Współczesna treść pojęcia wzoru kultury gospodarczej

Main Article Content

Barbara Pogonowska

Abstrakt

The article attempts at presenting a culture-oriented approach to economy culture’ patterns. The notion of economy culture’ pattern is conceived of as a set of normative beliefs that decide what kind of mutual rights and duties have a given subject of economic activities. The author asks questions about the cultural origins and normative assumptions of present day patterns.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pogonowska, B. (2014). Współczesna treść pojęcia wzoru kultury gospodarczej. Człowiek I Społeczeństwo, 38, 99-108. https://doi.org/10.14746/cis.2014.38.7
Dział
ARTYKUŁY
Biogram autora

Barbara Pogonowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Barbara Pogonowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Socjologii i Filozofii, ul. Towarowa 53, 61-896 Poznań, Poland.

Referencje

 1. Bell D., Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, przeł. S. Amsterdamski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 2. Domosławski A., Świat nie na sprzedaż. Rozmowy o globalizacji i kontestacji, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2000.
 3. Kochanowicz J., Mieszczaństwo, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 2, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.
 4. Kot W., Wybrane relacje poznawcze w obrębie wiedzy filozoficznej, socjologicznej i ekonomicznej, [w:] Gospodarka a społeczeństwo, red. J. Sikora, Wydawnictwo i Drukarnia UNI-DRUK s.j., Poznań 2010.
 5. Młodzi 2012 o ekologii i społecznej odpowiedzialności biznesu, wrzesień 2013, TNS Polska na zlecenie firmy Henkel, „Gazeta Wyborcza” 8.10.2013.
 6. Pogonowska B., Antyglobalizm, [w:] Elementy etyki gospodarki rynkowej, red. B. Pogonowska, PWE, Warszawa 2004.
 7. Pogonowska B., Kategoria racjonalności w teoriach przedmiotowych makroekonomii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1996.
 8. Słownik socjologiczny, red. K. Olechnicki, P. Załęcki, Wydawnictwo Graffiti BC, Toruń
 9. Sternberg E., Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu, przeł. P. Łuków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 10. Stiglitz E., Charlton A., Fair trade. Szansa dla wszystkich, przeł. A. Szeworski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 11. Szopa B., Intelektualne korzenie ekonomii społecznej, [w:] Wokół ekonomii społecznej, red. M. Frączek, J. Hausner, S. Mazur, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012.
 12. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2002.
 13. Zboroń H., Pogonowska B., Współczesne doktryny filozofii gospodarczej, [w:] Elementy etyki gospodarki rynkowej, red. B. Pogonowska, PWE, Warszawa 2004.
 14. https://portal.ngo.pl/ [dostęp: 20.01.2014]. [dostęp: 20.01.2014].