Między Chinami a Zachodem. Etos pracy jako przejaw nowej odsłony „zderzenia cywilizacji”?
PDF

Jak cytować

Banach, W. . (2018). Między Chinami a Zachodem. Etos pracy jako przejaw nowej odsłony „zderzenia cywilizacji”? . Człowiek I Społeczeństwo, 46, 121–143. https://doi.org/10.14746/cis.2018.46.7

Abstrakt

Wiesław Banach, Między Chinami a Zachodem. Etos pracy jako przejaw nowej odsłony „zderzenia cywilizacji”? [Between China and the West. The ethos of work as a manifestation of new version of the „clash of civilizations”] edited by W. Banach, M.A. Michalski, J. Sójka, „Człowiek i Społeczeństwo” vol. XLVI: Między Chinami a Zachodem. Pytanie o źródła chińskiego sukcesu gospodarczego [Between China and the West. An inquiry into the sources of the Chinese economic miracle], Poznań 2018, pp. 121–143, Adam Mickiewicz University. Faculty of Social Sciences Press. ISSN 0239-3271.
The purpose of this article is to compare the Chinese and Western value systems in terms of their suitability for economic development. The author focuses on a very important element of every economic culture which is the work ethos. He understands it as a conviction that only hard and systematic work gives the individual the chance to live in relative prosperity. The ethos of work understood in this way is one of the most basic and common cultural habits. It does not arise spontaneously, that is, in a natural way, but it must be developed and cherished, or cultivated. A comparison of the contemporary Eastern and Western work ethos can be helpful in understanding the causes of China’s economic success and the declining importance of the West. These considerations are carried out in the context of Samuel Huntington’s 25-year-old thesis about the growing importance of cultural factors in the modern world. According to the author of „Clash of civilizations”, such cultural factors as religion, tradition, customs, morality and everything called the system of values are now the source of a deepening global conflict and at the same time increasing economic distance between China and the West.

https://doi.org/10.14746/cis.2018.46.7
PDF

Bibliografia

Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982.

Barber B.R., Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, tłum. H. Jankowska, MUZA SA, Warszawa 2008.

Bell D., Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, tłum. S. Amsterdamski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

Berger P.L., Rewolucja kapitalistyczna, tłum. Z. Simbierowicz, Oficyna Naukowa, Warszawa 1995.

Fukuyama F., Koniec historii i ostatni człowiek, tłum. T. Bieroń, M. Wichrowski, Wyd. Znak, Kraków 2017.

Huntington S.P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, tłum. H. Jankowska, MUZA SA, Warszawa 2004.

Kołodko G., Czy Chiny zbawią świat, „Rzeczpospolita” 16.05.2017.

Kozieł H., Karoshi – azjatycka kultura pracy może cię zabić, „Rzeczpospolita” 29.04.2017.

Landes D.S., Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy, tłum. H. Jankowska, MUZA SA, Warszawa 2000.

Molik W., Etos Wielkopolan w historycznym rozwoju i oglądzie społecznym. Wprowadzenie do problematyki antologii, w: idem (wybór i oprac.), Etos Wielkopolan. Antologia tekstów o społeczeństwie Wielkopolski z drugiej połowy XIX i XX wieku, Wyd. Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2015.

Poznański K., Ekonomia jako etyka: podejście konfucjańskie, tłum. M.A. Michalski, w: E. Mączyńska, J. Sójka (red.), Etyka i ekonomia. W stronę nowego paradygmatu, PTE, Warszawa 2017.

Weber M., Etyka protestancka a duch kapitalizmu, tłum. J. Miziński, Wyd. Test, Lublin 1994.

Weber M., Taoizm i konfucjanizm, w: idem, Socjologia religii. Dzieła zebrane. Etyka gospodarcza religii światowych, cz. 1, tłum. T. Zatorski, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2006.

Zimbardo P.G., Coulombe N.S., Gdzie ci mężczyźni?, tłum. M. Guzowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.