Korporacje jako podmiot etyczny a koncepcja degrowth economy

Main Article Content

Barbara Pogonowska

Abstrakt

Barbara Pogonowska, Korporacje jako podmiot etyczny a koncepcja degrowth economy [Corporates as a ethical units regarding ‘degrowth economy’ concept] edited by W. Banach, M.A. Michalski, J. Sójka, „Człowiek i Społeczeństwo” vol. XLVI: Między Chinami a Zachodem. Pytanie o źródła chińskiego sukcesu gospodarczego [Between China and the West. An inquiry into the sources of the Chinese economic miracle], Poznań 2018, pp. 175–185, Adam Mickiewicz University. Faculty of Social Sciences Press. ISSN 0239-3271.
The article attempts to present a selective part of sphere of corporate social responsibility idea and practice’ evaluation. This idea and practice have been compared to some official EU & UN documents and ‘degrowth economy’ concept.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pogonowska, B. (2018). Korporacje jako podmiot etyczny a koncepcja degrowth economy. Człowiek I Społeczeństwo, 46, 175–185. https://doi.org/10.14746/cis.2018.46.10
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Augustyn M., Postwzrost: w stronę dojrzałej gospodarki, Ekonomiaspoleczna.pl, 2014, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/1000186.html, dostęp: 15.11.2017.
 2. Chertkovskaya E., Paulsson A., Kallis A., Barca S., D’Alisa G., The vocabulary of degrowth: A roundable debate, 2017, „Ephemera. Theory & Politics in Organization”, http://www.ephemerajournal.org/sites/default/files/pdfs/contribution/17-1degrowthroundtable.pdf, dostęp: 4.02.2018.
 3. Johnsen Ch., Nelund M., Olaison L., Sørensen B.M., Organizing for the post-growth economy, „Ephemera. Theory & Politics in Organization”, 2017, http://www.ephemerajournal.org/sites/default/files/pdfs/contribution/17-1editorial.pdf#page=1&zoom=auto,-139,35, dostęp: 10.12.2017.
 4. Kallis G., D’Alisa G. (red.), Degrowth: A Vocabulary for a New Era, Routledge, New York–London 2015.
 5. Latouche S., Pour une société de décroissance, Le Monde Diplomatique, 2003, https://www.monde-diplomatique.fr/2003/11/LATOUCHE/10651, dostęp: 21.02.2018.
 6. Massey D., Neoliberalism has hijacked our vocabulary, The Guardian, 11 June, https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/jun/11/neoliberalism-hijacked-vocabulary, dostęp: 10.06.2019.
 7. Ministerstwo
 8. Środowiska,https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/mos/srodowisko/miedzynarodowe_aspekty_zrownowazonego_rozwoju/Polska_wersja_jezykowa_dokumentu_Przeksztalcamy_nasz_swiat._Agenda_na_rzecz_zrownowazonego_rozwoju_2030..pdf, dostęp: 4.05.2018.
 9. Odnowiona strategia UE na lata 2011–2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności
 10. przedsiębiorstw,http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2011/PL/1-2011-681-
 11. PL-F1-1.Pdf, dostęp: 11.04.2018.
 12. Pałubicka A., Gramatyka kultury europejskiej, Oficyna Wydawnicza Epigram, Kraków 2013.
 13. Pogonowska B., Korporacje – podmioty współtworzące etykę globalną, „Sensus Historiae” 29(4)/2017.
 14. Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 września 2015 r., http://www.unic.un.org.pl/files/164/Agenda%202030_pl_2016_ostateczna.pdf, dostęp: 4.05.2018.
 15. Strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej, http://ec.europa.eu/environment/eussd/, dostęp: 10.02.2018.
 16. Sustainable Development Goals: 25.09.2015, https://www.polskapomoc.gov.pl/Agenda,Zrownowazonego,Rozwoju,2030,2370.html, dostęp: 10.02.2018.