Dla kogo Brand Hero? O wpływie bohatera marki dziecięcej na intencje zakupowe osób dorosłych
PDF

Słowa kluczowe

pl

Jak cytować

Jasielska, A. ., & Maksymiuk, R. . (2018). Dla kogo Brand Hero? O wpływie bohatera marki dziecięcej na intencje zakupowe osób dorosłych. Człowiek I Społeczeństwo, 45, 169–198. https://doi.org/10.14746/cis.2018.45.9

Abstrakt

Brand Hero is a character identifying the brand. It is also the tool of marketing communication especially uses in the case of brands addressed to children. For them, the brand hero is a character with which they create an emotional bond. Therefore is possible, that Brand Hero accompanying product increases its sale, because in the influence market children largely decide about the purchases of goods intended for them. The study was conducted for parents and childless persons (N = 770) and its aim was to identify the influence of 3 types of brad heroes (no-name, multigenerational, mainstream) and lack of brand hero on purchase decisions regarding juice. The outcomes show the participants for themselves chose juice without the hero. When they chose juice for children comparably often chose juice without the hero and with the multigenerational and mainstream hero. The justifications of the choice allowed getting to know the motives that were directed. The most surprising fact was that, for the large group of participants (also parents), the presences of brand hero evoked adverse associations for the brand, and first of all lower quality of the product and manipulation of marketing.

https://doi.org/10.14746/cis.2018.45.9
PDF

Bibliografia

Altkorn, J., Kramer, T. (1998). Leksykon marketingu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Barber, B. R. (2008). Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, przeł. H. Jankowska. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.

Bogunia-Borowska, M. (2006). Infantylizacja kulturowa. Adolescencja dzieci oraz infantylizacja dorosłych. W: M. Bogunia-Borowska (red.), Dziecko w świecie mediów i konsumpcji (ss. 13–44). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Brzezińska, A. I. (2005). Jak przebiega rozwój człowieka? W: A. I. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka (ss. 21–39). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo

Psychologiczne.

Buuren, van, I. (2017). Bajka jako centrum sprzedażowe. W: A. M. Zawadzka, M. Niesiobędzka (red.), Tajemnice reklamy. O tym, jak reklama wpływa na dzieci i młodzież (ss. 63–76). Warszawa: Liberi Libri.

Całka, D. (2006). Jak zbudować wizerunek silnej marki dziecięcej, Marketing przy kawie, 118, http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=360, dostęp: 30.12.2008.

Chodorowska, M. (2013). Wpływ obecności maskotki na skojarzenia związane z produktem w reklamach nisko angażujących, niepublikowana praca magisterska. Warszawa: SWPS.

Comstock, G., Scharrer, E. (2007). Media and the American Child. Oxford: Elsevier Science Ltd.

Dołhasz, M. (2013). Nowe sposoby oddziaływania na nabywców w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw – Brand Hero. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 777, 311–324.

Domska, A. (2016). Wpływ bohatera marki (Brand Hero) na decyzje zakupowe dorosłych konsumentów, niepublikowana praca magisterska. Poznań: Instytut Psychologii UAM.

Duhigg, C. (2013). Siła nawyku, przeł. M. Guzowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dykalska-Bieck, D. (2017). Budujemy społeczność – konsument od kołyski. W: A. M. Zawadzka, M. Niesiobędzka (red.), Tajemnice reklamy. O tym, jak reklama wpływa na dzieci i młodzież (ss. 63–76). Warszawa: Liberi Libri.

Frąckiewicz, S. (2007). Popmarketing – reklamy z grzechem, Marketing przy kawie, 163, http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=538, dostęp: 30.12.2008.

GfK (2015). Raport „Junior Shopper 2015”, http://www.gfk.com/pl/aktualnosci/pressrelease/ miesieczna-sila-nabywcza-dzieci-w-polsce-wynosi-niemal-348-mln-zl/, dostęp: 20.08.2016.

Godlewska, M., Gorbaniuk, O. (2007). Cechy strukturalne przekazu reklamowego a jego odbiór przez dzieci. W: P. Francuz, W. Otrębski (red.), Studia z psychologii w KUL, t. 14 (ss. 153–170). Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Gunter, B., Furnham, A. (1998). Children as Consumers: A Psychological Analysis of the Young People’s Market. London–New York: Routledge.

Halawa, M. (2006). Komercjalizacja dzieciństwa. Kosztorysowanie rodzicielstwa. W: M. Bogunia-Borowska (red.), Dziecko w świecie mediów i konsumpcji (ss. 45–55). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

IRCenter (2012). Raport „Matka 2.0. Potencjał marketingowy matek w polskich mediach społecznościowych”, https://marketingprzykawie.pl/artykuly/matka-2-0-potencjalmarketingowy-matek-w-polskich-mediach-spolecznosciowych/, dostęp: 13.12.2018.

Iwasiński, Ł. (2015). Społeczeństwo konsumpcyjne w ujęciu Zygmunta Baumana. Kultura i Społeczeństwo, 4, 3–22.

Jasielska, A., Kaczmarek, L. (2010). Decyzje konsumenckie rodziców na rynku wpływowym na przykładzie zabawek. Marketing i Rynek, 4, 38–44.

Jasielska, A., Maksymiuk, R. A. (2010a). Wpływ infantylizacji kultury na zmiany w społeczeństwie konsumpcyjnym. Kultura i Społeczeństwo, 2, 5–20.

Jasielska, A., Maksymiuk R. A. (2010b). Dorośli reklamują, dzieci kupują. Kindermarketing i psychologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Jasielska, A., Maksymiuk R. A. (2011). Skomercjalizowane rodzicielstwo – nowy aspekt wczesnej dorosłości. Psychologia Rozwojowa, 16 (3), 33–49.

Jasielska, A., Maksymiuk, R. (2017). Skuteczność działań marketingowych wykorzystujących seksualizację wizerunku dziewczynek w promowaniu produktów dla dzieci. Dziecko Krzywdzone, 16 (4), 119–137.

Jędrkiewicz, T. (2006). Licencja na własnego bohatera, Marketing przy kawie, 121, http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=375, dostęp: 30.12.2008.

Kahneman, D. (2012). Pułapki myślenia: o myśleniu szybkim i wolnym, przeł. P. Szymczak. Poznań: Media Rodzina.

Kall, J. (1998). Reklama. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Kasser, T., Kanner, A. D. (red.) (2004). Psychology and Consumer Culture: The Struggle for a Good Life in a Materialistic World. Washington: APA.

Kołodziejczyk, A. (2012). Trzy podejścia do wyjaśniania natury procesu socjalizacji konsumenckiej. Psychologia Społeczna, 3, 272–280.

Kozielski, R. (2012). Czego pragną kobiety? Konferencja „Customer Empowerment, czyli klient ma głos”. Organizator portal Prekursorki.pl, Warszawa, 6 listopada 2012.

Lewandowski, G. (2007). Fenomen alfamamy. Marketing przy kawie, http://www.marketingnews.pl/article.php?art=1137, dostęp: 28.03.2010.

Lindstrom, M. (2005). Dziecko reklamy, przeł. A. M. Kawalec. Warszawa: Wydawnictwo „Świat Książki”.

Linn, S. (2004). Consuming Kids. The Hostile Takeover of Childhood. New York–London: The New Press.

Maison, D. (1998). Techniki oddziaływania i typy przekazu stosowane w reklamie. W: Konferencje i Seminaria. Dziecko jako konsument – zagrożenia i ochrona.

Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu.

Maison, D., Furman, A., Sekścińska, K., Trzcińska, A., Poraj-Weder, M. (2018). Edukacja i socjalizacja ekonomiczna dzieci – rodzice jako źródło wiedzy, wzorców zachowań, wartości i emocji wobec finansów. Marketing i Rynek, 5, 15–27.

Mark, M., Pearson, C. S. (2001). The hero and the outlaw. Building Extrordinary Brands Through the Power of Archetypes. NewYork: McGraw-Hill.

Maruszewski, T. (2005). Pamięć autobiograficzna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

McNeal, J. U. (1998). Kids’ markets. American Demographics, 20 (4), 36–42.

Moskowitz, L. (2000), What kind of mother are you? Marketing mavens dissect moms for eager advertisers,http://www.salon.com/mwt/feature/2000/02/28/marketing/index.html, dostęp: 15.03.2010.

Müller, J. (2016). Jak sobie radzą polscy brand heroes? Przegląd 20-lecia. Marketing przy kawie, 594, http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=2123, dostęp: 16.07.2018.

Oczachowska, A. (2010). Wpływ dzieci na zachowania nabywcze ich rodziców. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 594, 239–248.

Pallach, R. (2013). Jak dotrzeć do generacji Z, czyli marketing wśród tubylców ery cyfrowej. Marketing przy kawie, 433, http://www.marketing–news.pl/theme.php?art=1624, dostęp: 22.07.2018.

Piaget, J. (2006). Jak sobie dziecko wyobraża świat, przeł. M. Gawlik. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Podlaszewska, K., Szlendak, T. (2003). Dlaczego dzieci lubią to, co lubią? O psycho-ewolucyjnych argumentach na rzecz hipotezy o wrodzonym zamiłowaniu do kiczu. Czasopismo Psychologiczne, 9, 79–88.

Postman, N. (1994). The Disappearance of Childhood. New York: Vintage Books.

Riegel, M., Wierzba, M., Wypych, M., Żurawski, Ł., Jednoróg, K., Grabowska, A., Marchewka, A. (2015). Nencki Affective Word List (NAWL): the cultural adaptation of the Berlin Affective Word List – Reloaded (BAWL-R). Behavior Research Methods, 47 (4), 1222–1236.

Rotkiewicz, M. (1995). Moralność reklamowa. Rzeczpospolita, 98, 6.

Rudnicki, L. (2012). Zachowania konsumentów na rynku. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Rudnicki, S., Szwed, A. (2014). Przepis na brand hero – podpowiedzi semiotyków. Marketing przy kawie, 482, http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=1826, dostęp: 13.06.2018.

Ryłko-Kurpiewska, A. (1997). Bohater z bajki. Aida Media, 12, 6–11.

Schor, J. (2005). Born to buy: the commercialized child and the new consumer culture. New York–London–Toronto–Sydney: Scribner.

Sewera, I. (2013). Gwiazdka dla matki z pokolenia Y. Marketing przy kawie, https://marketingprzykawie.pl/artykuly/gwiazdka-dla-matki-z-pokolenia-y/, dostęp:

07.2018.

Solomon, M. R. (2004). Consumer Behavior. Buying, Having, and Being. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.

Stasiuk, K., Maison, D. (2014). Psychologia konsumenta. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Styś, M. (2006a). Konsument bez metryki. Marketing w Praktyce, 6, 10–12.

Styś, M. (2006b). Czy marce potrzebny bohater? Marketing w Praktyce, 4, 49–51.

Sutterby, J. A. (2009). Toys and child development. W: R. Carlisle (red.), Encyclopedia of play in today’s society (ss. 725–729). New Brunswick: A SAGE Reference Publication.

Szlendak, T. (2005). Leniwe maskotki, rekiny na smyczy. W co kultura konsumpcyjna przemieniła mężczyzn i kobiety. Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza.

Szol, E. (1979). Identyfikacja z bohaterem jako psychologiczny mechanizm odbioru filmu. W: M. Tyszkowa (red.), Sztuka dla dzieci szkolnych. Teoria – Recepcja – Oddziaływanie. Warszawa–Poznań: PWN.

Szubielska, M., Dziopa, K. (2017). Media a rozwój pojęciowy: badanie nazywania zwierzęcych bohaterów filmów animowanych przez dzieci. Psychologia Społeczna, 12, 304–318.

Szymańska, K. (2008). Analiza i ocena reklam dla kobiet w okresie ciąży i wczesnego macierzyństwa, niepublikowana praca magisterska. Łódź: Katedra Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Trempała, J. (2002). Rozwój poznawczy. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychicznych (ss. 13–44). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wilcox, B. L., Kunkel, D., Cantor, J., Dorwrick, P., Linn, S., Palmer, E. (2004). Report of the APA task force on advertising and children, https://www.apa.org/pi/families/resources/advertising-children.pdf, dostęp:16.07.2018.

Witek-Hajduk, M. K. (2010). Cykl życia marki na rynku. Zeszyty Naukowe Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, 27, 181–201.

Zajonc, R. (1985). Uczucie a myślenie: nie trzeba się domyślać, żeby wiedzieć, co się woli. Przegląd Psychologiczny, 28, 27–72.

Zawadzka, A. M., Niesiobędzka, M., Godlewska-Werner, D. (red.) (2014). Kultura konsumpcji– wartości cele, dobrostan. Psychologiczne aspekty zjawiska. Warszawa: Liberi Libri.

Zawadzka, A. M., Skwira, M., Solecka, S. (2017). Równowaga w świecie materializmu i reklamy? Edukacja konsumencka i edukacja społeczna dzieci i młodzieży.

W: A. M. Zawadzka, M. Niesiobędzka (red.), Tajemnice reklamy. O tym, jak reklama wpływa na dzieci i młodzież (ss. 117–128). Warszawa: Liberi Libri.

1. W momencie złożenia pracy celem rozpoczęcia postępowania w sprawie publikacji, Licencjodawca, zwany dalej Autorem, akceptuje wszystkie zasady umieszczone na stronie internetowej czasopisma “Człowiek i Społeczeństwo”, udzielając Licencjobiorcy, zwanego dalej Wydawcą, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Utworu. Licencja zakłada tym samym brak ograniczeń terytorialnych, czasowych oraz ilościowych na następujących polach eksploatacji (art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych):
a. utrwalanie Utworu;
b. zwielokrotnienie Utworu drukiem i w wersji cyfrowej;
c. wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału/zwielokrotnionych egzemplarzy Utworu;
d. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
e. włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;
f. wprowadzenie Utworu w postaci elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzenie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu, Intranetu, Extranetu lub innej sieci;
g. rozpowszechnianie Utworu w wersji elektronicznej w Internecie, Intranecie, Extranecie lub innej sieci, w pracy zbiorowej, a także samodzielnie w formule Open Access w oparciu o licencję Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna (CC BY 4.0), a także inną wersję językową tej licencji, lub którąkolwiek późniejszą wersję tej licencji.

2. Założenia licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna (CC BY 4.0), udzielają Wydawcy upoważnienia do kopiowania, zmieniania, rozprowadzania, przedstawiania i wykonywania Utworu jedynie pod warunkiem uznania autorstwa.

3. Wraz z dostarczeniem Utworu, Autor zobowiązuje się do wypełnienia, podpisania oraz odesłania skanu Załącznika nr 3 (Umowa o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC) do Zarządzenia Nr 445/2015/2016 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 1 października 2015 roku w sprawie czasopism naukowych UAM oraz powołania uniwersyteckiej platformy czasopism elektronicznych PRESSto.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.