Konsumenci anarchii. Krytyka w warunkach niepewności.

Main Article Content

Agata Skórzyńska

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Agata Skórzyńska, A. S. (1). Konsumenci anarchii. Krytyka w warunkach niepewności . Człowiek I Społeczeństwo, 33, 197-211. https://doi.org/10.14746/cis.2012.33.13
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Barker C. (2005), Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 2. Bishop C. (2004), Antagonism and Relational Aesthetics, „October”, issue 110 (Fall)
 3. Bishop C. (2009), Zwrot społeczny: współpraca jako źródło cierpień, [w:] Stadion X. Miejsce, którego nie było. Reader, red. J. Warsza, korporacja ha!art, Kraków
 4. Bourriaud N. (2002), Relational Aesthetics, trans. S. Pleasance, F. Woods, Les presses du réel, Paris
 5. Bourriaud N. (2012), Estetyka relacyjna, przeł. (. Białkowski, MOCAK, Kraków
 6. Chmielewska K., Szreder K., Łukowski T., (red. – 2009), Czytanki dla robotników sztuki. Zeszyt 1: Kultura nie dla zysku, Wolny Uniwersytet Warszawy, Wydawnictwo Fundacji B&c Zmiana, Warszawa, tekst dostępny też na stronie: http://www.wuw2009.pl/czytankid.php
 7. Horkheimer M. (2002), Traditional and Critical Theory, [w:] M. Horkheimer, Critical Theory. Selected Essays, The Continuum Publishing Company, New York, s. 188-243
 8. Jarecka D. (2011), Konsumenci anarchii, [w:]„Gazeta Wyborcza” – wydanie internetowe, tekst dostępny na stronie: http://wyborcza.pl/1,75475,10263227,Konsumenci_anarchii.html [dost&p: 13.11.11]
 9. Juskowiak P. (2011), Sztuka współpracy w dobie kapitalizmu kognitywnego – estetyzacja, edukacja, relacja, [w:] „Zeszyty Artystyczne” nr 21, Poznań; (korzystam z rękopisu, poszerzonego w stosunku do opublikowanego tekstu, udostępnionego przez autora, numery stron odnoszą się do wersji opublikowanej)
 10. Kester G.H. (2004), Conversation Pieces. Community + Communication in Modern Art, University of California Press, Berkeley-Los Angeles
 11. Kincheloe J.L., McLaren P. (2010), Teoria krytyczna i badania jakościowe. Rewizja, przeł. P. Pluciński, [w:] Metody badań jakościowych, red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, red. wydania polskiego K. Podemski, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, T 1, s. 431-485
 12. Kwon M. (2002), One Place after Another: Site-Specific Art and Locational Identity, The Mit Press: Cambridge Massachussets – London
 13. Kurant A., Dawidzki O., Ronduda (.,Simon J., Bendyk E. (2009), Manifest Nooawangardy. Nowa autonomia sztuki, tekst dostępny na stronie: http://www.obieg.pl/wydarzenie/13677 [dost&p: 13.11.11]
 14. Lash S., Lury C. (2005), Global Culture Industry: The Mediation of Things, Polity, Cambridge
 15. Lash S. Lury C. (2011), Globalny przemysł kulturowy. Mediacja rzeczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 16. Latour B. (2004), Why Has Critique Run out of Steam? From Matters of Fact to Matters of Concern, [w:] “Critical Inquiry”, nr 30 (Winter 2004), The University of Chicago
 17. Latour B. (2009), Polityka natury. Nauki wkraczają do demokracji, tłum. A. Czarnacka, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa
 18. Latour B. (2010), Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do Teorii Aktora-Sieci, tłum. A. Derra, K. Abriszewski, Wydawnictwo Universitas, Kraków
 19. Lind M., Minichbauer R. (red. – 2009), Europejskie polityki kulturalne 2015. Raport ze scenariuszami przyszłości publicznego finansowania sztuki współczesnej. Wersja polska (red.), Wydawnictwo Fundacji B&c Zmiana, Warszawa
 20. McGuigan J. (1992), Cultural populism, Routledge, London-New York
 21. McGuigan J. (2009), Cool Capitalism, Pluto Press, London-New York
 22. McGuigan J. (2010), Cultural analysis, SAGE, Los Angeles-London-New Delhi-Singapore-Washington DC
 23. Minichbauer R. (2011), Chanting the Creative Mantra: the Accelerating Economization of EU Cultural Policy, [w:] Critique of Creativity. Precarity, Subjectivity and Resistance in the Creative Industries, eds. G. Raunig, G. Ray, U. Wuggenig, MyFlyBooks, London
 24. Mościcki P. (2008), Polityka teatru. Eseje o sztuce angażującej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa
 25. Pawłowski R. (2011), Kultura jako ekonomia i bunt, [w:]„Gazeta Wyborcza” – wydanie internetowe, tekst dostępny na stronie: http://wyborcza.pl/1,75475,10270341,Kultura_jako_ekonomia_i_bunt.html, [dost&p: 13.11.11]
 26. Ranciére J. (2007a), Dzielenie postrzegalnego. Estetyka i polityka, Tłum. M. Kropiwnicki i J. Sowa, Korporacja ha!art, Kraków
 27. Ranciére J. (2007b), Estetyka jako polityka, Tłum. J. Kutyła, P. Mościcki, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa
 28. Raunig G., Ray G., Wuggenig U. (red. – 2011), Critique of Creativity. Precarity, Subjectivity and Resistance in the Creative Industries, eds. MyFlyBooks, London
 29. Ray G. (2011), Industry and the Administration of Terror, [w:] Critique of Creativity. Precarity, Subjectivity and Resistance in the Creative Industries, eds. G. Raunig, G. Ray, U. Wuggenig, MyFlyBooks, London Reinelt J.G., Roach J. R. (2007), Critical Theory and Performance, eds. J.G. Reinelt, J.R. Roach, The University of Michigan Press, Ann Arbor
 30. Skórzyńska A. (2011), Kultura na czas kryzysu. Niedopowiedziany projekt polityczny, [w:] „Kultura współczesna. Teorie. Interpretacje. Praktyka”, nr 5(71), s. 165-185
 31. van Osten M. (2011), Upredictable Outcomes/Unpredictable Outcasts, [w:] Critique of Creativity. Precarity, Subjectivity and Resistance in the Creative Industries, eds. G. Raunig, G. Ray, U. Wuggenig, MyFlyBooks, London
 32. Vassilliu A. (2011), oficjalna inauguracja EKK, wypowiedź) na podstawie własnej transkrypcji przemówień
 33. Zdrojewski B. (2011), oficjalne zakończenie EKK, wypowiedź) na podstawie własnej transkrypcji przemówień
 34. Żmijewski A. (2007), Stosowane sztuki społeczne, tekst dostępny na stronie: http://www.krytykapolityczna.pl/Nr-11-12/Stosowane-sztuki-spoleczne/menu-id-27.html [dost&p: 13.11.11]