Dimitrie Cantemir – on the language of the Moldovans, a translation from Latin including a commentary

Main Article Content

Anna Borowy

Abstract

The main aim of this paper is the Polish translation and the comment of the chapter De lingua Moldavorum, a part of the work called Descriptio Moldaviae written by Dimitrie Cantemir, voivode of Moldavia, in the early 18th century at the request of the Royal Academy in Berlin. The translation is based on the Latin text. It is the first attempt to introduce the text of Descriptio Moldaviae to Polish readers. The commentary is based on the philological methodology and contains primarily grammar and lexical remarks. The first part of the paper is a historical and cultural introduction to the topic.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Borowy, A. (2021). Dimitrie Cantemir – on the language of the Moldovans, a translation from Latin including a commentary. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 28(2), 193-206. https://doi.org/10.14746/bp.2021.28.27
Section
Articles IUS VALACHICUM

References

 1. Opracowania
 2. Avram M., Sala M., Faceți cunoștință cu limba română, Cluj 2001.
 3. Brückner A., Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1985.
 4. Cantemir D., Descrierea Moldovei, Bucuresci 1875.
 5. Cantemir D., Descrierea Moldovei, traducere de Petre Pandrea, Chișinău 2001.
 6. Cantemir D., Descriptio Moldaviae, Bucuresci 1872.
 7. Călinescu G., Istoria Literaturii române de la origini pînă în prezent, București 1982.
 8. Ciobanu Ș., Istoria Literaturii Române vechi, Chișinău 1992.
 9. Cioranescu A., Diccionario etimoloógico rumano, Madrid 1966.
 10. Costin M., Latopis Ziemi Mołdawskiej i inne utwory historyczne, tłum. I. Czamańska, Poznań 1998.
 11. Coteanu I., Structura și evoluția limbii române (de la origini pînă la 1860), București 1981.
 12. Demel J., Historia Rumunii, Wrocław 1986.
 13. Gołąb Z., Heinz A., Polański K., Słownik terminologii językoznawczej, Warszawa 1970.
 14. Korpanty J., Słownik łacińsko-polski, tom 1–2, Warszawa 2001.
 15. Mańczak W., Języki romańskie, Kraków 1969.
 16. Mańczak W., Polski słownik etymologiczny, Kraków 2017.
 17. Mirska Lasota H., Mały słownik pisarzy rumuńskich, Warszawa 1975.
 18. Mirska Lasota H., Porawska J., Wielki słownik rumuńsko-polski, Kraków 2009.
 19. Misterski H., Recepcja polskich zapożyczeń leksykalnych w dokumentach słowiańsko-mołdawskich, Poznań 1976.
 20. Nowicka-Rusek E., Pasterze w mieście. Rola miasta w konstrukcji tożsamości bałkańskich Arumunów [w:] Metropolie mniejszości, mniejszości w metropoliach, Warszawa 2011, s. 111–138, 2011.
 21. Patota G., Lineamenti di grammatica storica dell’italiano, Bologna 2002.
 22. Prati A., Vocabolario etimologico italiano, Torino 1951.
 23. Pușcariu S., Etimologisches Wörterbuch der rumänishen Sprache, I. Lateinisches Element, Heidelberg 1905.
 24. Țarălungă E., Dimitrie Cantemir, 2004.
 25. Źródła internetowe
 26. Cantemir D., Descriptio Moldaviae, https://la.wikisource.org/wiki/Descriptio_Moldaviae [dostęp: 02.12.2021].
 27. Dexonline, https://dexonline.ro/ [dostęp: 03.06.2021].
 28. Elektroniczny słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, https://elexicon.scriptores.pl/pl/# [dostęp: 03.06.2021].
 29. Milewski D., Mirona Costina „Historyja” – czyli co Jan III powinien wiedzieć o Mołdawii i Wołoszczyźnie, https://www.wilanow-palac.pl/mirona_costina_historyja_czyli_co_jan_iii_powinien_wiedziec_o_moldawii_i_woloszczyznie.html [dostęp: 03.06.2021].