Kontakt
Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM
ul. Szamarzewskiego 89 A
60-568 Poznań

Główna osoba do kontaktu

Ewelina Berdowicz
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Telefon (+48) 618 29 22 19

Wsparcie techniczne

PRESSto