Jak badać murale z perspektywy socjologicznej? Przykład Łodzi

Main Article Content

Piotr Mikołaj Statucki

Abstrakt

The article explores the study of murals from the point of view of sociology and shows its application, taking the city of Lodz as an example. The proposed perspective is divided into three, partly overlapping sections: artistic, management and organizational areas. It is an attempt to present the methods used in the researches on murals and test them adopting the said division. The purpose of the text includes presenting how murals are perceived by different groups – viewers, art institutions, local media and city government. The research draws attention to the question of maintaining a balance between quantity and quality of art in public space.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Piotr Mikołaj Statucki, P. M. S. (1). Jak badać murale z perspektywy socjologicznej? Przykład Łodzi. Człowiek I Społeczeństwo, 48, 107–122. https://doi.org/10.14746/cis.2019.48.7
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Abarca, J. (2016). From street art to murals: What have we lost? Street Art & Urban Creativity Scientific Journal, 2(2), 60–67, https://doi.org/10.25765/sauc.v2i2.55.
 2. Andron, S. (2018). Selling streetness as experience: The role of street art tours in branding the creative city. The Sociological Review, 66(5), 1036–1057, https://doi.org/10.1177/0038026118771293.
 3. Bujalski, S. (2011). Koniec z szarością. Gazeta Wyborcza – Łódź, 15 lipca, 163, 4.
 4. Bujalski, S. (2015). Ile murali i od kogo? Gazeta Wyborcza – Łódź, 19 grudnia, 296, 2.
 5. Duchowski, M. i in. (2016). Mury. Diagnoza dynamiki środowiska twórców malarstwa monumentalnego. https://www.nck.pl/badania/raporty/-mury-diagnoza-dynamiki-srodowiska-tworcow-malarstwa-monumentalnego#, dostęp: 12.07.2019.
 6. Dymna, E., Rutkiewicz, M. (2012). Polski street art. Cz. 2: Między anarchią a galerią. Warszawa: Carta Blanca.
 7. Frąckiewicz, S. (2015). Żeby było ładnie. Rozmowy o boomie i kryzysie street artu w Polsce. Poznań: Galeria Miejska Arsenał.
 8. Gralińska-Toborek, A., Kazimierska-Jerzyk, W. (2014). Doświadczenie sztuki w przestrzeni miejskiej. Galeria Urban Forms 2011–2013. Łódź: Fundacja Urban Forms.
 9. Gralińska-Toborek, A. (2017). Dual Place of Street Art – the City vs the Internet. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica – Aesthetica – Practica, 30, 99–109, http://dx.doi.org/10.18778/0208-6107.30.07.
 10. Jagiełło, E. i in. (2014). Dialogi wokół murali. Raport z badań opinii przeprowadzonych w ulicznych punktach konsultacyjnych. Łódź: Fundacja Urban Forms. https://www.urbanforms.org/assets/Uploads/Dialog-wokol-murali-raport.pdf, dostęp: 29.06.2019.
 11. Jażdżewska, I. (2017). Mural jako atrakcja turystyczna w mieście poprzemysłowym – przykład Łodzi. Turyzm, 27(2), 45–57, http://dx.doi.org/10.18778/0867-5856.27.2.04.
 12. Kalejdoskop. Co z muralami? https://www.e-kalejdoskop.pl/sztuka-a216/co-z-muralami-r2036, dostęp: 2.07.2019.
 13. Kwaśniewski, K. (1984). Społeczna tożsamość sztuki, jej dziedzin i środków ich transmisji. Kultura i Społeczeństwo, 3, 73–85.
 14. Levy, R. (2015). Alexis Diaz unveils a new mural in Lodz, Poland. https://streetartnews.net/2015/10/alexis-diaz-unveils-new-mural-in-lodz.html, dostęp: 29.06.2019.
 15. Łódzka Organizacja Turystyczna. (2019). Mapa łódzkiego streetartu. https://uml.lodz.pl/files/public/aktualnosci/2019_01/Mapa_Lodzkiego_Streetartu_-_05.01.19.pdf, dostęp: 29.06.2019.
 16. Modnicka, N. i in. (2016). Dialogi wokół murali. Epizody 2016. Łódź: Fundacja Urban Forms. https://energiamiasta.files.wordpress.com/2016/11/raport_dialogi_2016.pdf, dostęp: 29.06.2019.
 17. Mokras-Grabowska, J. (2014). Przestrzeń turystyczno-artystyczna Łodzi na przykładzie Galerii Urban Forms. Turyzm, 24(2), 25–33. http://turyzm.pl/artykuly/Pdf_24_2/03_ Mokras_Grabow.pdf, dostęp: 12.07.2019.
 18. Niemczyk, A., Paliś, B. (2017). Mural jako narzędzie promocji turystycznej miasta. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 18(8/III), 169–181. http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-8-3.pdf, dostęp: 29.06.2019.
 19. Petri, J. (2018). Touched by a mural: Somatic aspects of urban participation. Art Inquiry, 20,173–184, https://doi.org/10.26485/AI/2018/20/11.
 20. Rada Miejska w Łodzi. (2015). Załącznik do uchwały Nr VIII/144/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2015 r. http://archiwum.bip.uml.lodz.pl/_plik.php?plik=uchwaly/rm/144.PDF, dostęp: 29.06.2019.
 21. Rakowski-Kłos, I. (2017). Czy Łódź potrzebuje starych murali? Gazeta Wyborcza – Łódź, 27 maja, 122, 2.
 22. Rutkiewicz, M. (2013). Murale w Polsce. W: A. Wołodźko (red.), Czytając mury: książka fotograficzna (ss. 13–15). Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej.
 23. Sakosik, K. (2016). Łódź stolicą street artu. Gazeta Wyborcza – Łódź, 2 września, 205, 4.
 24. Stępień, B. (2010). Łódzkie murale. Niedoceniona grafika użytkowa PRL-u. Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy.
 25. Urban Forms. (2019). Artyści. https: //www.urbanforms.org/fundacja/artysci, dostęp: 29.06.2019.
 26. Wesołowski, P. (2017). Łódź już nie chce murali. Gazeta Wyborcza – Łódź, 12 sierpnia, 187, 2.
 27. Witkowska, M. (2013). Łódzkie murale w telewizji CNN. Doskonała promocja dla miasta. https: //dzienniklodzki.pl/lodzkie-murale-w-telewizji-cnn-doskonala-promocja-dla-miasta/ar/1048178, dostęp: 7.07.2019.
 28. Zasina, J. (2018). The Instagram image of the city. Insights from Lodz, Poland. Bulletin of Geography. Socio-Economic Series, 42, 213–225, http://dx.doi.org/10.1515/bog-2018-0040.
 29. Zuch, N. (2014). Łódzkie muralopolis. https://culture.pl/pl/artykul/lodzkie-muralopolis, dostęp: 7.07.2019.