Tożsamość jednostki w obliczu wyzwań wielokulturowego społeczeństwa

Main Article Content

Tomasz Leszniewski

Abstrakt

This paper is a attempt of reflection concerning of appearing human identity problems which take a place in differential and complex society. A special attention was paid nationality identification. Using the concept of G.H. Mead and J. Habermas describe the complex structure of an individual’s identity, presenting various forms of social relationships that connect people with others and try to explain the problem of exclusion and hostility towards others/strange in the perspective of identity. The key issue in this social relationship is the connection the individual and the collective dimension of human identity. The basic hypothesis of the text assumes that the more the community limits the development of a person’s (individual) identity, the more likely he becomes vulnerable to feelings of threat and hostility towards another.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Tomasz Leszniewski, T. L. (2017). Tożsamość jednostki w obliczu wyzwań wielokulturowego społeczeństwa. Człowiek I Społeczeństwo, 44, 65-79. https://doi.org/10.14746/cis.2017.44.5
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Beck U., Giddens A., Lash S. (2009), Modernizacja refleksyjna: polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Bettelheim B., Janowitz M. (1964), Social Change and Prejudice, Including Dynamics of Prejudice, New York: Free Press of Glencoe.
 3. Bokszański Z. (2005), Tożsamości zbiorowe, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Castells M. (2009), Siła tożsamości, red. M. Marody, przeł. S. Szymański, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Mucha J. (1992), Cooley, Warszawa: Wiedza Powszechna.
 6. Döbert R., Habermas J., Nunner-Winkler G. (1993), Zarys socjopsychologicznej koncepcji rozwoju tożsamości „Ja”. Wprowadzenie, „Przegląd Socjologiczny” nr 42.
 7. Douglas M. (2011), Jak myślą instytucje, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Giddens A. (2001), Nowoczesność i tożsamość : „ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Habermas J. (2002), Przyczynek do krytyki rozumu funkcjonalnego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Habermas J. (2009), Uwzględniając innego. Studia do teorii politycznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Kaniowski A.M. (1990), Pojęcie tożsamości w koncepcji Habermasa (Filozoficzna genealogia i socjologiczna wykładnia koncepcji tożsamości ja), w: L. Witkowski (red.), Dyskursy rozumu. Między przemocą a emancypacją. Z recepcji Jürgena Habermasa w Polsce, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 12. Koczanowicz L. (1992), George Herbert Mead, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 13. Kwaśniewicz W. (red.) (1999), Encyklopedia socjologii, t. 2: K–N, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 14. Leszniewski T. (2008), Tożsamość jednostki w zmieniającym się społeczeństwie, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 15. Mead G.H. (1932), The Philosophy of the Present, Chicago: The Open Court Company.
 16. Mead G.H. (1975), Umysł, osobowość, społeczeństwo, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (Biblioteka Socjologiczna).
 17. Mucha J. (2006), Stosunki etniczne we współczesnej myślii socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 18. Parsons T. (2009), System społeczny, Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.
 19. Silberstein F.B., Seeman M. (1959), Social Mobility and Prejudice, „American Journal of Sociology” nr 65(3).
 20. Simmel G. (2005), Socjologia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 21. Tönnies F. (1988), Wspólnota i stowarzyszenie: rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury, Warszawa: PWN.
 22. Turner J. (1999), Ku poznawczej redefinicji pojęcia „grupy społecznej”, w: I. Machaj (red.), Małe struktury społeczne, Lublin: UMCS.
 23. Witkowski L. (1988), Tożsamość i zmiana: wstęp do epistemologicznej analizy kontekstów edukacyjnych. Rozprawy, Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.