Simeon I the Great, the ruler of Bulgaria in the account of Leo the Deacon (Historia, VII, 7)
PDF (Język Polski)

Keywords

medieval Bulgaria
Symeon I the Great
Leo of Deacon
the battle of Anchialos 917

How to Cite

Leszka, M. (2020). Simeon I the Great, the ruler of Bulgaria in the account of Leo the Deacon (Historia, VII, 7) . Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 26, 33–41. https://doi.org/10.14746/bp.2019.26.2

Abstract

Simeon in the account of Leo the Deacon (Historia, VII, 7) is an unambiguously negative figure. A bold barbarian who dared not only to raid Byzantine territories, but also to demand that the Romans proclaim him a ruler. Even his victory at the Battle of Anchialos (917) was not the result of his military prowess, but a tear in the Byzantine camp. It should be clearly emphasized that he was not the hero of the aforementioned passage of Leo the Deacon's work, but Leo Phokas. The Bulgarian ruler was only a convenient tool in the hands of the Byzantine author for the purpose of showing a rather trivial truth that disagreement in one’s own camp and the desire for power lead to misfortunes, both for the individuals and for the nation. 

https://doi.org/10.14746/bp.2019.26.2
PDF (Język Polski)

References

Źródła:

Leonis Diaconi Caloensis Historiae, rec. C.B. Hase, Bonnae 1828.

Nicholas I Patriarch of Constantinople. Letters, Greek text and English transl. R.J.H. Jenkins, L.G. Westerink. Washington, 1973.

The Ecclesiastical History of Evagrius with the Scholia, ed. J. Bidez, L. Parmentier, Amsterdam 1964.

Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum, rec. I. Thurn, Berlin 1973.

The History of Leo the Deacon. Byzantine Military Expansion in the Tenth Century, introd., transl., annot. A-M.

Talbot, D. F. Sulivan, with assistance G. T. Dennis, S. McGrath, Washington 2006.

Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian, seria grecka, zeszyt 5: Pisarze z X wieku, przekł., oprac. A. Brzóstkowska, Warszawa 2009.

Theophanes Continuatus, ed. B.G. Niebuhr, rec. I. Bekker, Bonnae 1838.

Opracowania:

Angelov D., Kašev S., Čolpanov B., Bălgarska voenna istorija ot antičnostta do vtorata četvărt na X v., Sofia 1983.

Angelov P., Bălgarija i bălgarite v predstavite na vizantijcite (VII–XIV vek), Sofia 1999.

Bălgarskijat zlaten vek. Sbornik w čest na car Simeon Veliki (893–927), red. V. Gjuzelev, I.G. Iliev, K. Nenov, Plovdiv 2015.

Blagoev N.P., Kritičen pogled vărhu izvestijata na Lăv Djakon za bălgarite, „Makedonski Pregled” 1930, t. 6, nr 1, s. 25–48; 2, s. 23–40.

Bonarek J., Romajowie i obcy w Kronice Jana Skylitzesa. Identyfikacja etniczna Bizantyńczyków i ich stosunek do obcych w świetle Kroniki Jana Skylitzesa, Toruń 2003.

Božilov I., Car Simeon Veliki (893–927); zlatnijat vek na Srednovekovna Bălgarija, Sofia 1983.

Božilov I., Gjuzelev V., Istorija na srednovekovna Bălgarija VII–XIV vek, Sofia 1999.

Brzozowska Z.A, Leszka, M.J., Marinow K., Piotr I Święty, car bułgarski (ok. 912–969), Maria Lekapena, caryca bułgarska (ok. 912–?963), Kraków 2018.

Cheynet J-C., Pouvoir et contestations à Byzance (963–1210), Paris 1990.

Cheynet J.-C., Les Phocas, w: Le Traité sur la guérilla (De velitatione) de l’empereur Nicephore Phocas (963–969), ed. G. Dagron, H. Mihaescu, Paris 1986.

Durić I., Porodica Foca, “Zbornik Radova Vizantološkog Instituta” 1976, t. 7, s. 240–246.

Holmes C., Basil II and Governance of Empire (976–1025), Oxford 2005.

Holmes C., Political Elites in the Reign of Basil II, w: Byzantium in the Year 1000, ed. P. Magdalino, Leiden 2003, s.

Ivanov S.A., Polemičeskaja napravlennost “Istorii” Lva Diakona, „Vizantijskij Vremennik” 1982, t. 43, s. 74–80.

Jurewicz O., Historia literatury bizantyńskiej, Wrocław 1982.

Karpozilos A., Bydzantinoi istorikoi kai chronografoi 8–10os aiones, Athenai 2002, t. 2.

Kazhdan A., History of Byzantine Literature (850–1000), ed. Ch. Angelidi, Athens 2006, s. 278–286.

Leszka M.J., Dlaczego Bizantyńczycy przegrali bitwę pod Anchialos (917). Wersja Leona Diakona, w: In tempore belli et pacis. Ludzie – miejsca – przedmioty. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr hab. Janowi Szymczakowi w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy nakowo-dydaktycznej, red. T. Grabarczyk, A. Kowalska-Pietrzak, T. Nowak, Warszawa 2011, s. 409–414.

Leszka M.J., Obraz wojny w Listach Mikołaja Mistyka do Symeona, władcy bułgarskiego, „Slavia Antiqua” 2006, t. 47, 2006, s. 9–16.

Leszka M.J., Symeon I Wielki a Bizancjum. Z dziejów stosunków bułgarsko-bizantyńskich w latach 893–927, Łódź 2013.

Leszka M.J., Wizerunek władców pierwszego państwa bułgarskiego w bizantyńskich źródłach pisanych (VIII – pierwsza połowa XII wieku), Łódź 2003.

Ljubarskij J.N. Zamečanija ob obrazach i chudożestvennoj prirode „Istorii” Lva Diakona, w: idem, Vizantijskije istoriki i pisateli (sbornik statiej), Sankt-Peterburg 1999, s. 149–160.

Machalov S.N., Koncepcija mira v političeskoj ideologii Vizantii pervoj poloviny X v.: Nikolaj Mistik i Feodor Dafnopat, „Antičnaja Drevnost’ i Srednije Veka” 1995, t. 27, s. 19–31.

Marinow K., In the Shackles of the Evil One: The Portrayal of Tsar Symeon I the Great (893–927) in the Oration „On the Treaty with the Bulgarians”, “Studia Ceranea” 2011, t. 1, s. 157–190.

Neville L., Guide to Byzantine Writing, Cambridge 2018.

Panagiotakes N., Leon ho Diakonos. A: Ta Bibliografika, B: Cheirografa kai eksdosis, Athenai 1965.

Panov M.P., The Blinded State. Historiographic Debates about Samuel Cometopoulos and His State (10th–11th), Leiden–Boston 2019.

Pirivatrić S., Samuilova država. Obim i karakter, Beograd 1997.

Runciman S., The Emperor Romanus Lecapenus and his Reign. A Study of Tenth-Century Byzantium, Cambridge 1969.

Simeonova Bălgarija v istorijata na evropejskija jugoiztok: 1100 godini ot bitkata pri Aheloj, red. A. Nikolov, N Kănev, Sofija 2018, t. 1–2,

Sjuzjumov M.J., Lev Diakon i jego vremia, w: Lev Diakon, Istorija, perev. M.M. Kopylenko, kommentarii M.J. Sjuzjumov. S.A. Ivanov, Moskva 1988, s. 137–165.

Strässle P.M., Krieg und Frieden in Byzanz, „Byzantion“ 2004, t. 74, s. 110–129.

Strässle P.M., Krieg und Kriegführung in Byzanz. Die Kriege Kaiser Basileios’ II. gegen die Bulgarien 976–1019, Köln-Weimar-Wien 2006.

Tomov T., Ključ 1014, Sofija 2014.

Trendafilov H., Car i vek. Vremeto na Simeon. Četyri instalacji, Šumen 2017.

Zlatarski V., Istorija na Bălgarskata dăržava prez srednite vekove, Sofia 1927, t. I.2.