Wzory kultury gospodarczej jako przedmiot badania. Kilka uwag po lekturze Stosunków pracy… Janusza Hryniewicza

Main Article Content

Przemysław Rotengruber

Abstrakt

The patterns of culture is a well known phrase which was used for first time by Ruth Benedict. The successors of this tradition believe that culture – in its essence – is governed by rules of a different kind. Anthropologists, sociologists and representatives of cultural studies, focus attention on patterns of very long duration (long-term historical structures which denote a variety of organized behaviours). One of these researchers is Janusz Hryniewicz. According to Hryniewicz, Polish economic practice is deeply involved in the cultural patterns of a so called manor farm origin. Unfortunately, this statement is inefficiently justified. This assumption is supported by circumstancial evidence (similarities between historical events) instead of the proper structural analysis of historical data. The main purpose of this paper is to scrutinize how patterns of culture (especially patterns of Polish economic culture) arise and which factors determine their stability.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rotengruber , P. (2014). Wzory kultury gospodarczej jako przedmiot badania. Kilka uwag po lekturze Stosunków pracy… Janusza Hryniewicza. Człowiek I Społeczeństwo, 38, 33-48. https://doi.org/10.14746/cis.2014.38.3
Dział
ARTYKUŁY
Biogram autora

Przemysław Rotengruber , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Przemysław Rotengruber, , Wydział Nauk Społecznych, Instytut Kulturoznawstwa, Zakład Etyki Gospodarczej, ul. Szamarzewskiego 89a, 60-568 Poznań, Poland.

Referencje

  Braudel F., Gramatyka cywilizacji, przeł. H. Igalson-Tygielska, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006.

  Fukuyama F., Wielki Wstrząs, przeł. H. Komorowska, K. Dobrosz, Politeja, Warszawa 2000.

  Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, przeł. A. Śliwa, L. Śliwa, PWN, Warszawa 1997.

  Grzybowski S., Dzieje Polski i Litwy (1506-1648), Świat Książki, Kraków 2000.

  Hankiss E., Pułapki społeczne, przeł. T. Kulisiewicz, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986.

  Hryniewicz J.T., Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.

  Hryniewicz J.T., Stosunki pracy w polskich organizacjach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.

  Mannheim K., Ideologia i utopia, przeł. J. Miziński, Wydawnictwo Test, Lublin 1992.

  Marks K., Tezy o Feuerbachu, przeł. S. Filmus, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 3, Książka i Wiedza, Warszawa 1961.

  Merton R.K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, przeł. E. Morawska, J. Wertenstein-Żuławski, PWN, Warszawa 1982.

  Putnam R., The Prosperous Community: Social Capital and Public Life, TAP, Spring 1993.

  Rotengruber P., Nauka wobec kryzysu gospodarczego, nauka wobec kryzysu zaufania, [w:] Ekonomiczne i etyczne aspekty kryzysu gospodarczego, red. R. Kamiński, J. Sójka, PTE, Poznań 2013.

  de Soto H., Tajemnica kapitału. Dlaczego kapitalizm triumfuje na Zachodzie, a zawodzi gdzie indziej, przeł. S. Czarnik, Fijorr Publishing, Warszawa 2003.

  Sroczyński G., Folwark polski, http://wyborcza.pl/magazyn/1,137770,15785648,Folwark_polski.html [dostęp: 12.04.2014].

  Weber M., Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Aletheia, Warszawa 2011.

  Wocial J., Znanieckiego filozofia wartości, [w:] F. Znaniecki, Pisma filozoficzne, t. 1, przeł. J. Wocial, PWN, Warszawa 1987.

  Wrzosek W., Idea kultury materialnej F. Braudela, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1994, nr 2.

  Znaniecki F., Pisma filozoficzne, t. 1, przeł. J. Wocial, PWN, Warszawa 1987.