Zespół redakcyjny

Redaktorka Naczelna 
Prof. UAM dr hab. Monika Obrębska
monika.obrebska@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Polska 

Sekretarz Redakcji 
Mgr Ewelina Berdowicz
ewelina.berdowicz@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Polska

Zespół Redakcyjny
Prof. UAM dr hab. Marek Nowak
marek.nowak@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Socjologii, Polska

Prof. UAM dr hab. Sławomir Sztajer
slawomir.sztajer@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Polska

Prof. dr hab. Andrzej Wawrzynowicz
andrzej.wawrzynowicz@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filozoficzny, Polska

Rada Naukowa

Dr Rafael Ruiz Andrés  Complutense University of Madrid, Hiszpania

Prof. Joanna Bourke Birkbeck, University of London, Wielka Brytania

Dr Carmen Callizo-Romero  University of Granada, Hiszpania

Prof. Monika Kostera Linneaus University, Szwecja

Dr Carmelo Russo Sapienza University of Rome, Włochy

Prof. Alessandro Saggioro  Sapienza University of Rome, Włochy

Dr Zakaria Sajir The Spanish National Research Council (CSIC), Hiszpania

Prof. Mojmir Svoboda, Masaryk University, Czechy

Prof. David Villar Vegas Complutense University of Madrid, Hiszpania