O gatunkach przestrzeni

Main Article Content

Waldemar Rapior

Abstrakt

This article present four species of space, species that express, through the material culture, different forms of gathering: the crowd, the lonely crowd, community, co-operation and the way that people experience closeness and togetherness. The four species of space are: the space of mass, of individualism, of tribe and, last but not least, the space of solidarity. We can think of the species of space as a metaphor which we can use to describe the material realm, but also as a tool for changing the world and creating social change. We live together. However, we are not only tied up with longterm relationships but with weak ties. The latter are based on the materiality. I suggest that space is not purely physical (size, shape, weight) but it is rather the script, the specie which, in the dynamic evolutionary process, adapts to the historical and social circumstances.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rapior, W. (2012). O gatunkach przestrzeni. Człowiek I Społeczeństwo, 33, 99-115. https://doi.org/10.14746/cis.2012.33.7
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Beauvais N. (2009), The Machine as the Garden The New Harvard Campus in Allston, Sustainability, and Its Effects on Design. Publikacja elektroniczna. [http://www.gsd.harvard.edu/research/publications/hdm/back/29_Beauvais.pdf] [dost%p 29.06.2011]
 2. Campbell C. (2006), Kupuję, więc wiem, że jestem: metafizyczne podstawy nowoczesnego konsumeryzmu, prze . M. Brzozowska-Brywczyńska, „Kultura Popularna” nr 4 (18), s. 47-60
 3. Canetti E. (2011a), Hitler według Speera. Wielość i trwałość. Przeł. M. Przybyszowska, [w:] tenże, Sumienie słów. Kraków: Wydawnictwo Literackie
 4. Canetti E. (2011b), Zawód pisarza. Przemówienie w Monachium w styczniu 1976 roku. Prze . M. Przybysłowska, w: tenże. Sumienie słów. Kraków: Wydawnictwo Literackie
 5. Corbin A. (1999), We władzy wstrętu. Społeczna historia poznania przez węch. Od odrazy do snu ekologicznego. Przł . A. Siemek. Warszawa
 6. Douglas M., W obronie zakupów, prze . M. Bogunia-Borowska, [w:] Socjologia codzienności, pod red. P. Sztompki i M. Boguni-Borowskiej, Kraków: Znak
 7. Elias N. (2010), Czym jest socjologia?, prze . Bogdan Baran, Warszawa: Aletheia
 8. Elias N. (1980), Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, przeł. T. Zabłudowski, Warszawa: PIW
 9. Hajer M., Reijndrop, Arnold. 2001. In Search of New Public Domain. Analusis and Strategy, trnasl. by A. May, Rotterdam: NAi
 10. Gibson J.J. (1979), The Ecological Approach to Visual Perception, New Jersey
 11. Historia życia codziennego, tom IV. P. Arie, G. Duby (red. – 2006). Przekład zbiorowy. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 12. Maffesoli M. (2008), Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, prze . M. Bucholc, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 13. Manovich L. (2010), Poetyka wzbogaconej (augmentowanej) przestrzeni, przeł. A. Nacher, [w:] E. Rewers (red.), Miasto w sztuce – sztuka miasta, Kraków: Universitas
 14. Fatherstone M. (1996), Postmodernizm i estetyzacja życia. Prze . P. Czapliński i J. Lang [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, (red.) R. Nycz, Kraków: Wydawnicwto Baran i Suszczyński
 15. Kaufmann J.-C. (2010), Wywiad rozumiejący, przeł. A. Kapciak, Warszawa: Oficyna Naukowa
 16. Koolhaas R. (2010), Navigating Modernization. Publikacja elektroniczna [http://www.oma.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=339&Itemid=25] [dost%p29.06.2011]
 17. Kwon M. (2009), Sztuka publiczna w przestrzeni: integracja czy interwencja. Prze . D. Cieśla-Szymańska. „Kultura Współczesna” nr 4 (62), s. 103-131
 18. Krajewski M. (2010), Przeciw inżynierii wizualnej. Ożywianie i uśmiercanie miasta, [w:] E. Rewers, A. Skórzyńska, Sztuka – kapitał kulturowy polskich miast. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
 19. Odbert C. (2011), Kounkuey Design Initiative, Kenya. Publikacja elektroniczna [http://www.gsd.harvard.edu/research/publications/hdm/current/HDM33_Odbert.pdf][dost%p 29.06.2011]
 20. Palleroni S. (2008), Building Sustainable Communities and Building Citizens, [w:] B. Bell, K. Waleford (red.), Expanding Architecture. Design as activism, Metropolis Books
 21. Pańczak J. (2008), Twarzą w twarz. Rzecz o zakładach fryzjerskich. Praca magisterska
 22. Popper R.K. (1989), Nędza historycyzmu. prze . S. Amsterdamski, Warszawa: Krąg
 23. Rapior W. (2010), Projekt w czasach wieloobrazu. Kilka uwag o designie, [w:] M. Krajewski (red.), Handmade. Praca rąk w postindustrialnej rzeczywistości, Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana
 24. Rorty R. (1999), O etnocentryzmie. Odpowiedź Cliffordowi Geertzowi, [w:] tenże, Obiektywność, relatywizm i prawda. Warszawa: Aletheia.
 25. Sennet R. (1996), Ciało i kamień. Człowiek i miasto w cywilizacji Zachodu, przeł. M. Konikowska. Gdańsk: Marabut
 26. Simmel G. (2006), Most i drzwi. Wybór esejów. Przeł. M. Łukasiewicz. Warszawa: Oficyna Naukowa
 27. de Souza e Silva A. (2010), Mobilne technologie jako interfejs przestrzeni hybrydowych, prze . A. Nacher, [w:] E. Rewers (red.), Miasto w sztuce – sztuka miasta, Kraków: Universitas
 28. Wittgenstein L. (2008), Dociekania filozoficzne, przeł. B. Wolniewicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN