Współczesna treść pojęcia wzoru kultury gospodarczej
PDF

Jak cytować

Pogonowska, B. . (2014). Współczesna treść pojęcia wzoru kultury gospodarczej. Człowiek I Społeczeństwo, 38, 99–108. https://doi.org/10.14746/cis.2014.38.7

Abstrakt

The article attempts at presenting a culture-oriented approach to economy culture’ patterns. The notion of economy culture’ pattern is conceived of as a set of normative beliefs that decide what kind of mutual rights and duties have a given subject of economic activities. The author asks questions about the cultural origins and normative assumptions of present day patterns.

https://doi.org/10.14746/cis.2014.38.7
PDF

Bibliografia

Bell D., Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, przeł. S. Amsterdamski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.

Domosławski A., Świat nie na sprzedaż. Rozmowy o globalizacji i kontestacji, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2000.

Kochanowicz J., Mieszczaństwo, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 2, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.

Kot W., Wybrane relacje poznawcze w obrębie wiedzy filozoficznej, socjologicznej i ekonomicznej, [w:] Gospodarka a społeczeństwo, red. J. Sikora, Wydawnictwo i Drukarnia UNI-DRUK s.j., Poznań 2010.

Młodzi 2012 o ekologii i społecznej odpowiedzialności biznesu, wrzesień 2013, TNS Polska na zlecenie firmy Henkel, „Gazeta Wyborcza” 8.10.2013.

Pogonowska B., Antyglobalizm, [w:] Elementy etyki gospodarki rynkowej, red. B. Pogonowska, PWE, Warszawa 2004.

Pogonowska B., Kategoria racjonalności w teoriach przedmiotowych makroekonomii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1996.

Słownik socjologiczny, red. K. Olechnicki, P. Załęcki, Wydawnictwo Graffiti BC, Toruń

Sternberg E., Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu, przeł. P. Łuków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

Stiglitz E., Charlton A., Fair trade. Szansa dla wszystkich, przeł. A. Szeworski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Szopa B., Intelektualne korzenie ekonomii społecznej, [w:] Wokół ekonomii społecznej, red. M. Frączek, J. Hausner, S. Mazur, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012.

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2002.

Zboroń H., Pogonowska B., Współczesne doktryny filozofii gospodarczej, [w:] Elementy etyki gospodarki rynkowej, red. B. Pogonowska, PWE, Warszawa 2004.

https://portal.ngo.pl/ [dostęp: 20.01.2014]. [dostęp: 20.01.2014].