Slaven Kale, „Poljaci, naša braća na sjeveru”. Hrvatska javnost o Poljacima 1860–1903, Srednja Europa, Zagreb 2020, ss. 424.

Main Article Content

Tomasz Jacek Lis

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Lis, T. J. (2020). Slaven Kale, „Poljaci, naša braća na sjeveru”. Hrvatska javnost o Poljacima 1860–1903, Srednja Europa, Zagreb 2020, ss. 424. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 27, 243-246. https://doi.org/10.14746/bp.2020.27.18
Section
Reviews

References

  1. Agičić D., Echa powstania styczniowego w Chorwacji, „Prace Komisji Środkowo-europejskiej” 2000, t. 7, s. 39–48.
  2. Agičić D., Kongresi jugoslavenskih povjesničara – mjesto suradnje ili polje sukoba, w: Obraz konfliktów między narodami słowiańskimi w XIX i XX wieku w historiografii, red. I. Stawowy-Kawka, Kraków 2007, s. 117–130.
  3. Cetnarowicz A., Narodni preporod u Dalmaciji, Zagreb 2006.
  4. Cetnarowicz A., Narodni preporod u Istri (1860¬–1907), Zagreb 2014.
  5. Chwalba A., Poljska nakon komunizma, Zagreb 2011.
  6. Poljsko-hrvatske veze kroz stoljeća. Povjest, kultura, književnost, red. D. Agičić, M. Czerwiński, Zagreb 2019.
  7. Paczkowski A., Pola stoljeća povjesti Poljske, Zagreb 2001.
  8. Zdziechowski M., Odrodzenie Chorwacyi w wieku XIX: illiryzm. Stanko Vraz. Iwan Mažuranič. Piotr Preredović. Kraków 1902.