Vol. 27 (2020)

Articles

Mirosław Leszka
5-16
Flavius Areobindus – the one-war general
https://doi.org/10.14746/bp.2020.27.1
PDF (Język Polski)
DOI: https://doi.org/10.14746/bp.2020.27.1
Kirił Marinow
17-46
A scorched earth: The fate of the Bulgarian economic background during the expedition of Nikephoros I Genikos of 811
https://doi.org/10.14746/bp.2020.27.2
PDF (Język Polski)
DOI: https://doi.org/10.14746/bp.2020.27.2
Zdzisław Pentek
47-56
On the Empresses of the Latin Empire (1204–1261) (1). Maria the countess of Champagne
https://doi.org/10.14746/bp.2020.27.3
PDF (Język Polski)
DOI: https://doi.org/10.14746/bp.2020.27.3
Katarzyna Niemczyk
57-68
The image of the ruler of Moldova Petru Rares in contemporary foreign sources
https://doi.org/10.14746/bp.2020.27.4
PDF (Język Polski)
DOI: https://doi.org/10.14746/bp.2020.27.4
Wojciech Sajkowski
69-80
French image of the inhabitants of the Illyrian Provinces and the emergence of South Slavic nationalisms
https://doi.org/10.14746/bp.2020.27.5
pdf
DOI: https://doi.org/10.14746/bp.2020.27.5
Bartłomiej Rusin
81-96
Georgi Mamarchev – the hero of the fight for the liberation of Bulgaria in the first half of the 19th century
https://doi.org/10.14746/bp.2020.27.6
PDF (Język Polski)
DOI: https://doi.org/10.14746/bp.2020.27.6
Krzysztof Popek
97-122
The The Emigration of Muslims from the Greek state in the 19th century. An Outline
https://doi.org/10.14746/bp.2020.27.7
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/bp.2020.27.7
Jędrzej Paszkiewicz
123-136
Slavic activists and socio-political situation in Bosnia at the turn of the 19th century. The Foundations of the contemporary ethnic divisions
https://doi.org/10.14746/bp.2020.27.8
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/bp.2020.27.8
Aleksandra Feder
137-150
Creating a national space: about the first initiatives of building of the Saint Sava temple in Belgrade. A comparative approach
https://doi.org/10.14746/bp.2020.27.9
PDF (Język Polski)
DOI: https://doi.org/10.14746/bp.2020.27.9
Agnieszka Kastory
151-166
Social moods in Romania at the brink of the revolution of 1989 in the light of the reports from the Polish embassy in Bucharest
https://doi.org/10.14746/bp.2020.27.10
PDF (Język Polski)
DOI: https://doi.org/10.14746/bp.2020.27.10
Srđan Mladenov Jovanović
167-180
Confronting recent history: forced mobilization in Serbia during the war in Croatia 1991–1995
https://doi.org/10.14746/bp.2020.27.11
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/bp.2020.27.11
Tomasz Klimkowski
181-194
Religious terminology in Romanian and confessional divisions
https://doi.org/10.14746/bp.2020.27.12
PDF (Język Polski)
DOI: https://doi.org/10.14746/bp.2020.27.12

XIX Balcanicum conference. Materials (Poznań, 23–24 X 2020)

Wojciech Sajkowski
195-229
XIX Balcanicum conference. Borders in the Balkans and Central Europe and the practice of everyday life, 23–24 October 2020
https://doi.org/10.14746/bp.2020.27.13
PDF (Język Polski)
DOI: https://doi.org/10.14746/bp.2020.27.13

Reviews

Zdzisław Pentek
231-234
Zofia A. Brzozowska, Ivan N. Petrov, Latopis nowogrodzki pierwszy starszej redakcji. Unikatowy zabytek piśmiennictwa staroruskiego i jego polski przekład, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, ss. XXX+II nlb., 401+1 nlb., il., Series Ceranea.
https://doi.org/10.14746/bp.2020.27.14
PDF (Język Polski)
DOI: https://doi.org/10.14746/bp.2020.27.14
Ilona Czamańska
235-237
Piotr Tafiłowski, Pomiędzy cywilizacjami. Wojna i praktyki komunikacyjne na pograniczu chrześcijańsko-muzułmańskim na przełomie średniowiecza i ery nowożytnej, Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2019, ss. 333.
https://doi.org/10.14746/bp.2020.27.15
PDF (Język Polski)
DOI: https://doi.org/10.14746/bp.2020.27.15
Piotr Wróbel
238-240
Smilja Marjanović-Dušanić, Sveto i propadljivo: telo u srpskoj hagiografskoj književnosti, Balkanološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti, Posebna izdanja 135, Izdavačko preduzeće CLIO, Beograd 2017, ss. 434. : [Смиља Марјaновић-Душанић, Свето и пропадљиво: тело у српској хагиографској књижевности, Балканолошки институт Српске академије наука и уметности, Посебна издања 135, Издавачко предузече Клио, Београд 2017, ss. 434].
https://doi.org/10.14746/bp.2020.27.16
PDF (Język Polski)
DOI: https://doi.org/10.14746/bp.2020.27.16
Wojciech Sajkowski
241-242
Tomasz Ewertowski, Images of China in Polish and Serbian travel writings (1720–1949), Leiden-Boston 2020, Brill Rodopi, ss. 416.
https://doi.org/10.14746/bp.2020.27.17
PDF (Język Polski)
DOI: https://doi.org/10.14746/bp.2020.27.17
Tomasz Jacek Lis
243-246
Slaven Kale, „Poljaci, naša braća na sjeveru”. Hrvatska javnost o Poljacima 1860–1903, Srednja Europa, Zagreb 2020, ss. 424.
https://doi.org/10.14746/bp.2020.27.18
PDF (Język Polski)
DOI: https://doi.org/10.14746/bp.2020.27.18
Jędrzej Paszkiewicz
247-250
Srđan Mićić, Od birokratije do diplomatije. Istorija jugoslovenske diplomatske službe 1918–1939., Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd 2018, ss. 482.: [Срђан Мићић, Од бирократије до дипломатије. Историја југословенске дипломатске службе 1918–1939].
https://doi.org/10.14746/bp.2020.27.19
PDF (Język Polski)
DOI: https://doi.org/10.14746/bp.2020.27.19
Mateusz Sokulski
251-262
Paweł Wawryszuk, Stosunki polsko-jugosłowiańskie 1945–1971, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Warszawa 2019 (seria Monografie, t. 145), ss. 328.
https://doi.org/10.14746/bp.2020.27.20
PDF (Język Polski)
DOI: https://doi.org/10.14746/bp.2020.27.20

IN MEMORIAM

Ilona Czamańska
263-264
Jerzy Hauziński (1946–2020)
PDF (Język Polski)