Rozkład przestrzenny cudzoziemców w Poznaniu

Main Article Content

Hanna Gajda

Abstrakt

The presence of foreigners in Poland is yet a relatively unexplored phenomenon and an interesting research area. Since the political transformation and the Polish accession to the European Union, there has recently been an upward trend towards an increase of the population of immigrants (within the last couple of years). The vast majority of migration is into cities. Therefore, the activity of foreigners contributes both to the social and structural changes and raises several questions about their socio-spatial assimilation. This article aims to present the spatial distribution of foreigners in the city of Poznań. The article presents the results of research on patterns of the settlement of foreigners (temporary and permanent residence) in the city of Poznań from 1999 to 2011.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gajda, H. (1). Rozkład przestrzenny cudzoziemców w Poznaniu. Człowiek I Społeczeństwo, 37, 63-73. https://doi.org/10.14746/cis.2014.37.6
Dział
ARTYKUŁY
Biogram autora

Hanna Gajda, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Hanna Gajda, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań, Poland.

Referencje

  1. Burgess E.W. (1925), The Growth of the City: An Introduction to a Research Project, [w:] R.E. Park, E.W. Burgess, R.D. McKenzie, The City, The University of Chicago Press, Chicago-London.
  2. Darroch G.A., Marston W.G. (1969), Ethnic Differentiation: Ecological Aspects of a Multidimentional Concept, „International Migration Review” vol. 4, no. 1.
  3. Górny A., Grzymała-Kazłowska A., Kępińska E., Fihel A., Piekut A. (2007), Od zbiorowości do społeczności: rola migrantów osiedleńczych w tworzeniu się społeczności imigranckich w Polsce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
  4. Hamm B. (1990), Wprowadzenie do socjologii osadnictwa, Książka i Wiedza, Warszawa.
  5. Jałowiecki B., Szczepański M.S. (2006), Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
  6. Massey D.S. (1985), Ethnic Residential Segregation: A Theoretical Synthesis and Empirical Review, „Sociology and Social Research” vol. 69, no. 3.
  7. Park R., Burgess E.W. (1921), Introduction to the Science of Sociology, University of Chicago Press, Chicago.
  8. Peach C. (2005), The Ghetto and the Ethnic Enclave, [w:] Desegregating the City, ed. D.P Varady, State University of New York Press, Albany.