Człowiek i Społeczeństwo

Aktualny numer

Tom 56 (2023)
Opublikowany 2023 grudnia 27

"Człowiek i Społeczeństwo" to półrocznik naukowy Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydziału Filozoficznego, Wydziału Psychologii i Kognitywistyki oraz Wydziału Socjologii (dawny Wydział Nauk Społecznych) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu koncentrujący się na problemach jednostki i ludzkich społeczności w kontekście współczesnej kultury. Czasopismo wyróżnia interdyscyplinarne podejście wynikające ze stosowania metod i teorii właściwych dla poszczególnych kierunków z obszaru nauk społecznych i humanistycznych, a więc antropologii, filozofii, kognitywistyki, kulturoznawstwa, psychologii, socjologii.

INDEKSOWANE W:
CEEOL, BazEkon, Google Scholar, WorldCat, ERIH PLUS
WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2023): 40

DOI: 10.14746/cis
ISSN (Print): 0239-3271
ISSN (Online): 2956-5243
Licencja Creative Commons
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

WYDAWCA:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Nauk Społecznych i HumanistycznychOgłoszenia

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do numeru 58/2024

Temat tomu: „Społeczny wymiar rewolucji informatycznej”

Redakcja naukowa: Sławomir Leciejewski, Mariusz Szynkiewicz


Więcej…

2023 listopada 20

Spis treści

Redakcja czasopisma "Człowiek i Społeczeństwo"
5-6
Spis treści
PDF

WSTĘP

Monika Obrębska, Emilia Soroko
7-19
Momenty (nie)ciągłości psychologii narracyjnej
PDF

ARTYKUŁY

Elżbieta Dryll, Anna Cierpka
23-43
Narracja autobiograficzna w biegu życia
PDF
Magdalena Żardecka
45-69
Pomiędzy narracją a tożsamością. Meandry autobiografii
PDF
Gracjana Gronowska, Monika Wiłkość-Dębczyńska
71-95
Tożsamość narracyjna osób z chorobą nowotworową
PDF
Michał Dolczewski
97-114
Proaktywność i defensywność autonarracji o poczuciu własnej wartości u osób narcystycznych – wstępna analiza
PDF
Natalia Jach-Salamon
115-132
Emocje w narracjach, czyli o strukturze pojęcia strachu u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
PDF
Edyta Tobiasiewicz, Kamil Łuczaj
133-161
„Hakowanie systemu”. O mobilizowaniu zasobów i strategiach działań akademików wywodzących się z klas ludowych
PDF
Jerzy Bandel
163-188
Znaczenie pozycji wewnętrznej badacza w badaniach narracji osób należących do grupy mniejszościowej
PDF
Urszula Tokarska, Joanna Ruczaj
189-217
„Pandi-Project”. Narracyjna metabolizacja doświadczenia w „Dziennikach czasu pandemii”
PDF
Wiesław Gumuła, Małgorzata Bogunia-Borowska, Joanna Janiszewska
219-237
Dzienniki stanu pandemii – projekt badawczy, perspektywa teoretyczno-metodologiczna, wyniki badań
PDF
Anita Duplaga, Kamil Jezierski, Irmina Rostek
239-259
Perspektywa temporalna w narracjach o życiu w trakcie pandemii COVID-19 u osób we wczesnej i średniej dorosłości
PDF
Aleksandra Jasielska
261-281
Emotywny odbiór audiodeskrypcji dzieła malarskiego Wassilego Kandinskiego
PDF
Iwona Grodź
283-291
Narracja filmowa – funkcja terapeutyczna. Kilka słów o Amatorze (1979) Krzysztofa Kieślowskiego
PDF
Wyświetl wszystkie wydania