Kontakt

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM ul. Szamarzewskiego 89AB 60-568 Poznań

Główna osoba do kontaktu

Monika Obrębska
prof. UAM dr hab.
Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tel. 61 8292132

Wsparcie techniczne

Ewelina Berdowicz