Domniemane i rzeczywiste przyczyny chińskiego cudu gospodarczego. Polemika z Kazimierzem Poznańskim

Main Article Content

Przemysław Rotengruber

Abstrakt

Domniemane i rzeczywiste przyczyny chińskiego cudu gospodarczego. Polemika
z Kazimierzem Poznańskim [Alleged and real reasons for the Chinese economy miracle. A polemic
with Kazimierz Poznański] edited by W. Banach, M.A. Michalski, J. Sójka, „Człowiek i Społeczeństwo”
vol. XLVI: Między Chinami a Zachodem. Pytanie o źródła chińskiego sukcesu gospodarczego [Between
China and the West. An inquiry into the sources of the Chinese economic miracle], Poznań 2018,
pp. 67–84, Adam Mickiewicz University. Faculty of Social Sciences Press. ISSN 0239-3271.


China has come a long way in the last hundred years. It is so long that it’s easy to forget about the problems that the Chinese had to face earlier. They struggled with patterns of long duration making it difficult for them to break out of the centuries-old stagnation. The Chinese were looking for new patterns of political culture. However, not only those patterns required a correction. If Fukuyama is right, the rules of caring for one’s family at the expense of social obligations have turned out to be no less troublesome. The Chinese way to prosperity led then not only through the public sphere, but also through the hearts and minds of the Chinese. They had to cut themselves off from the past. Meanwhile, in the time of economic prosperity, the longing for the past returns. The place of doctrines borrowed from the Western world replaces nostalgia. Deng Xiaoping’s political references to the teachings of Confucius are – in the blink of an eye – becoming the basic message. It is not surprising that the Chinese people want to forget about the embarrassing moments of their own history. These trends, however, should not affect external observers of economic life in China. One of such observers is Kazimierz Poznański. He believes that the cause of the Chinese economic miracle is the Confucian ethics (despite the historical changes shaping the Chinese mentality). The aim of the article is to verify this hypothesis.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rotengruber, P. (2018). Domniemane i rzeczywiste przyczyny chińskiego cudu gospodarczego. Polemika z Kazimierzem Poznańskim. Człowiek I Społeczeństwo, 46, 67–84. https://doi.org/10.14746/cis.2018.46.4
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Bendix R., Max Weber. Portret uczonego, tłum. K. Jakubowicz, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975.
 2. Berger P.L., Rewolucja kapitalistyczna, tłum. Z. Simbierowicz, Oficyna Naukowa, Warszawa 1995.
 3. Bourdieu P., Wacquant L.D., Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, tłum. A. Sawisz, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.
 4. Braudel F., Gramatyka cywilizacji, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006.
 5. Cieślik E., Rolnictwo w Chinach: rozwój, wyzwania i problemy, http://sj.wne.sggw.pl/pdf/PRS_2013_T13(28)_n2_s19.pdf, dostęp: 8.02.2019.
 6. Cooley C.H., The Social Organization, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J. 1962.
 7. Fairbank J., Historia Chin, Wyd. Bellona, Warszawa 2003.
 8. Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, tłum. A. i L. Śliwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 9. Goodman D.S.G., Deng Xiaoping and the Chinese Revolution: A Political Biography, Routledge, London 1994.
 10. Hankiss E., Pułapki społeczne, tłum. T. Kulisiewicz, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986.
 11. Kofan J., Roszkowski W., Reformy systemowe w Chinach, http://www.studiapolityczne.pl/files/sp3/kofman_roszkowski_reformy_systemowe_w_chinach.pdf, dostęp: 13.10.2018.
 12. Kozyr-Kowalski S., Gesellschaft ohne Wirtschaft: formy recepcji Maxa Webera w socjologii amerykańskiej, w: R. Bendix, Max Weber. Portret uczonego, tłum. K. Jakubowicz, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975.
 13. Marks K., Engels F., Manifest komunistyczny, Warszawa 1966.
 14. Marszałek-Kawa J., Koncepcja nauki, szkoły i wychowania w ujęciu Deng Xiaopinga. Fragmenty przemówień z lat 1938–1992, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2013.
 15. Morton W.S., Lewis C.M., Chiny: historia i kultura, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 16. Polit J., Chiny, Wyd. Trio, Warszawa 2004.
 17. Portes A., Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology, „Annual Review of Sociology” 24/1988.
 18. Poznański K., Ekonomia jako etyka. Podejście konfucjańskie, w: E. Mączyńska, J. Sójka (red.), W stronę nowego paradygmatu, PTE, Warszawa 2017.
 19. Putnam R.D., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, tłum. J. Szacki, Wyd. Znak, Kraków 1995.
 20. Puzzo M., Ojciec chrzestny, tłum. B. Zieliński, Czytelnik, Warszawa 1991.
 21. Rodziński W., Historia Chin, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992.
 22. Samuelsson K., Protestantyzm a kapitalizm. Krytyka teorii M. Webera, tłum. J. Grosfeld, „Znak” 7/1984.
 23. Sen A., Rozwój i wolność, tłum. J. Łoziński, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2002.
 24. Sowa J., Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Wyd. Universitas, Kraków 2011.
 25. Wallerstein I., The Modern World-System. The Second Era of Great Expansion of the Capitalist World-Economy, 1730–1840’s, New York 1974.
 26. Watson A., The Reform of Agricultural Marketing in China since 1978, „China Quarterly” 113/1988.
 27. Xiaoping D., Chiny na drodze reform w XXI wieku, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012.
 28. Żmuda M., Przyczyny wejścia chińskiej republiki ludowej na ścieżkę przyspieszonego wzrostu gospodarczego, w: W. Michalczyk (red.), Wybrane problemy gospodarki światowej pierwszej dekady nowego wieku, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009.