Czego warto się uczyć w zakresie zarządzania od Dalekiego Wschodu?

Main Article Content

Leszek Karczewski

Abstrakt

Leszek Karczewski, Czego warto się uczyć w zakresie zarządzania od Dalekiego Wschodu? [What is worth to learn in management from the Far East?] edited by W. Banach, M.A. Michalski, J. Sójka, „Człowiek i Społeczeństwo” vol. XLVI: Między Chinami a Zachodem. Pytanie o źródła
chińskiego sukcesu gospodarczego [Between China and the West. An inquiry into the sources of the Chinese economic miracle], Poznań 2018, pp. 159–174, Adam Mickiewicz University. Faculty of Social Sciences Press. ISSN 0239-3271.
The article emphasizes the need of learning from one’s own history mistakes and the success of other countries such as Japan and China. The author presented the current situation of Poland in both skeptical and optimistic perspectives. The transformation of 1989 is indicated as the genesis of current challenges of the country. In the next part of the article there are suggested actions that could be taken after the transformation in the field of state and organization management in order to realize the idea of Poland as the “second Japan”. The last part of the article is devoted to describing what can still be learned from the Far East countries in the field of economy and management.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Karczewski, L. (2018). Czego warto się uczyć w zakresie zarządzania od Dalekiego Wschodu?. Człowiek I Społeczeństwo, 46, 159–174. https://doi.org/10.14746/cis.2018.46.9
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Bell D.A., The China Model: Political Meritocracy and the Limits of Democracy, Princeton University Press, Princeton 2015.
 2. Boulding K., Religijne podstawy postępu ekonomicznego, w: J. Grosfeld (wybór i przekład), Religia i ekonomia, PAX, Warszawa 1987.
 3. Boulding K., Religijne perspektywy ekonomii, w: J. Grosfeld (wybór i przekład), Religia i ekonomia, PAX, Warszawa 1987.
 4. Franklin B., Żywot własny, tłum. Z. Kierszys, J. Stawiński, PIW, Warszawa 1960.
 5. Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, tłum. A. i L. Śliwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Wrocław 1997.
 6. Gasparski W., Wykłady z etyki biznesu, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 7. Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M., Kultury i organizacje, tłum. M. Durska, PWE, Warszawa 2011.
 8. Karaś E., Aktywność małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie klastrów gospodarczych w województwie opolskim, w: W. Musialik, R. Śmietański (red.), Rzemiosło. Problemy doby współczesnej i czasów minionych, Wyd. „Solpress”, Opole 2017.
 9. Karczewski L., Bezpieczeństwo narodowe w opiniach studentów i absolwentów Politechniki Opolskiej i PWSZ w Raciborzu z lat 2011–2016, w: L. Karczewski, H. Kretek (red.), Społeczno-prawne wyzwania gospodarki biznesu i zarządzania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016.
 10. Kieżun W., Patologia transformacji, wyd. 2 uzup., Wyd. Poltext, Warszawa 2012.
 11. Kochanowski J., Pieśni. Księgi wtóre, Pieśń 5, https://staropolska.pl/renesans/jan_kochanowski/piesni/piesni_31.html, dostęp: 2.12.2018.
 12. Konecki K., W japońskiej fabryce, Wyd. Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1992.
 13. Koziński A., Friedman G., Wszystkie mocarstwa w końcu upadają – wywiad w „Nowej Trybunie Opolskiej” z dnia 11.06.2018, dodatek „Polska za 100 lat”.
 14. Lao Tzu, Tao Te Ching, Signet Classics, New York 2007.
 15. Latzko W., Saunders D., Cztery dni z dr. Demingiem. Nowoczesna teoria zarządzania, tłum. A. Erlich, WNT, Warszawa 1998.
 16. Leonard M., Zrozumieć Chiny, tłum. W. Falkowski, Nadir/Media Lazar, Warszawa 2009.
 17. Masaaki I., Kaizen – tajemnica sukcesu Japonii, tłum. K. Pawłowski, Wyd. MT Biznes, Warszawa 1992.
 18. Maurer R., Kaizen, tłum. A. Erlich, Wyd. Helion, Gliwice 2007.
 19. Morita A.G., Morita A., Reingold E., Shimomura M., Made in Japan. Akio Morita i Sony, WNT, Warszawa 1996.
 20. Ogger G., Zera w garniturach, tłum. J. Mitręga, E. Szuptarska, A. Zaręba, R. Bator, M. Cyganik, B. Nowak, K. Spisak, G. Zaręba, D. Kałuża, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1994.
 21. Peter L., Hull R., Zasada Petera, tłum. J. Kydryński, KiW, Warszawa 1977.
 22. Sathya Sai Baba, Sathya Sai Speaks, Vol. 6, Ch. 25, Puttaparthi, India, b.r.w.
 23. Wang K., Chinese Philosophy on Life, Foreign Languages Press, Beijing 2005.
 24. Waters D., Zarządzanie w XXI wieku. Jak wyprzedzić Japończyków i Chińczyków, tłum. A. Erlich, WNT, Warszawa 1995.
 25. Wojcieszak Ł., Bezpieczeństwo energetyczne państw Trójmorza – wyzwania i perspektywy, w: L. Karczewski, H. Kretek (red.), Biznes i zarządzanie w Polsce i na świecie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2018.