Przygoda i Wygnanie. Dwie perspektywy doświadczania migracji w mieście, jedno wyzwanie polityki miejskiej

Main Article Content

Jacek Kubera

Abstrakt

The paper presents two sociological approaches to the migration experience. In the first approach, which corresponds to Georg Simmel’s essay The Philosophy of adventure, migration is regarded as an adventure. In the second approach, which was particularly explored by Abdelmalek Sayad (La double absence), migration is experienced as an exile. However, “adventure” and “exile” describe two different model situations of the migrant’s experience; they both cause the presence of homesickness and the lack of feeling that the inhabited space is a new home. This is why the migrant’s experience of adventure or of exile is treated in the paper as a challenge for every city policy. In the context of contemporary theories (like the metamodernism of Vermeulen and van den Akker), the author of the paper presents the propositions of urban policy which could meet the migrants’ needs and make them real members of the urban community.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kubera, J. (2014). Przygoda i Wygnanie. Dwie perspektywy doświadczania migracji w mieście, jedno wyzwanie polityki miejskiej. Człowiek I Społeczeństwo, 37, 91-102. https://doi.org/10.14746/cis.2014.37.8
Dział
ARTYKUŁY
Biogram autora

Jacek Kubera, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jacek Kubera, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Socjologii, ul. Szamarzewskiego
89c, 60-568 Poznań, Poland. Autor jest stypendystą Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na rok 2013/2014.

Referencje

 1. Bourdieu P. (1999), Préface, [w:] A. Sayad, La double absence. Des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré, Seuil (Liber), Paris.
 2. Cities of Migration. A Maytree Idea, http://citiesofmigration.ca/ [dostęp: 20.10.2013].
 3. Kwaśniewski K. (1987), Autochtonizm i autochtonizacja, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1987, nr 1.
 4. Mergler L., Pobłocki K., Wudarski M. (2013), Anty-Bezradnik przestrzenny: prawo do miasta w działaniu, Fundacja Res Publica im. H. Krzeczkowskiego, Warszawa.
 5. Ossowski S. (1984 [1967]), O ojczyźnie i narodzie, PWN, Warszawa.
 6. Riesman D. (2011 [1950]), Samotny tłum, Wydawnictwo Vis-à-vis/Etiuda, Kraków.
 7. Sayad A. (1999), La double absence. Des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré, Seuil (Liber), Paris.
 8. Simmel G. (2005 [1903]), Mentalność mieszkańców wielkich miast, [w:] idem, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN (Biblioteka Socjologiczna), Warszawa.
 9. Simmel G. (2006 [1910]), Filozofia przygody, [w:] idem, Most i drzwi. Wybór esejów, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 10. Simmel G. (2008 [1903]), Socjologia przestrzeni, [w:] idem, Pisma socjologiczne, Oficyna Naukowa (Biblioteka Myśli Socjologicznej), Warszawa.
 11. Swyngedouw E., Kaika M. (2005), La production de modernités urbaines „glocales”: explorant les failles dans le miroir, „Géographie, Économie, Société” 2005, no 2.
 12. Vermeulen T., van den Akker R. (2010), Notes on Metamodernism, „Journal of Aesthetics & Culture” 2010, no. 2.
 13. Wallis A. (1967), Socjologia wielkiego miasta, PWN (Współczesna Biblioteka Naukowa Omega), Warszawa.
 14. Wallis A. (1977), Miasto i przestrzeń, PWN, Warszawa.
 15. Znaniecki F. (1931), Studia nad antagonizmem do obcych, odbitka z „Przeglądu Socjologicznego” 1930-1931, nr 2-4, Rolnicza Drukarnia i Księg. Nakł., Poznań.
 16. Znaniecki F. (1938), Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1938, nr 1.
 17. Znaniecki F. (2009 [1934]), Metoda socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN (Biblioteka Socjologiczna), Warszawa.