Niekontekstualne rozumienie kultury gospodarczej

Main Article Content

Halina Zboroń

Abstrakt

Halina Zboroń, Niekontekstualne rozumienie kultury gospodarczej [Non-contextual understanding an economic culture] edited by W. Banach, M.A. Michalski, J. Sójka, „Człowiek i Społeczeństwo” vol. XLVI: Między Chinami a Zachodem. Pytanie o źródła chińskiego sukcesu gospodarczego [Between China and the West. An inquiry into the sources of the Chinese economic miracle], Poznań 2018, pp. 187–201, Adam Mickiewicz University. Faculty of Social Sciences Press. ISSN 0239-3271.
The article aims to critical analyze the way of understanding an economic culture, especially a contextual approach which characterizes economists’ beliefs concerning as well economy as individuals participating in a social practice of production, exchange and consumption of goods and services. Moreover the author aims to present an alternative, non-contextual approach of an economic culture considered as a direct regulation of economic activities.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zboroń, H. (2018). Niekontekstualne rozumienie kultury gospodarczej. Człowiek I Społeczeństwo, 46, 187–201. https://doi.org/10.14746/cis.2018.46.11
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Acemoglu D., The Crisis of 2008: Structural Lessons for and from Economics, Centre for Economic Policy Research „Policy Insight” 28/2009.
 2. Akerlof G.A., The Missing Motivation in Macroeconomics, „The American Economic Review” 97(1)/2007.
 3. Berger P., Rewolucja kapitalistyczna, Oficyna Naukowa, Warszawa 1995.
 4. Colander D., Föllmer H., Haas A., Goldberg M., Juselius K., Kirman A., Lux T., Sloth B., The Financial Crisis and the Systemic Failure of Academic Economics (Discussion Papers Department of Economics University of Copenhagen 2009, no. 09-03.
 5. Fine B., Social Capital versus Social Theory. Political Economy and Social Science at the Turn of the Millenium, Routledge, London 2001.
 6. Florida R., Do diabła z klasą kreatywną, 2015, http://publica.pl/teksty/florida-do-diabla-zklasa-kreatywna-53182.html, dostęp: 12.11.2017.
 7. Glapiński A., Meandry historii ekonomii. Między matematyką a poezją, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2006.
 8. Goldfarb R.S., Leonard T.C., Economics at the Millennium, „Social Science and Modern Society” 40(1)/2002.
 9. Hausner J., Karwińska A., Purchla J. (red.), Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013.
 10. Klamer A., A Pragmatic View on Values in Economics, „Journal of Economic Methodology” 10(2)/2003.
 11. Klamer A., A Reevaluation of Values in Economics, 2003, www.klamer.nl/articles/culture/revaluation.php, dostęp: 10.09.2012.
 12. Kmita J., Kultura i poznanie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985.
 13. Kmita J., O kulturze symbolicznej, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa 1982.
 14. Kochanowicz J., Mandes S., Marody M. (red.), Kulturowe aspekty transformacji ekonomicznej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 15. Kostro K., Zagadnienia kulturowe w ekonomii, „Gospodarka Narodowa” 230(3)/2009.
 16. Lawson T., The Current Economic Crisis: Its Nature and the Course of Academic Economics, „Cambridge Journal of Economics” 33/2009.
 17. Scheuer B., Metodologia ekonomii w perspektywie konstruktywistycznej, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015.
 18. Stacewicz J., W kierunku metaekonomii, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2003.
 19. Szahaj A., Nauki o kulturze jako nauki podstawowe i krytyczne, „Filo-Sofija” 12(1)/2011.
 20. Wilkin J., Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016.
 21. Zboroń H., Dyskurs metodologiczny we współczesnej ekonomii – próba dekonstrukcji podejścia modernistycznego, „Studia Ekonomiczne” 1/2013.
 22. Zboroń H., Podział nauk a status i miejsce ekonomii, „Studia Ekonomiczne” 3/2014.
 23. Zboroń H., Teorie ekonomiczne w perspektywie konstruktywizmu społecznego, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.