Imigranci w polskiej przestrzeni wielkomiejskiej. Przypadek Poznania
PDF

Jak cytować

Schmidt, J. . (2014). Imigranci w polskiej przestrzeni wielkomiejskiej. Przypadek Poznania. Człowiek I Społeczeństwo, 37, 53–62. https://doi.org/10.14746/cis.2014.37.5

Abstrakt

Immigrants make up only 2% of the total population in Poland. Over 80% of such immigrants reside in cities. Poland is only a transit point in their migration to the West or a temporary place of work or education. The paper focuses on the structure of the several-thousand, heterogeneous immigrant population in Poznań and the institutions within which they function and pursue their particular adaptation and integration strategies. Foreigners in Poznań live to some extent “next to” the receiving society and are hardly visible in the city space. Their migration is circular and often seasonal. A significant percentage is made up of the so called privileged migrants (students obliged to pay tuition fees at public and private universities and business professionals). Poznań, which is not a multicultural city, is not an important centre in the transnational network and can be defined as a typical “national” city based on local forms of socio-cultural relations.

https://doi.org/10.14746/cis.2014.37.5
PDF

Bibliografia

Adamowicz A., Bloch N., Kochaniewicz A., Rydzewski R. (2012), Imigranci w sektorze handlu i usług, [w:] Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, red. M. Buchowski, J. Schmidt, Nauka i Innowacje, Poznań.

Alscher S. (2008), Country Profile – Poland, „Focus Migration” no. 2 (January).

Bloch N. (2012), Imigranci „z miłości” i wolontariusze, [w:] Migracje a heterogeniczność kulturowa.

Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, red. M. Buchowski, J. Schmidt, Nauka i Innowacje, Poznań.

Bloch N., Czerniejewska I., Main I. (2012), Zjawisko imigracji do Poznania w świetle źródeł zastanych, [w:] Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, red. M. Buchowski, J. Schmidt, Nauka i Innowacje, Poznań.

Bloch N., Pakieła A., Przepiera Ż., Stanisz A. (2012), Imigranci – studenci, [w:] Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, red. M. Buchowski, J. Schmidt, Nauka i Innowacje, Poznań.

Buchowski M., Schmidt J., red. (2012), Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, Nauka i Innowacje, Poznań.

Chwieduk A. (2012), Imigranci z grup „trudno dostępnych”, [w:] Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, red. M. Buchowski, J. Schmidt, Nauka i Innowacje, Poznań.

Czerniejewska I. (2010), Młodzi cudzoziemcy w poznańskich szkołach, „Przegląd Wielkopolski” nr 4(90).

Faist T. (2010), O transnarodowym przetwarzaniu granic, przestrzeni i mechanizmów społecznych, [w:] Mozaiki przestrzeni transnarodowych. Teorie – metody – zjawiska, red. Ł. Krzyżowski, S. Urbańska, Nomos, Kraków.

Górny A., Grabowska-Lusińska I., Lesińska M., Okólski M., red. (2010), Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Grzymała-Kazłowska A., red. (2008), Między jednością a wielością. Integracja odmiennych grup i kategorii imigrantów w Polsce, Ośrodek Badań nad Migracjami WNE UW, Warszawa.

Hannerz U. (2006), Powiązania transnarodowe. Kultura, ludzie, miejsca, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Jonda B. (2012), Willkommenskultur – zmiana paradygmatu w polityce imigracyjnej Niemiec? [w:] Imigranci. Między izolacją a integracją, red. M. Buchowski, J. Schmidt, Nauka i Innowacje, Poznań.

Kaczmarczyk P. (2011), Polska jako kraj emigracji i imigracji, [w:] Mobilność i migracje w dobie transformacji. Wyzwania metodologiczne, red. P. Kaczmarczyk, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Mirgos K. (2010), „Hiszpański” Poznań, „Przegląd Wielkopolski” nr 4(90).

Schmidt J., Sydow K. (2012), Imigranci – profesjonaliści w sektorze biznesu, [w:] Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, red. M. Buchowski, J. Schmidt, Nauka i Innowacje, Poznań.

Współpraca drogą do integracji. Zalecenia dla polityki integracyjnej Polski (2012), MSW, Warszawa.

Źródła internetowe

http://tuudi.net/wp-content/uploads/2012/08/lu_raport_z_wynikow_NSP2011.pdf [dostęp: 1.10.2013].

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,13828434,Pod_sad_za_atak_na_bar_Kurdow_w_Opolu.html [dostęp: 1.10.2013].