Dyskusja nad tezą o wzroście narcyzmu we współczesnych społeczeństwach

Main Article Content

Barbara Gawda

Abstrakt

The article aims to discuss the thesis on ‘narcissistic epidemic’ that was highlighted in publications from culture and social studies. The different ways of defining of narcissism, different concepts of narcissism, psychological characteristic of people displaying narcissism, and research focused on its description will be analyzed. To illustrate the famous thesis on ‘narcissistic epidemic’ in the modern world the data on the prevalence of narcissistic personality disorder in many countries, including Poland, will be discussed. The documented not too high prevalence of narcissistic personality disorder in high-income countries from the world seems to be stable. It means that the thesis on increasing level of narcissism in capitalist countries was not supported by the research from psychopathology.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Barbara Gawda, B. G. (2018). Dyskusja nad tezą o wzroście narcyzmu we współczesnych społeczeństwach. Człowiek I Społeczeństwo, 45, 67-85. https://doi.org/10.14746/cis.2018.45.4
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Bartholomeu, D., Montiel, J. M., Fiamenghi, G. A., Carvalho, L. F., Orsini, M. R., Ribeiro, C. R. (2015). Personality disorders in Brazilian homeless compared with nonpsychiatric and psychiatric patients. Psychologia, 6, 1022–1028.
 2. Bazińska, R., Drat-Ruszczak, K. (2000). Struktura narcyzmu w polskiej adaptacji kwestionariusza NPI Raskina i Halla. Czasopismo Psychologiczne, 6, 171–187.
 3. Benjet, C., Borges, G., Medina-Mora, M. E. (2008). DSM-IV personality disorders in Mexico: results from a general population survey. Review of Brasilian Psychiatry, 30 (3), 227–234.
 4. Black, D. W., Noyes, R., Pfohl, B., Goldstein, R. B., Blum, N. (1993). Personality disorder in obsessive-compulsive volunteers, well comparison subjects, and their first degree relatives. American Journal of Psychiatry, 150, 1226–1232.
 5. Butcher, J., Hooley, J., Mineka S. (2017). Psychologia zaburzeń DSM-V. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Calliess, I. T., Sieberer, M., Machleidt, W., Ziegenbein, M. (2008). Personality disorders in a cross-cultural perspective: impact of culture and migration on diagnosis and etiological aspects. Current Psychiatry Reviews, 4, 39–47.
 6. Coid, J., Yang, M., Tyrer, P., Roberts, A., Ulrich, S. (2006). Prevalence and correlates of personality disorder among adults aged 16 to 74 in Great Britain. British Journal of Psychiatry, 188, 423–431.
 7. Czarna, A. (2008). Narcyzm – z perspektywy 120 lat istnienia pojęcia. W: P. Winiecki, R. Grzybek (red.), Wybrane problemy współczesnej psychologii (ss. 95–117). Wrocław: ATUT.
 8. Dereboy, C., Güzel, H. S., Dereboy, F., Okyay, P., Eskin, M. (2013). Personality disorders in a community sample in Turkey: Prevalence, associated risk factors, temperament and character dimensions. International Journal of Social Psychiatry, 60 (2), 139–147.
 9. Ekselius, L., Tillfors, M., Furmark, T., Fredrikson, M. (2001). Personality disorders in the general population: DSM-IV and ICD-10 defined prevalence as related to sociodemographic profile. Personality & Individual Differences, 30, 311–320.
 10. Fromm, E. (1997). Ucieczka od wolności, przeł. A. Ziemilski. Warszawa: Czytelnik.
 11. Gawda, B. (2011). Skrypty miłości, nienawiści i lęku u osób antyspołecznych. Warszawa: Difin.
 12. Gawda, B., Bochyńska, K. (2016). Love in the multicultural world. Studia Społeczne, 2, 5–13.
 13. Gawda, B., Czubak, K. (2017). Prevalence of personality disorders in a general population among men and women. Psychological Reports, 120 (3), 503–519.
 14. Gościniak, J., Mocek, M. (2008). Narcyzm i patologia narcystyczna w ujęciu psychologii Self Heinza Kohuta. Roczniki Psychologiczne, 9 (2), 7–26.
 15. Grant, B. F., Hasin, D. S., Stinson, F. S., Dawson, D. A., Chou, S. P., Ruan, W. J., Pickering, R. P. (2004). Prevalence, correlates, and disability of personality disorders in the United States: results from the national epidemiologic survey on alcohol and related conditions. Journal of Clinical Psychiatry, 65 (7), 948–958.
 16. Huang, B., Grant, B. F., Dawson, D. A., Stinson, F. S., Chou, S. P., Saha, T. D., Goldstein, R. B., Smith, S. M., Ruan, W. J., Pickering, R. P. (2006). Race-ethnicity and the prevalence and co-occurrence of Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, alcohol and drug use disorders and Axis I and II disorders: United States, 2001 to 2002. Comprehensive Psychiatry, 47 (4), 252–257.
 17. Huang, Y., Kotov, R., de Girolamo, G., Preti, A., Angermeyer, M., Benjet, C., Demyttenaere, K., de Graaf, R., Gureje.,O., Karam, A. N., Lee, S., Lépine, J. P., Matschinger, H., Posada- Villa, J., Suliman, S., Vilagut, G., Kessler, R. C. (2009). DSM-IV personality disorders in the WHO World Mental Health Surveys. The British Journal of Psychiatry, 195, 46–53.
 18. Jackson, H. J., Burgess, P. M. (2000). Personality disorders in the community: a report from the Australian National Survey of Mental Health and Wellbeing. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 35, 531–538.
 19. Lasch, C. (2015). Kultura narcyzmu. Amerykańskie życie w czasach malejących oczekiwań, przeł. G. Ptaszek, A. Skrzypek. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.
 20. Lenzenweger, M. F., Lane, M. C., Loranger, A. W., Kessler, R. C. (2007). DSM-IV personality disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Biological Psychiatry, 62, 553–564.
 21. Loranger, A. W., Janca, A., Sartorius, N. (red.) (1997). The ICD-10 international personality disorder examination (IPDE). Cambridge–New York: Cambridge University Press.
 22. Lowen, A. (2013). Narcyzm. Zaprzeczenie prawdziwemu „ja”. Koszalin: Polimer. Maier, W., Lichtermann, D., Klingler, T., Heun, R., Hallmeyer, J. (1992). Prevalence of personality disorders (DSM-3-R) in the community. Journal of Personality Disorders, 6, 187–196.
 23. Moran, P., Rooney, K., Tyrer, P., Coid, J. (2014). Personality disorders. W: S. McManus, P. Bebbington, R. Jenkins, T. Brugha (red.), Mental health and wellbeing in England: Adult Psychiatric Morbidity Survey (ss. 1–15). Leeds: NHS Digital.
 24. Olchanowski, T., Sieradzan, J. (2011). Wprowadzenie do problematyki narcyzmu. Od klasycznych koncepcji narcyzmu do narcyzmu kultury zachodniej. W: J. Sieradzan (red.), Narcyzm (ss. 7–71). Białystok: Uniwersytet w Białymstoku.
 25. Pospiszyl, K. (1995). Narcyzm. Drogi i bezdroża miłości własnej. Warszawa: WSiP.
 26. Pulver, S. E. (1970). Narcissism. The term and the concept. Journal of the American Psychoanalytic Association, 18, 319.
 27. Quirk, S. E., Berk, M., Pasco, J. A., Brennan-Olsen, S. L., Chanen, A. M., Koivumaa-Honkanen, H., Burke, L. M., Jackson, H. J., Hulbert, C., A. Olsson, C., Moran, P., Stuart, A. L., Williams, L. J. (2017). The prevalence, age distribution and comorbidity of personality disorders in Australian women. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, 51, 141–150.
 28. Reich, J. H., de Girolamo, G. (1997). Epidemiology of DSM-111 personality disorders in the community. W: A. W. Loranger, A. Janca, N. Sartorius (red.), Assessment and diagnosis of personality disorders: the ICD-10 International Personality Disorder Examination (IPDE) (ss. 18–43). Cambridge: Cambridge University Press.
 29. Rhodewalt, F. (2005). Umysł społeczny narcyza – poznawcze i motywacyjne aspekty budowania tożsamości poprzez relacje interpersonalne. W: J. P. Forgas, K. D. Williams, L. Wheeler (red.), Umysł społeczny. Poznawcze i motywacyjne aspekty zachowań interpersonalnych (ss. 188–208), przeł. A. Nowak. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 30. Samuels, J., Eaton, W. W., Bienvenu, O. J. III, Brown, C. H., Costa, P. T. Jr, Nestadt, G. (2002). Prevalence and correlates of personality disorders in a community sample. British Journal of Psychiatry, 180, 536–542.
 31. Schütz, A. (2005). Samoocena a strategie interpersonalne. W: J. P. Forgas, K. D. Williams, L. Wheeler (red.), Umysł społeczny. Poznawcze i motywacyjne aspekty zachowań interpersonalnych (ss. 169–183), przeł. A. Nowak. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 32. Stewart, P., Lips, T., Lakaski, C., Upshall, P. (2002). A report on mental illnesses in Canada. Ottawa: Canadian Mental Health Association.
 33. Symington, N. (2013). Narcyzm. Nowa teoria, przeł. B. Boryczko-Pater, L. Kalita. Gdańsk: IMAGO.
 34. Szpunar, M. (2014). Od narcyzmu jednostki do kultury narcyzmu. Kultura – Media – Teologia, 18, 106–116.
 35. Szpunar, M. (2016). Kultura cyfrowego narcyzmu. Kraków: Wydawnictwo AGH. Torgersen, S., Kringlen, E., Cramer V. (2001). The prevalence of personality disorders in a community sample. Archives of General Psychiatry, 58, 590–596.
 36. Trzebińska, E., Gabińska, A. (2014). Features of emotional experiences in individuals with personality disorders. Polish Psychological Bulletin, 45, 147–155.
 37. Twenge, J. M., Campbell, W. K. (2009). The narcissism epidemic: living in the age of entitlement. New York: Free Press.
 38. Tyrer, P., Reed, G. M., Crawford, M. J. (2015). Classification, assessment, prevalence, and effect of personality disorder. Lancet, 385 (9969), 717–726.
 39. Zondag, H. J., Van Halen, C., Wojtkowiak, J. (2009). Overt and covert narcissism in Poland and the Netherland. Psychological Reports, 104 (3), 833–843.