Wyznaniowe zróżnicowanie kultury gospodarczej. O ideologicznym nadużyciu znanej tezy

Main Article Content

Aniela Dylus

Abstrakt

More than one hundred years ago, Max Weber agued that the Protestant religion, particularly the religious ideas of Calvinism and the Puritan ethic, played a positive role in creating the capitalistic spirit. The article hereby attempts to show that this thesis (the Protestant Ethic Thesis) gradually evolved into different stereotypes. It also appeared to be especially prone to some ideological abuse. The description of these stereotypes and different forms of abuse has been preceded with attempts to answer some questions such as: Is the cultural context of economic life really differentiated with regard to religious ideas? Is Max Weber’s thesis timeless? In fact, the results of various kinds of research allow to falsify the thesis given above. It is the real religious faith as such and not its content that is economically significant. However, there are some cultural differences between Catholics and Protestants that are determined by their religious faith. These differences concern rather e.g. their different focus on the value hierarchy or significance attached to satisfying needs.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dylus , A. (2014). Wyznaniowe zróżnicowanie kultury gospodarczej. O ideologicznym nadużyciu znanej tezy. Człowiek I Społeczeństwo, 38, 67-80. https://doi.org/10.14746/cis.2014.38.5
Dział
ARTYKUŁY
Biogram autora

Aniela Dylus , Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Aniela Dylus, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Katedra Etyki Gospodarczej i Polityki Gospodarczej, Instytut Politologii, ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, 01-938 Warszawa, Poland.

Referencje

 1. Bauman Z., Ideologia, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 1, red. A. Kojder, K. Koseła i in., Oficyna Naukowa, Warszawa 1998.
 2. Duchowieństwo parafialne a integracja europejska, red. L. Kolarska-Bobińska, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.
 3. Duchowieństwo polskie wobec perspektywy integracji europejskiej, red. L. Kolarska-Bobińska, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1998.
 4. Lewandowski J., Liberalizm stosowany, Rozmowa „Przeglądu Politycznego” 1991, nr 1.
 5. M.K., Ideologia, [w:] Słownik politologii, red. B. Walicka, PWN, Warszawa 2008.
 6. Macfarlane A., The Culture of Capitalism, Basil Blackwell, Oxford 1987.
 7. Marshall G., In Search of Capitalism, Columbia University Press, New York 1982.
 8. Michalski M., Reformacja jako deformacja pracy ludzkiej, „Humanizacja Pracy” 2011, nr 1.
 9. Mudyń K., Stereotyp, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 4, red. K. Frieske, H. Kubiak i in., Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.
 10. Noland M., Religion, Culture and Economic Performance, Peterson Institute for International Economics, Washington 2003.
 11. Ossowska M., Moralność mieszczańska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław- Warszawa-Kraków 1985.
 12. Samuelsson K., Protestantyzm a kapitalizm. Krytyka teorii Maxa Webera, przeł. J. Grossfeld, „Znak” 1984, nr 356.
 13. Schwarz K.-P., Die Engel der Nationen, „Frankfurter Allgemeine Zeitung” 7.04.2004.
 14. Weber M., Etyka protestancka a duch kapitalizmu, przeł. J. Miziński, Wydawnictwo Test, Lublin 1994.
 15. Winiecki J., Źródła klęski wyborczej tkwią w czynnikach pozaekonomicznych, [w:] Pięć lat po czerwcu, pr. zb., Centrum im. Adama Smitha, Warszawa 1994.