Estetyzacja – nowa matryca kultury
PDF

Jak cytować

Guzowska, B. . (2015). Estetyzacja – nowa matryca kultury. Człowiek I Społeczeństwo, 39, 57–67. https://doi.org/10.14746/cis.2015.39.5

Abstrakt

Aestheticization surely there is important trend of modern culture techniques of forming of bodies including, personalities and manners of visions and reasoning of cultural-socially reality. Full endures existing between art distribution life daily earlier aestheticization but daily life. Mass media, consumption, promote new pattern (sample) advertising homo aestheticus. Homo aestheticus, it certain kind matrix, which (who) defines modern unit impermanence characterizing, imperfection, improvisation, as well as have to create. Esthetic experience includes various areas of our lives be determinant getting (reach) conversion and more and more matrix of modern culture significant.

https://doi.org/10.14746/cis.2015.39.5
PDF

Bibliografia

Bandura A., Aȉσθησις. Zmysłowość i racjonalność w estetyce tradycyjnej i współczesnej, Universitas, Kraków 2013.

Bielik-Robson A., Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości, Universitas, Kraków 2000.

Chełstowski B., Estetyka a kultura współczesna (przedstawienie poglądów Luca Ferry’ego), „Kultura Współczesna” 2/1993.

Dziemidok B., Główne kontrowersje estetyki współczesnej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Featherstone M., Postmodernizm i estetyzacja życia codziennego, w: R. Nycz (red.), Postmodernizm.

Antologia przekładów, tłum. P. Czapliński, J. Lang, Wyd. Baran i Suszczyński, Kraków 1997.

Ferry L., Homo Aestheticus, Grasset, Paris 1990.

Gra resztkami – wywiad z Jeanem Baudrillardem przeprowadzony przez Salvatore Mele i Marka Titmarsha, w: S. Czerniak, A. Szahaj (red.), Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów, IFiS PAN, Warszawa 1996.

Iwasiński Ł., Technologia – wszechrynek – konsumpcja, „Kultura Współczesna” 4/2007.

Kempny M., Socjologia ponowoczesnych form społecznych – wspólnoty i kultury „bez korzeni”, czyli o tym, jak próbuje się uchwycić naturę relacji społecznych w świecie ruchu i mieszania się, „Kultura i Społeczeństwo” 1-2/2006.

Lorenc I., Fenomenalizm a procesy odróżnicowania i odróżnienia estetycznego, w: T. Pękala (red.), Powrót modernizmu?, Wyd. UMCS, Lublin 2013.

Lyotard J.-F., Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, tłum. M. Kowalska, J. Migasiński, Aletheia, Warszawa 1997.

Markowski M.P., Krótka encyklopedia postmodernizmu, w: M. A. Potocka (red.), Postmodernizm. Teksty polskich autorów, Bunkier Sztuki – Inter esse, Kraków 2003.

Michałowska M., O czym śni „maszyna widzenia”, „Kultura Współczesna” 2/1999.

Perkowska H., Postmodernizm a metafizyka, Scholar, Warszawa 2003.

Shusterman R., Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksja nad sztuką, tłum. A. Chmielewski, E. Ignaczak, L. Koczanowicz, Ł. Nysler, A. Orzechowski, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.

Szkołut T., Sztuka i polityka: zakłócenia komunikacji artystycznej w kulturze ponowoczesnej, w: T. Pękala (red.), Powrót modernizmu?, Wyd. UMCS, Lublin 2013.

Welsch W., Estetyka poza estetyką. O nową postać estetyki, tłum. K. Guczalska, Universitas, Kraków 2005.

Zeidler-Janiszewska A., Estetyka jako współczesna „filozofia pierwsza”?, „Kultura Współczesna” 2/1993.

Zydorowicz J., Przerwa K., Toy story Zbigniewa Libery. Eksperymentalny wirus, czyli jak zakłócać maszynerię estetyzującą, „Kultura Współczesna” 2/1999.