Miasto i myślenie projektowe. Design thinking jako skrzynka narzędziowa

Main Article Content

Marta Skowrońska

Abstrakt

The paper discusses design thinking methodology, arguing that this perspective may be useful for sociology, particularly urban sociology. The author demonstrates that design thinking tools are similar to some sociological research tools.


Marta Skowrońska, Miasto i myślenie projektowe. Design thinking jako skrzynka narzędziowa [Design thinking as a tool box] edited by M. Nowak, „Człowiek i Społeczeństwo” vol. XLVIII: Kuchnia badań miejskich. Studia na temat praktyki empirycznej badaczy miasta [A backstage of urban research. Studies on the empirical practices of city research scientists], Poznań 2019, pp. 75–90, Adam Mickiewicz University. ISSN 0239-3271.


Marta Skowrońska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Socjologii, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, skowronska.marta@gmail.com

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skowrońska, M. (1). Miasto i myślenie projektowe. Design thinking jako skrzynka narzędziowa. Człowiek I Społeczeństwo, 48, 75-90. https://doi.org/10.14746/cis.2019.48.5
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Arabasz, M., Sińczuch, M. (2016). Design Thinking. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
 2. Baran, G., Lewandowski, M. (2017). Design thinking in public management. W: The Complex Identity of Public Management: Aims, Attitudes, Approaches (ss. 119–134). Kraków: Jagiellonian University Institute of Public Affairs.
 3. Bourdieu, P. (2006). Dystynkcja: społeczna krytyka władzy sądzenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 4. Brodnicki, K. (2015). Zastosowanie koncepcji design thinking w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce – Teoria i Praktyka, 4(14), 35–45.
 5. Brown, T. (2009). Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation. New York: Harper Collins.
 6. Brown, T. (2013). Zmiana przez design: jak design thinking zmienia organizacje i pobudza innowacyjność. Kraków: Libron.
 7. Chapman, T., Hockey, J. (eds). (1999). Ideal Homes? Social Change and Domestic Life. London–New York: Routledge.
 8. Charmaz, K. (2009). Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Ćwikliński, M. (2017). Charakterystyka design thinking przez pryzmat jego instrumentarium. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa: czasopismo poświęcone teorii i praktyce ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa, 7(810), 12–21.
 10. Engel, A.K., Maye, A., Kurthen, M., König, P. (2013). Where’s the action? The pragmatic turn in cognitive science. Trends in Cognitive Sciences, 5(17), 202–209.
 11. Gaver, B., Dunne, T., Pacenti, E. (1999). Design: Cultural probes. Interactions, 1(6), 21–29.
 12. Goffman, E. (2011). Instytucje totalne: o pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 13. Hanington, B., Martin, B. (2012). Universal Methods of Design. Beverly: Rockport Publishers.
 14. Helman, J., Rosienkiewicz, M. (2016). Design thinking jako koncepcja pobudzania innowacji. W: R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (ss. 62–72). Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
 15. Heynen, H., Baydar, G. (2005). Negotiating Domesticity: Spatial Productions of Gender in Modern Architecture. Hove: Psychology Press.
 16. Kimbell, L. (2009). Beyond design thinking: Design-as-practice and designs-in-practice. CRESC Conference, Manchester. https://www.researchgate.net/profile/Lucy_Kimbell/publication/228353351_Beyond_design_thinking_Design-as-practice_and_designs-inpractice/links/02e7e53bf9f1074e34000000.pdf, dostęp: 18.07.2019.
 17. Konecki, K. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych: teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 18. Kotus, J. (2014). Partycypacja społeczna w zarządzaniu miastem: pomiędzy wykluczeniem społecznym a zaangażowaniem. Studia Miejskie, 13, 37–45.
 19. Projektanci i designerzy dla osób starszych. (2019). http://e.org.pl/projektanci-i-designerzy-dla-osob-starszych/, dostęp: 15.12.2019.
 20. Reckwitz, A. (2002). Toward a Theory of Social Practices: A Development in Culturalist Theorizing. European Journal of Social Theory, 2(5), 243–263.
 21. Schatzki, T. (2001). Introduction: practice theory. W: K. Knorr-Cetina, The Practice Turn in Contemporary Theory (ss. 10–23). London: Routledge.
 22. Staśko, R. (2018). Warsztaty design thinking jako element samokształcenia uczniów i nauczycieli. Aura, 3(280), 4–5.
 23. Wallin, S., Horelli, L. (2010). The methodology of user-sensitive service design within urban planning. Environment and Planning B: Planning and Design, 37(16) (wersja elektroniczna).
 24. Wróbel-Lachowska, M., Romanowski, A. (2015). Design thinking jako metoda projektowania pozwalająca na poprawę jakości życia osób 50+: na przykładzie programu Destine. W: Ergonomia niepełnosprawnym – projekty poprawiające jakość życia (ss. 124–146). Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 25. Zielińska, E. (2013). Design thinking. Model pracy badawczej w obliczu dzikich problemów nauk społecznych. Stan Rzeczy, 1(4), 168–185.