Zaproszenie do nadsyłania artykułów do numeru 56

Opis:

Obecnie w Polsce prowadzonych jest co najmniej kilkanaście dużych projektów badawczych z różnych subdyscyplin psychologii, które odwołują się do badań narracyjnych, metod narracyjnych oraz procesów narracyjnego organizowania i przetwarzania doświadczeń. Różnorodność tematyczna i sposób rozumienia narracji dowodzą żywotności pojęcia i zjawiska narracji w psychologii. Pragniemy spotkać się w planowanym tomie na wspólnej dyskusji nad refleksjami wynikającymi ze studiowania narracyjnej aktywności człowieka, a także ze stosowania metod zbierania i analizy danych, odwołujących się do narracji. Zapraszamy do przesyłania artykułów w dwóch szerokich wątkach: 1) Metody narracyjne w psychologii; 2) Społeczne i podmiotowe uwarunkowania procesów narracyjnych. 

 

Osoby zainteresowane publikacją zapraszamy do przesyłania tekstów w terminie do 30 maja 2023 r. za pośrednictwem platformy Pressto (https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cis).