Imperium jako droga Rosji ku czy przeciw Europie. Źródła współczesnego neoimperializmu rosyjskiego
PDF

Jak cytować

., . (2015). Imperium jako droga Rosji ku czy przeciw Europie. Źródła współczesnego neoimperializmu rosyjskiego. Człowiek I Społeczeństwo, 39, 215–249. https://doi.org/10.14746/cis.2015.39.14

Abstrakt

Zapis debaty, która odbyła się 16 maja 2014 r. na Wydziale Nauk Społecznych UAM.
UCZESTNICY: prof. dr hab. Jerzy Fiećko, dr hab. Marek Figura, dr Bartosz Hordecki, prof. dr hab. Bogusław Żyłko
MODERATOR: dr Dorota Jewdokimow
OPRACOWANIE: dr Dorota Jewdokimow, dr Bartłomiej Brzeziński

https://doi.org/10.14746/cis.2015.39.14
PDF