Zeszyt stanowi rezultat polsko-niemieckiego projektu badawczego Centrum Badań im. Edyty Stein we współpracy z Uniwersytetem Essen-Duisburg (Katedra dydaktyki historii, prof. Markus Berhardt) i Uniwersytetem w Rostocku (Instytut Filozofii, Prof. Michael Großheim). Zebrane w tomie teksty przybliżają czytelnika do postaci, dzieła i przesłania św. Edyty Stein z perspektywy filozofii (fenomenologia). Ukazano Stein jako kobietę i człowieka wiary. Badania historyczne pozwoliy umieścić przyszłą patronkę Europy w kontekście Niemiec okresu nazistowskiego i skutków tej polityki. Tom przybliża aspekty recepcji myśli E. Stein w perspektywie interdyscyplinarnej.

Published: 2016-02-04

Od Redakcji

Markus Bernhardt, Anna Grzegorczyk, Małgorzata Grzywacz, Katarzyna Machtyl

5-7

Noty o autorach

Małgorzata Grzywacz

354-359