Oblicza współczesności: od problemów do zadań

Main Article Content

Aleksandra Jasielska
Monika Obrębska

Abstrakt

Wprowadzenie

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jasielska, A., & Obrębska, M. (2018). Oblicza współczesności: od problemów do zadań. Człowiek I Społeczeństwo, 45, 7-15. https://doi.org/10.14746/cis.2018.45.1
Dział
OBLICZA WSPÓŁCZESNOŚCI: OD PROBLEMÓW DO ZADAŃ

Referencje

 1. Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł, przeł. A. Bezwińska i in. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
 2. Baudrillard, J. (2005). Duch terroryzmu. Requiem dla Twin Towers, przeł. R. Lis. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 3. Bolten, J. (2006). Interkulturowa kompetencja, przeł. B. Andrzejewski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 4. Bransford, J. D., Stein, B. S. (1993). The ideal problem solver: A guide for improving thinking learning and creativity. New York: Freeman.
 5. Droit, R. P. (2004). 101 zabaw filozoficznych. Doświadczanie codzienności, przeł. E. Urscheler. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 6. Finke, R. A., Ward, T. B., Smith, S. M. (1999). Creative cognition. Cambridge, MA: The MIT Press.
 7. Getzels, J. W. (1982). The problem of the problem. W: H. Hogarth (red.), New direction in methodology of social and behavioral science: Question framing and response consistency, t. 11 (ss. 37–49). San Francisco: Jossey Bass.
 8. Greeno, J. G. (1978). Natures of problem-solving abilities. W: W. K. Estes (red.), Handbook of learning and cognitive processes: Human information, t. 5 (ss. 239–270). Oxford: Lawrence Erlbaum.
 9. Hooper, J. (2015). Włosi, przeł. P. Grzegorzewski, M. Wróbel. Warszawa: Grupa Wydawnicza Foksal.
 10. Kowalik, S. (1999). Rozwiązywanie problemów społecznych w zbiorowościach zorganizowanych i spontanicznych. W: H. Sęk, S. Kowalik (red.), Psychologiczny kontekst problemów społecznych (ss. 13–58). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 11. Miluska, J. (red.). (1998). Psychologia rozwiązywania problemów społecznych. Wybrane zagadnienia. Poznań: Wydawnictwo Bonami.
 12. Nęcka, E. (1994). TRoP… Twórcze rozwiązywanie problemów. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 13. Nęcka, E., Orzechowski, J., Szymura, B. (2006). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Popiołek, K., Bańka, A., Balawajder, K. (2012). Człowiek w obliczu kryzysów, katastrof i kataklizmów. Poznań–Katowice: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.
 15. Popiołek, K., Bańka, A., Balawajder, K. (2014). Człowiek w obliczu zagrożeń współczesnej cywilizacji. Poznań–Katowice: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.
 16. Pospiszyl, I., (2014). Patologie społeczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 17. Sęk, H., Kowalik, S. (1999). Psychologiczny kontekst problemów społecznych. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 18. Smółka, P. (2008). Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 19. Sternberg, R. J. (1999). Wprowadzenie do psychologii, przeł. A. Matczak. Warszawa: WSiP.
 20. Sternberg, R. J., Sternberg, K. (2012). Cognitive Psychology, 7th ed. Belmont: Wadsworth, Cengage Learning.