Ludzka tożsamość wobec ekokolonializmu

Main Article Content

Hanna Mamzer

Abstrakt

Contemporary reality of everyday functioning of postmodern humans, provokes deep changes in thinking of human identities and human relations it natural and cultural surroundings. Human sciences have to confront the fact, that it is no longer possible to divide human identities from those of non-humans. The connections between human and non-humans are clear and significant, and they are reflected on by the most prominent thinkers in the fields of social sciences (W. Kymlicka) and ecology (E.O. Wilson), at the same time. Understanding human identity requires connecting it with is natural surrounding, again. And this surrounding shall not be divided into “natural” and “cultural” ones anymore. Clarity of such divisions is seriously questioned by impossibility of drawing clear border lines between them. Such thinking creates new context for understanding humans. And this requires new tools as well: therefore it becomes very clear that humanities/social sciences and real science need to speak one voice.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mamzer, H. (2017). Ludzka tożsamość wobec ekokolonializmu. Człowiek I Społeczeństwo, 44, 49-64. https://doi.org/10.14746/cis.2017.44.4
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Baker J.A. (1967), The Peregrine, London: HarperCollins Publishers.
 2. Banaszak G., Kmita J. (1994), Społeczno-regulacyjna koncepcja kultury, wyd. 2, Warszawa: Instytut Kultury.
 3. Bauman Z. (1993), Ponowoczesne wzory osobowe, „Studia Socjologiczne” nr 2.
 4. Bauman Z. (2000), Globalizacja, przeł. E. Klekot, Warszawa: PIW.
 5. Bauman Z. (2004a), Identity. Conversations with Benedetto Vecchi, Cambridge: Polity Press.
 6. Bauman Z. (2004b), Życie na przemiał, przeł. T. Kunz, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 7. Braidotti R. (2004), Po człowiek, przeł. J. Bednarek, A. Kowalczyk, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Erikson E.H. (2004), Tożsamość a cykl życia, przeł. M. Żywicki, Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
 9. Foster C. (2017), Jak zwierzę. Intymne zbliżenia z naturą, przeł. J. Konieczny, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 10. Fukuyama F. (1997), Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, przeł. A. i L. Śliwa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Giddens A. (2002), Nowoczesność i tożsamość, przeł. A. Szulżycka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Kymlicka W. (1996), Multicultural Citizenship, Oxford: Oxford University Press.
 13. Kymlicka W., Donaldson S. (2011), Zoopolis. A Political Theory of Animal Rights, Oxford: Oxford University Press.
 14. Latour B. (2009), Polityka natury, przeł. A. Czarnacka, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 15. Mamzer H. (2002), Tożsamość w podróży, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 16. Mamzer H. (2008), Poczucie bezpieczeństwa ontologicznego. Uwarunkowania społecznokulturowe, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 17. Mamzer H. (2016a), Opór, nieposłuszeństwo i zaangażowanie obywatelskie, w: M. Durzewska, H.A. Kretek (red.), Obywatel w aspekcie fenomenologicznym, Racibórz: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.
 18. Mamzer H. (2016b), Społeczności lokalne a społeczeństwo obywatelskie, w: T. Herudziński, P. Swacha (red.), Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności, Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 19. Mead M. (1978), Tożsamość i kultura. Studium dystansu międzypokoleniowego, przeł. J. Hołówka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 20. Mowat F. (1997), Nie taki straszny wilk, przeł. R. Stiller, Warszawa: Prószyński i S-ka.
 21. Mueller M.L. (2017), Being Salmon, Being Human: Encountering the Wild in Us and Us in the Wild, Chelsea: Green Publishing.
 22. Thoreau H.D. (2011), Nieposłuszeństwo obywatelskie, w: idem, Życie bez zasad i inne eseje, przeł. H. Cieplińska, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 23. Wilson E.O. (1984), Biophilia. The Human Bond with Other Species, Harvard: Harvard University Press.
 24. Wilson E.O. (2016), Znaczenie ludzkiego istnienia, przeł. B. Baran, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 25. Wilson E.O. (2017), Pół ziemi. Walka naszej planety o życie, przeł. B. Baran, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 26. Wohlleben P. (2017), Nieznane więzi natury, przeł. E. Kochanowska, Kraków: Wydawnictwo Otwarte.
 27. Źródła internetowe:
 28. http://budzetyobywatelskie.pl [28.12.2017]
 29. http://www.orlan.eu/ [1.01.2018]
 30. https://www.youtube.com/watch?v=S5t6K9iwcdw [1.01.2018]