Kuchnia badań miejskich. Wprowadzenie redaktora tomu

Main Article Content

Marek Nowak

Abstrakt

Marek Nowak, Kuchnia badań miejskich. Wprowadzenie redaktora tomu [A backstage of urban research. Introduction by the editor of the volume] edited by M. Nowak, „Człowiek i Społeczeństwo” vol. XLVIII: Kuchnia badań miejskich. Studia na temat praktyki empirycznej badaczy miasta [A backstage of urban research. Studies on the empirical practices of city research scientists], Poznań 2019, pp. 7–9, Adam Mickiewicz University. ISSN 0239-3271.Marek Nowak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Socjologii, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, e-mail: marek.nowak@amu.edu.pl

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Nowak, M. (2019). Kuchnia badań miejskich. Wprowadzenie redaktora tomu. Człowiek I Społeczeństwo, 48, 7-9. https://doi.org/10.14746/cis.2019.48.1
Dział
WSTĘP