Georgi Mamarchev – the hero of the fight for the liberation of Bulgaria in the first half of the 19th century

Main Article Content

Bartłomiej Rusin

Abstract

The aim of the article is to show the selected forms of political and military activity of Georgi Stoikov Mamarchev (1786-1846), the iconic Bulgarian national fighter. The main attention is dedicated to G. Mamarchev’s involvement in Russian-Turkish wars (1806-1812; 1828-1829) and the uprising in the Turnovo region in 1835 (the so-called Velchova zavera). Thanks to G. Mamarchev’s activity against Ottoman Empire, during the Bulgarian National Revival period (1762-1878) he was regarded as one the first and most influential Bulgarian freedom fighter. In the following decades he was showed in the context of political activity of his nephew Georgi S. Rakovski (1821–1867).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Rusin, B. (2020). Georgi Mamarchev – the hero of the fight for the liberation of Bulgaria in the first half of the 19th century. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 27, 81-96. https://doi.org/10.14746/bp.2020.27.6
Section
Articles
Author Biography

Bartłomiej Rusin, Uniwersytet Jagielloński

Bartłomiej Rusin, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii, ul. Gołębia 13, 31-007 Kraków, Polska, bartlomiej.rusin@gmail.com, ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-1282-4878

References

 1. Atanasov Ŝ., Selskite v”stania v B”lgariya k”m kraya na XVIII v. i s”zdavaneto na b”lgarskata zemska voiska, Sofija 1958.
 2. Boev R., B”lgarskiyat dobrovolčeski korpus v ruskata armiya ot 1829 g., „Voennoistoričeski sbornik” 1978, t. 4.
 3. Boev R., B”lgarite v rusko-turskata voina 1828–1829 g., „Izvestiya na Nacionalniya voenno-istoričeski muzei” 1980, t. 4.
 4. Boev R., Antiturskoto dviženie na naselenieto ot b”lgarskoto černomorsko kraibrežie prez rusko-turskata voina 1828–1829 g., „Voennoistoričeski sbornik” 1970, t. 5.
 5. Boyadžiev I., Edin ot r”kovoditelite na Velčovata zavera, „Istoričeski Pregled” 1978, t. 6.
 6. Čolov P., B”lgarskite v”or”ženi četi i otryadi prez XIX vek, Sofiya 2003.
 7. Doinov S., B”lgarite i rusko-turskite voini 1774–1856, Sofiya 1987.
 8. Džamdžiev I., Dyado Velčo i zaverata mu, w: Sbornik po slučai stogodišninata na Zaverata ot 1835 g., Sofiya 1935.
 9. Genov C., B”lgarite i rusko-turskite voini XVIII–XIX vek, Sofiya 1987.
 10. Gračev V.P., K”m v”prosa za preselvaneto na b”lgari v Rusiya v načaloto na XIX v. (1800–1806), w: B”lgarskoto v”zraždane i Rusiya, red. V.D. Konobeev i dr., Sofiya 1981.
 11. Grek I., B”lgarskite dobrovolci (volonteri) ot 1828–1829 godina, „Vekove” 1975, t. 5.
 12. Grek I., Červenkov V., K”m istoriyata na v”or”ženoto v”stanie v B”lgaria prez p”rvata polovina na 30-te godini na XIX vek, „Vekove” 1985, t. 1.
 13. Jelavich B., Historia Bałkanów. Wiek XVIII i XIX, tłum. J. Polak, K. Salawa, Kraków 2005.
 14. Konobeev V.D., B”lgarskoto nacionalnoosvoboditelno dviženie. Ideologiya, programa, razvitie, Sofiya 1972.
 15. Korobkova N.M. (red.), Feldmaršal Kutuzov. Sbornik dokumentov i materialov, Moskva 1947.
 16. Mitev P., Političeskata deinost na Sofronii Vračanski v konteksta na Novoto vreme, w: Sofronii Vračanski – knižovnik i politik ot novoto vreme. Sbornik s materiali ot meždunarodna naučna konferenciya, Sofiya, 24 noemvri 2011 g., red. P. Mitev, V. Račeva, Sofiya 2013.
 17. Mutafčieva V., Vianu A., Feodalnite razmirici v Severna B”lgariya v kraya na XVIII i načaloto na XIX v. i tyahnoto otraženie v”v Vlahiya, w: B”lgaro-rum”nski vr”zki i otnošeniya prez vekovete, t. 1, Sofiya 1956.
 18. Pavlovska C., W”or”žavaneto v b”lgarskoto nacionalnoosvoboditelno dviženie ot načaloto na XIX vek do kraya na Krimskata voina, „Izvestiya na Voennoistoričesko naučno družestvo” 1979, t. 28.
 19. Petkov P., B”lgarskata zavera ot 1835 godina – p”rva proyava na nacionalnoosvoboditelnoto dviženie prez XIX vek, „Istoričesko B”dešte” 2015, nr 1–2.
 20. Petrov A., Voina Rossii s Turciei 1806–1812 gg., t. 1-2, Sankt-Peterburg 1885, 1887.
 21. Pletn’ov G., Stoyanov I., Planove i programi v nacionalnoosvoboditelnoto dviženie prez V”zraždaneto (Sbornik dokumenti), Veliko T”rnovo 1988.
 22. P”rvanov I., Haiduti. B”lgarskite voivodi do kraya na XIX vek, Sofiya 2020.
 23. Radev I. (s”st. i red.), B”lgarskoto v”stanie ot 1835 g. (Velčovata zavera). Materiali i dokumenti, Veliko T”rnovo 2000.
 24. Rakovski G.S., S”čineniya. Proza. Poeziya, t. 1, red. K. Topalov, Sofiya 1983.
 25. Račeva V., Otraženieto na rusko-turskata voina ot 1828–1829 g. i odrinskiyat mir ot 2 septemvri 1829 g. v”rhu B”lgarite v Dobrudža, w: Vremeto na Levski. Sbornik statii, red. P. Mitev, Sofiya 2010.
 26. Račeva V., Velčovata zavera (1835 g.) v ogledaloto na b”lgarskata istoriopis, w: Predizvikatelstvata na promyanata. Nacionalnata naučna konferenciya, Sofiya, 10–11 noemvri 2004, red. I. Baeva, P. Mitev, Sofiya 2006.
 27. Račeva V., V”prositelni okolo političeska deinost na Sofronii Vračanski, „Istoriya” 1995, nr 1.
 28. Romanski S., Georgi Mamarčev i dobrovolčeskata mu komanda ot 1828–1829 g., „Spisanie na BAN” 1921, t. 22.
 29. Romanski S., V”staničeski načinaniya na kapitan Goergi Mamarčev Bujukliu, w: Sbornik po slučai stogodišninata na Zaverata ot 1835 g., Sofiya 1935.
 30. Rusin B., „Wełczowa zawera”. Nieudana próba wywołania powstania na ziemiach bułgarskich w 1835 roku, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” (oddany do druku).
 31. Stoilov A.P., Krayat na velčovata zavera ot 1835 g., „Spisanie na BAN” 1923, t. 26.
 32. Syupyur E., B”lgarskata emigrantska inteligenciya v Rum”niya prez XIX vek, Sofiya 1982.
 33. Todorov N., Balkanski izmereniya na gr”ckoto v”stanie 1821: prinos”t na b”lgarite, Sofiya 1984.
 34. Todorov N., Traikov V., Gr”ckoto v”stanie ot 1828–1829 g. i b”lgarite, „Istoričeski Pregled” 1971, t. 2.
 35. Traikov V., G.S. Rakovski. Biografiya, Sofiya 1974.
 36. Traikov V., Učastieto na b”lgarite v nacionalnoosvoboditelnite borbi na drugite balkanski narodi, w: B”lgarskata naciya prez V”zraždaneto. Sbornik ot izsledvaniya, Sofiya 1980.
 37. Veliki K., Emigriraneto na b”lgarite ot Sliven v”v Vlahiya prez 1830 godina, w: idem, Stranici ot minaloto na b”lgarskiya narod, Sofiya 1987.
 38. Veliki K., Emigriraneto na B”lgarite v”v Vlahiya po vreme na rusko-turskata voina ot 1806–1812 godina, w: idem, Stranici ot minaloto na b”lgarskiya narod, Sofiya 1987.
 39. Veliki K., Neizdadeni dokumenti i nyakoi utočneniya v”v vr”zka s kapitan Georgi Mamarčev Buyuklyu, w: idem, Stranici ot minaloto na b”lgarskiya narod, Sofiya 1987.
 40. Veliki K., Traikov V., B”lgarskata emigraciya v”v Vlahiya sled rusko-turskata voina 1828–1829. Sbornik ot dokumenti, Sofiya 1980.
 41. V”zv”zova-Karateodorova K., Kapitan Georgi Mamarčev 1786–1846, Sofiya 1986.
 42. V”zv”zova-Karateodorova K., Georgi Mamarčev, w: Beležiti B”lgari, t. 2, 1396–1878, red. S. Mitev, G. Gatev, G. Ginčev, N. Malčev, H. Uzunov, Sofiya 1968.
 43. V”zv”zova-Karateodorova K., Dobavki k”m biografiyata na kapitan Georgi Mamarčev – kapitan Georgi Bujukliu (okolo 1786–1846 g.), w: V pamet na akademik Mihail Dimitrov. Izsledvaniya v”rhu B”lgarskoto v”zraždane, red. E. Stoyanova, Sofiya 1974.
 44. Zlatarski V., Političeska rolya na Sofronii Vračanski prez rusko-turskata voina 1806–1812 g., „Godišnik na Sofiiskiya Universitet. Istoričeski Fakultet” 1923, t. 19, nr. 3.
 45. Zlatarski V., P”rvite „b”lgarski deputati” v Rusiya, „B”lgarska istoričeska biblioteka” 1928, t. 3.
 46. Žečev N., B”lgarskata emigraciya v Rum”niya XIV v. – 1878 g., Sofiya 1986.
 47. Žečev N., Velčovata zavera 1835. Istoričeski očerk, Sofiya 1985.