Zespół redakcyjny

Redaktorka Naczelna 
Prof. UAM dr hab. Monika Obrębska
monika.obrebska@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Polska 

Sekretarz Redakcji 
Mgr Ewelina Berdowicz
ewelina.berdowicz@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Polska

Zespół Redakcyjny
Prof. UAM dr hab. Marek Nowak
marek.nowak@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Socjologii, Polska

Prof. UAM dr hab. Sławomir Sztajer
slawomir.sztajer@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Polska

Prof. dr hab. Andrzej Wawrzynowicz
andrzej.wawrzynowicz@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filozoficzny, Polska

Rada Naukowa
Prof. dr hab. Monika Kostera Linneaus University, Szwecja

Prof. UAM dr hab. Marek Nowak UAM, Wydział Socjologii, Polska

Prof. UAM dr hab. Monika Obrębska UAM, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Polska

Prof. dr hab. Mojmir Svoboda, Masaryk University, Czechy

Prof. UAM dr hab. Sławomir Sztajer UAM, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Polska

Prof. dr hab. Andrzej Wawrzynowicz UAM, Wydział Filozoficzny, Polska