek [w:] Apokryfy i legendy starotestamentowe Słowian Południowych, red. G. Minczew, M. Skowronek, Kraków, 2006.