Samoregulacja biznesowa w zakresie etyki biznesu firm zachodnich jako odpowiedź na łamanie praw pracowniczych w Chinach
PDF

Jak cytować

Sroka, R. . (2018). Samoregulacja biznesowa w zakresie etyki biznesu firm zachodnich jako odpowiedź na łamanie praw pracowniczych w Chinach. Człowiek I Społeczeństwo, 46, 145–158. https://doi.org/10.14746/cis.2018.46.8

Abstrakt

Robert Sroka. Samoregulacja biznesowa w zakresie etyki biznesu firm zachodnich jako odpowiedź na łamanie praw pracowniczych w Chinach [Business self-regulation in terms of business ethics of Western companies as a response to violation of employee rights in China] edited by W. Banach, M.A. Michalski, J. Sójka, „Człowiek i Społeczeństwo” vol. XLVI: Między Chinami a Zachodem. Pytanie o źródła chińskiego sukcesu gospodarczego [Between China and the West. An inquiry into the sources of the Chinese economic miracle], Poznań 2018, pp. 145–158, Adam Mickiewicz University. Faculty of Social Sciences Press. ISSN 0239-3271.
Salary that does not meet basic life needs, working conditions that threaten life and health, employing children, forced labor, lack of freedom of association, long hours of work, destroying the environment, widespread corruption is just the beginning of a long list of unethical behaviors of companies in China, as well as Western companies producing in China.
Under the pressure of non-governmental organizations and consumer boycotts in Europe and the USA, business self-regulatory initiatives have been created to raise working conditions at Chinese suppliers. The most popular self-regulations initiatives in terms of business ethics are: Ethical Trade Initiative (ETI), Business Social Compliance Initiative (amforiBSCI), Social Accountability 8000 (SA8000), International Council of Toy Industries (ICTI). Conducting research on self-regulation in the field of business ethics of Western companies operating in China, I analyze three issues. The first is to describe the source of the need to apply such self-regulatory initiatives, which is the outsourcing business strategy. The second element is to define the minimum rules that are broken due to the use of an outsourcing strategy. The third point of consideration is the presentation of the self-regulatory initiatives.

https://doi.org/10.14746/cis.2018.46.8
PDF

Bibliografia

Budner W., Tendencje rozwoju rynku nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, „Acta Sci. Polonorum. Administratio Locorum” 16(1)/2017.

Cao L., A Study on Self-Regulatory Initiatives in China’s Internet industry, Media@lse, London School of Economic and Political Science, London 2007.

Christmann P., Taylor G., Firm Self-Regulation Through International Certifiable Standards: Determinations, of Symbolic Versus Substantive Implementation, Paper submitted to the First Annual Conference on Institutional Mechanisms for Industry Self-Regulation Dartmouth University, Hanover, NH 2014.

Christmann P., Taylor G., Globalization and the Environment: Determinants of Firm Self-Regulation in China, „Journal of International Business Studies” (32)/2001.

Hensel P., Ponadnarodowi normodawcy i biznes, w: B. Glinka, M. Kostera (red.), Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

Krukowska M., Nieludzkie oblicze zabawek, „Forbes” 2.12.2014, https://www.forbes.pl/csr/lamanie-praw-czlowieka-przez-przemysl-zabawkarski/fct40s8, dostęp: 12.11.2018.

Malik R., Lokalizacja w offshoringu usług, CeDeWu, Warszawa 2016.

Matejun M., Outsourcing, w: K. Szymańska (red.), Kompendium metod i technik zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.

Meredith R., Chiny i Indie – supermocarstwa XXI wieku, Media Lazar, Warszawa 2009.

Miller G., Kędzierska D., Ordyńska K., Abec-Domańska A., Sroka R., Standardy etyczne i socjalne przepustką dla małych i średnich przedsiębiorstw do współpracy z dużymi klientami, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa 2018.

Mokrysz-Olszyńska A., Rola kodeksów dobrych praktyk w ochronie konsumenta, w: C. Banasiński (red.), Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej (studia prawno-ekonomiczne), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2005.

Senden L., Soft Law in European Community Law, Hart Publishing, Oxford–Portland 2004.

Trocki M., Outsourcing, PWE, Warszawa 2001.

Yeung G., Mok V., What are the Impacts of Implementing ISOs on the Competitiveness of Manufacturing Industry in China?, „Journal of World Business” 40(2)/2005.

Raporty

A.T. Kearney Global Services Location Index™ Top 20, http://www.atkearney.com/strategicit/global-services-location-index, dostęp: 15.10.2018.

An Investigative Report on HEG Technology: A Samsung and Xiaomi Supplier Factory, China Labor Watch, New York 2018.

China’s service outsourcing grows in 2015, http://www.chinadaily.com.cn/business/chinadata/2016-01/20/content_23167866.htm

SA8000 Certified Organisations, źródło: http://www.saasaccreditation.org/?q=node/23, dostęp: 9.11.2018.