O trudnej sztuce obywania się bez granic

Main Article Content

Stanisław Lisiecki

Abstrakt

The author focuses on demonstrating that, contrary to the currently popular thesis of the disappearance of the “old” borders, in many cases we can talk about the emergence of “new” borders and the renaissance of ethnic boundaries (Scotland, Catalonia, Silesia). The text discusses the phenomenon of ethnic segmentation in multi-ethnic and multicultural cities. It gives an example of German cities (Berlin, Frankfurt am Main and cities in North Rhine-Westphalia). The author shows that talking about the end of the borders appears to be too early and that it is still worth dealing scientifically with the socially constructed borders.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lisiecki, S. (2014). O trudnej sztuce obywania się bez granic. Człowiek I Społeczeństwo, 37, 13-25. https://doi.org/10.14746/cis.2014.37.2
Dział
ARTYKUŁY
Biogram autora

Stanisław Lisiecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Stanisław Lisiecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Socjologii, ul. Szamarzewskiego
89c, 60-568 Poznań, Poland.

Referencje

 1. Babiński G. (2001), Lokalność – pogranicza – globalizacja. Refleksja nad kierunkami badań nad współczesnymi przemianami pogranicza zachodniego, [w:] Transgraniczność w perspektywie socjologicznej: kontynuacje i wyzwania, t. 2, red. J. Leszkowicz-Baczyński, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra.
 2. Bauman Z. (2000), Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, PIW, Warszawa.
 3. Chałasiński J. (1935), Antagonizm polsko-niemiecki w osadzie „Kopalnia” na Górnym Śląsku, Dom Książki Polskiej, Warszawa.
 4. Chałupczak H., Michalik E. (2006), Mniejszości narodowe i etniczne w procesach transformacji i integracji, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 5. Ghettos oder ethnische Kolonie? Entwicklungschancen von Stadtteilen mit hohem Zuwandereranteil (1999), Forschungsinstitut der Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn.
 6. Grandt B. (1999), Von Nachbarschaften und Nahkampfzonen: Fremdheit und Vertrauen, [w:] Ghettos oder ethnische Kolonie? Entwicklungschancen von Stadtteilen mit hohem Zuwandereranteil, Forschungsinstitut der Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn.
 7. Grunau A., Pawlak A. (2012), Coraz większy problem z imigrantami w Duisburgu, [w:] „Onet.Wiadomości” 12.02.2012, http://wiadomosci.onet.pl/raporty/deutsche-wellew-onecie/coraz-wiekszy-problem-z-imigrantami-w-duisburgu,1,5024523,wiadomosc.html [dostęp: 22.10.2012].
 8. Kleff H.-G. (1999), Die Bevölkerung türkischer Herkunft in Berlin-Kreuzberg – eine Bestandsaufnahme, [w:] Ghettos oder ethnische Kolonie? Entwicklungschancen von Stadtteilen mit hohem Zuwandereranteil, Forschungsinstitut der Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn.
 9. Kłoskowska A. (1996), Kultury narodowe u korzeni, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Kurcz Z. (1995), Mniejszość niemiecka w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 11. Latoszek M. (1990), Kaszubi – ich lokalizacja, liczebność w obrębie obszaru dialektu kaszubskiego i jego bezpośrednim sąsiedztwie, [w:] Kaszubi. Monografia socjologiczna, red. M. Latoszek, Wydawnictwo WSP, Rzeszów.
 12. Lisiecki S. (1991), Robotnicy cudzoziemscy w strukturze społeczeństwa zachodnioniemieckiego,Instytut Zachodni, Poznań.
 13. Ossowski S. (1970 [1947]), Zagadnienie więzi regionalnej i więzi narodowej (z badań w Giełczynie), [w:] Ziemie Zachodnie w polskiej literaturze socjologicznej. Wybór tekstów, red. A. Kwilecki, Instytut Zachodni, Poznań.
 14. Statistisches Jahrbuch (2010), Statistisches Bundesamt, Wiesbaden.
 15. Strohmeier K.P., Alic S. (2006), Segregation in den Städten, Forschungsinstitut der Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn.
 16. Synak B. (2000), Kaszubi dzisiaj. Rys socjologiczny, [w:] Pomorze – mała ojczyzna Kaszubów, red. J. Borzyszkowski, P. Albrecht, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk.
 17. Szczepański Marek S. (1999), Region pogranicza kulturowego w perspektywie socjologicznej. Przypadek Górnego Śląska, [w:] Transgraniczność w perspektywie socjologicznej, red. L. Gołdyka, J. Leszkowicz-Baczyński, L. Szczegóła, M. Zielińska, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra.
 18. Toffler A. (1974), Szok przyszłości, PIW, Warszawa.
 19. Virilio P. (2008), Prędkość i polityka, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 20. Wolf-Almanasreh R. (1999), „Wir sind alle überfordert …!” Konfliktmanagement und Problemlösungsstrategien in multi-ethnischen Stadtteilen, [w:] Ghettos oder ethnische Kolonie? Entwicklungschancen von Stadtteilen mit hohem Zuwandereranteil, Forschungsinstitut der Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn.
 21. Zander P. (2010), New Borders and New Spaces: The Case of The Asylum Seeker in Strasbourg, France, „Quaestiones Geographicae” no. 29(4).