Filozofia ekspercka – nieakademicka kontrofensywa filozofii?
PDF

Jak cytować

Rogacz, D. . (2015). Filozofia ekspercka – nieakademicka kontrofensywa filozofii?. Człowiek I Społeczeństwo, 39, 103–113. https://doi.org/10.14746/cis.2015.39.8

Abstrakt

This article is the first Polish presentation of the project of expert philosophy, perceived as a non-academic response to the contemporary crisis of humanities. In the field of metaphilosophy and methodology, expert philosophy tries to cooperate fruitfully with science and market, coming across fundamental research of economy and management studies. Refering to the Sophistic movement, it wants to return to the practical dimension of logic and philosophical ethics. Its crucial issue is how to describe expert knowledge, what is reflected in the didactics.

https://doi.org/10.14746/cis.2015.39.8
PDF

Bibliografia

Dreyfus H.L., Dreyfus S.E., Mind Over Machine: The Power of Human Intuition and Expertise in the Era of the Computer, The Free Press, New York 1986.

Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami – perspektywa firmowa i osobista, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2014.

Jemielniak D., Kobus M., Ekonomia daru i społeczności otwartej współpracy – nowe kierunki badań społecznych, „E-mentor” 4(56)/2014.

Jemielniak D., Kociatkiewicz J., Knowledge Management: Fad or Enduring Organizational Concept?, w: D. Jemielniak, J. Kociatkiewicz (red.), Handbook of Research on Knowledge – Intensive Organizations, IGI Global Press, Hershey – New York 2008.

Kodeks etyczny Stowarzyszenia Sprzętu Komputerowego oraz Karta Praw i Obowiązków Dydaktyki Elektronicznej: http://mumelab01.amu.edu.pl/Wprowadzenie-HTML/KO-09-01.html [30.12.2014].

Nonaka I., Takeuchi H., The Knowledge-creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation, Oxford University Press, Oxford 1995.

Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.

Polanyi M., The Tacit Dimension, University of Chicago Press, Chicago 1966.

Reuter M., Kognitywistyczne ujęcia konfabulacji: podejście pamięciowe vs. epistemiczne, „Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu” 1(6)/2012.

Ryle G., Knowing How and Knowing That, „Proceedings of the Aristotelian Society” 46/1945-1946.

http://mumelab01.amu.edu.pl/Wprowadzenie-HTML/KO-09-01.html [30.12.2014].

http://syjon-1.umcs.lublin.pl/metacortex/show/0/31446 [30.12.2014].

http://tadeuszbartos.pl/03/index.html [30.12.2014].