"Człowiek i Społeczeństwo" - czasopismo naukowe Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydziału Filozoficznego, Wydziału Psychologii i Kognitywistyki oraz Wydziału Socjologii (dawny Wydział Nauk Społecznych) Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu - wydawane jest od 1984 roku w wersji papierowej, później też elektronicznej. Koncentruje się na problemach jednostki i ludzkich społeczności w kontekście współczesnej kultury. Czasopismo wyróżnia interdyscyplinarne podejście wynikające ze stosowania metod i teorii właściwych dla poszczególnych kierunków z obszaru nauk społecznych i humanistycznych, a więc filozofii, kognitywistyki, kulturoznawstwa, psychologii, socjologii. Celem czasopisma jest przełamywanie barier międzydyscyplinarnych, integrowanie badań w obszarze nauk społecznych oraz wskazywanie nowych obszarów badawczych wymagających interdyscyplinarnego podejścia. Czasopismo chce także służyć, poprzez inicjowane na jego łamach dyskusje, wypracowaniu nowych płaszczyzn i punktów widzenia na zagadnienia będące dotąd przedmiotem zainteresowania poszczególnych nauk humanistyczno-społecznych, a tym samym przyczyniać się do ich rozwoju.

INDEKSOWANE W:

CEEOL, BazEkon, Google Scholar, WorldCat, ERIH PLUS

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

Do roku 2018 - 9 punktów MNiSW 
Od roku 2021 - 40 punktów MNiSW

ISSN: 0239-3271
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:

Tom 51 (2021): Blisko czy na dystans? Psychologiczne aspekty relacji międzyludzkich

Opublikowane: 2021-05-25

Związek między przejawianym stylem poczucia humoru a prezentowaną postawą rodzicielską

Anita Piasecka, Monika Gryz, Weronika Łuczak, Adrianna Mikajewska, Paweł Kleka

101–117

Wyświetl wszystkie numery