Człowiek i Społeczeństwo

Aktualny numer

Tom 55 (2023)
Opublikowany 2023 lipca 19

"Człowiek i Społeczeństwo" to półrocznik naukowy Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydziału Filozoficznego, Wydziału Psychologii i Kognitywistyki oraz Wydziału Socjologii (dawny Wydział Nauk Społecznych) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu koncentrujący się na problemach jednostki i ludzkich społeczności w kontekście współczesnej kultury. Czasopismo wyróżnia interdyscyplinarne podejście wynikające ze stosowania metod i teorii właściwych dla poszczególnych kierunków z obszaru nauk społecznych i humanistycznych, a więc antropologii, filozofii, kognitywistyki, kulturoznawstwa, psychologii, socjologii.

INDEKSOWANE W:
CEEOL, BazEkon, Google Scholar, WorldCat, ERIH PLUS
WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2023): 40

DOI: 10.14746/cis
ISSN (Print): 0239-3271
ISSN (Online): 2956-5243
Licencja Creative Commons
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

WYDAWCA:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Nauk Społecznych i HumanistycznychOgłoszenia

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do numeru 58/2024

Temat tomu: „Społeczny wymiar rewolucji informatycznej”

Redakcja naukowa: Sławomir Leciejewski, Mariusz Szynkiewicz


Więcej…

2023 listopada 20

Spis treści

Redakcja CziS
Spis treści
PDF

FORUM DYSKUSYJNE

Jakub Isański, Szymon Kupiński, Mateusz Leszkowicz, Wojciech Andrzejewski, Adam Bykowski
115-139
Outdoor fitness activity under COVID-19 restrictions. Wearable devices, images, and posts as sources of information on users
PDF (English)
Maja Stańko-Kaczmarek, Łukasz Kardasz, Joanna Koza, Małgorzata Piwońska, Wiktoria Siwińska, Kaja Sokołowska
141-162
Uważność a radzenie sobie ze stresem u kobiet i mężczyzn
PDF

Recenzje

Marek Błaszczyk
165-173
Marka Aureliusza filozofia życia
PDF
Wyświetl wszystkie wydania