Człowiek i Społeczeństwo

Aktualny numer

Tom 54 (2022)
Opublikowany 2022 grudnia 30

"Człowiek i Społeczeństwo" to półrocznik naukowy Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydziału Filozoficznego, Wydziału Psychologii i Kognitywistyki oraz Wydziału Socjologii (dawny Wydział Nauk Społecznych) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu koncentrujący się na problemach jednostki i ludzkich społeczności w kontekście współczesnej kultury. Czasopismo wyróżnia interdyscyplinarne podejście wynikające ze stosowania metod i teorii właściwych dla poszczególnych kierunków z obszaru nauk społecznych i humanistycznych, a więc filozofii, kognitywistyki, kulturoznawstwa, psychologii, socjologii.

INDEKSOWANE W:
CEEOL, BazEkon, Google Scholar, WorldCat, ERIH PLUS
WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2021): 40

DOI: 10.14746/cis
ISSN (Print): 0239-3271
ISSN (Online): 2956-5243
Licencja Creative Commons
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

WYDAWCA:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Nauk Społecznych i HumanistycznychOgłoszenia

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do numeru 56

Numer 56 (grudzień 2023)

Tytuł: Narracje w psychologii – przedmiot, proces, metoda

Redaktorki naukowe: prof. UAM dr hab. Emilia Soroko i prof. UAM dr hab. Monika Obrębska


Więcej…

2022 grudnia 18
Wyświetl wszystkie wydania