Wprowadzenie do badań nad kulturą Chin i jej wpływem na gospodarkę

Main Article Content

Leszek Karczewski

Abstrakt

Leszek Karczewski, Wprowadzenie do badań nad kulturą Chin i jej wpływem na gospodarkę, [Introduction to the studies on Chinese culture and its influence on the economy] edited by W. Banach, M.A. Michalski, J. Sójka, „Człowiek i Społeczeństwo” vol. XLVI: Między Chinami a Zachodem. Pytanie o źródła chińskiego sukcesu gospodarczego [Between China and the West. An inquiry into the sources of the Chinese economic miracle], Poznań 2018, pp. 85–102, Adam Mickiewicz University. Faculty of Social Sciences Press. ISSN 0239-3271


The study of Chinese culture and its influence on economy is not an easy task due to the size of this country, its multiculturalism, economic differences between regions, differences in the types of business ownership and cultural differences of generations of the inhabitants of the Middle Kingdom. Research by G. Hofstede, R. Gesteland or the concepts of F. Fukuyama and other researchers can be a good and reliable starting point for in-depth further research. Relying on them only, however, can lead to a certain schematic in the perception of this country. The rebirth of traditional religions of this country and their specific syncretism may have a significant impact on the business conducted in China.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Karczewski, L. (2018). Wprowadzenie do badań nad kulturą Chin i jej wpływem na gospodarkę. Człowiek I Społeczeństwo, 46, 85–102. https://doi.org/10.14746/cis.2018.46.5
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Bell D.A., The China Model: Political Meritocracy and the Limits of Democracy, Princeton University Press, Princeton 2015.
 2. Drucker P., Kłopoty z „etyką biznesu”, tłum. K. Wojciechowska, w: L.V. Ryan CVS, J. Sójka (red.), Etyka biznesu. Z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej, W drodze, Poznań 1997.
 3. Dyoniziak R., Sondaże a manipulowanie społeczeństwem, Universitas, Kraków 1997.
 4. Feyerabend P.K., Against Method, Verso, London–New York 1968.
 5. Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, tłum. A. i L. Śliwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Wrocław 1997.
 6. Gasparski W., Wykłady z etyki biznesu, Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa 2000.
 7. Gesteland R.R., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, tłum. M. Malarecka-Simbierowicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 8. Gorgoń H., Różne role kobiet w chińskiej gospodarce, w: L. Karczewski, M. Kania (red.), Chiny i azjatyckie tygrysy, Wyd. Sady, Opole 2011.
 9. Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, tłum. M. Rusiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 10. Hofstede G., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, tłum. M. Durska, PWE, Warszawa 2000.
 11. Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M., tłum. M. Durska, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, wyd. 3 zmienione, PWE, Warszawa 2011.
 12. Kozieł A., Problemy oddziaływania nierówności społecznych na wzrost gospodarczy w Chinach, w: L. Karczewski (red.), Chiny – biznes, gospodarka, zarządzanie. Współczesne wyzwania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016.
 13. Konfucjusz, Dialogi, Hachette Polska, Warszawa 2008.
 14. Kossakowski R., Droga do dobrobytu jako ścieżka duchowa – szkic o buddyjskiej ekonomii, w: L. Karczewski (red.), Etyka gospodarcza Orientu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2009.
 15. Kumor M., Chiński model zarządzania państwem, w: L. Karczewski (red.), Chiny – biznes, gospodarka, zarządzanie. Współczesne wyzwania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016.
 16. Kunstler M., Konfucjusz i konfucjanizm, „Przegląd Religioznawczy” 3–4/1986.
 17. Leonard M., Zrozumieć Chiny, tłum. W. Falkowski, Media Lazar/Nadir, Warszawa 2009.
 18. Mazur B., Etyczne podstawy humanistycznego zarządzania, w: L. Karczewski, H. Kretek (red.), Kulturowe, społeczne, prawne i etyczne aspekty zarządzania gospodarką i biznesem, Wyd. PWSZ w Raciborzu, Racibórz 2017.
 19. Mazur-Kajta K., Sztuka odmowy w relacjach społeczno-ekonomicznych w CHRL, w: L. Karczewski, M. Bernat (red.), Chiny i azjatyckie tygrysy. Filozofia i etyka gospodarowania, Wyd. Sady, Opole 2011.
 20. Michowska A., Gdy kraj staje się produktem – etyczne aspekty nation brandingu, w: L. Karczewski (red.), Chiny – biznes, gospodarka, zarządzanie. Współczesne wyzwania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016.
 21. Mosher S.W., Hegemon. Droga Chin do dominacji, tłum. M. Kowalczyk, Sprawy Polityczne, Warszawa 2007.
 22. Poznański K., Ekonomia jako etyka: podejście konfucjańskie, w: E. Mączyńska, J. Sójka (red.), Etyka i ekonomia. W stronę nowego paradygmatu, PWE, Warszawa 2017.
 23. Wang K., Chinese Philosophy on Life, Foreign Language Press, Beijing 2005.
 24. Weber M., Etyka gospodarcza religii światowych, t. 1: Taoizm i konfucjanizm, t. 2: Hinduizm i buddyzm, tłum. T. Zatorski, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2000.
 25. Whyte W.H. jr., The Organization Man, A Double Anchor Books, Doubleday & Company Inc., Garden City, NY 1956.
 26. Zhang F., Liu J., Wu W., CSR in China, w: L. Karczewski, H. Kretek (red.), Odpowiedzialny biznes i konsumeryzm wyzwaniem XXI wieku, Wyd. PWSZ, Racibórz 2012.
 27. Żbikowski T., Konfucjusz, w: Od Mojżesza do Mahometa, Iskry, Warszawa 1975.
 28. Strony internetowe
 29. Trzydziestopiętrowy budynek w 15 dni / 30-story building in 15 days, https://www.youtube.com/watch?v=wdctIRG7Nks, dostęp: 12.11.2017.
 30. Chiny: rośnie rozwarstwienie dochodów, http://chiny24.com/news/chiny-rosnie-rozwarstwienie-dochodow, dostęp: 10.11.2017.
 31. Chińczycy budują mosty, https://www.youtube.com/watch?v=X6bQIEJ5eIM, dostęp: 12.11.2017.
 32. IMF Country Information, http://www.imf.org/en/Countries, dostęp: 10.11.2017.
 33. Jak Chińczycy budują wieżowiec w 6 (!!!) dni, https://www.youtube.com/watch?v =QSM31 SkxytI, dostęp: 12.11.2017.
 34. Poznaj czasy pracy na świecie, http://www.praca-biznes.pl/poznaj-czasy-pracy-na-swiecie/, dostęp: 4.12.2017.