Refleksja nad koncepcją folwarcznych korzeni polskiej kultury gospodarczej Janusza Hryniewicza

Main Article Content

Wiesław Banach

Abstrakt

The main aim of the article is to examine Janusz Hryniewicz’s concept of Polish economic culture. According to the discussed author, a lot of elements present in contemporary Polish companies and organizations (economic practices) are the result of participation in an East-Central Europe economic and social system based on agriculture. Processes of long duration led to a division of the European space in the 16th century: in Western Europe we can see the development of capitalism and its institutions; in East-Central Europe, the rise of a social and economic system based on the manorial-serf economy (called new serfdom). Hryniewicz tries to show the link between rules of misconduct in the 16th century manor farm and the contemporary attitude to the job of workers and managers alike. The paper is an attempt to show the discussed concept from an anthropological and cultural studies perspective.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Banach , W. (2020). Refleksja nad koncepcją folwarcznych korzeni polskiej kultury gospodarczej Janusza Hryniewicza. Człowiek I Społeczeństwo, 38, 49-65. https://doi.org/10.14746/cis.2014.38.4
Dział
ARTYKUŁY
Biogram autora

Wiesław Banach , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wiesław Banach, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Kulturoznawstwa, Zakład Etyki Gospodarczej, ul. Szamarzewskiego 89a, 60-568 Poznał, Poland.

Referencje

 1. Daszkiewicz K., Traktat o złej robocie, Książka i Wiedza, Warszawa 1974.
 2. Glinka B., Recenzja książki Janusza T. Hryniewicza „Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego”, „Problemy Zarządzania” 2006, nr 1, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 3. Daszkiewicz K., Traktat o złej robocie, Książka i Wiedza, Warszawa 1974.
 4. Glinka B., Recenzja książki Janusza T. Hryniewicza „Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego”, „Problemy Zarządzania” 2006, nr 1, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 5. Hryniewicz J., Historyczne przesłanki kształtowania się polskiej kultury organizacyjnej oraz jej współczesne manifestacje w postawach i doznaniach psychicznych, „Człowiek i Społeczeństwo” 2014, t. 38.
 6. Hryniewicz J., Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 7. Hryniewicz J., Stosunki pracy w polskich organizacjach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
 8. Jarzębowski W., Fikcje organizacyjne i działania pozorne, [w:] Bariery sprawności organizacji, red. W. Kieżun, PWE, Warszawa 1978.
 9. Kania E., Homo sovieticus – „jednowymiarowy klient komunizmu”, czy „fenomen o wielu twarzach”?, „Przegląd Politologiczny” 2012, nr 3.
 10. Kłoczowski J., Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowiecza, PIW, Warszawa 2003.
 11. Kultura i gospodarka, red. J. Kochanowicz, M. Marody, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
 12. Landes D.S., Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy, przeł. H. Jankowska, MUZA SA, Warszawa 2000.
 13. Longworth P., The Making of Eastern Europe. From Prehistory to Postcommunism, Palgrave Macmillan 1997.
 14. Sosnowska A., Kulturowe ślady folwarku, [w:] Modernizacja Polski. Kody kulturowe i mity, red. J. Szomburg, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2008.