Miasto permanentnej migracji. Koncepcja aerotropolii Johna Kasardy i jej społeczne implikacje

Main Article Content

Łukasz Skoczylas

Abstrakt

This paper presents the concept of the city-airport (aerotropolis) by John Kasarda. This concept is shown in the background of the development of air transport, the creation of large airport hubs and the contemporary processes of globalization. The article describes the advantages and disadvantages of the aerotropolis and shows the compounds of this concept with other theories of new forms of settlement and urbanism. The article presents the probable identity problems that may result from the creation of the city-airport. The text also discusses the chances of the creation of the aerotropolis in Poland.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skoczylas, Łukasz. (2020). Miasto permanentnej migracji. Koncepcja aerotropolii Johna Kasardy i jej społeczne implikacje. Człowiek I Społeczeństwo, 37, 103-113. https://doi.org/10.14746/cis.2014.37.9
Dział
ARTYKUŁY
Biogram autora

Łukasz Skoczylas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Łukasz Skoczylas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Socjologii, ul. Szamarzewskiego
89c, 60-568 Poznań, Poland.

Referencje

 1. Augé M. (2010), Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Bańka A. (1997), Architektura psychologicznej przestrzeni życia. Behawioralne podstawy projektowania, Gemini, Poznań.
 3. Bontje M., Burdack J. (2005), Edge cities, European style: Examples from Paris and Randstad, „Cities” vol. 22, no. 4.
 4. Cannato V.J. (1992), Cities on the edge, „Public Interest” no. 107.
 5. Garreau J. (1994), Edge cities, „American Demographics” vol. 16, no. 2.
 6. Hauziński A. (2010), Zjawisko przywiązania do miejsca jako składnik poczucia tożsamości, [w:] Jakość wobec wyzwań XXI wieku, red. N. Majchrzak, A. Zduniak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań.
 7. Jahoda M., Lazarsfeld P.F., Zeisel H. (2007), Bezrobotni Marienthalu, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 8. Johnston R. (2009), Aerotropolis, [w:] Dictionary of Human Geography, eds D. Gregory, R. Johnston, G. Pratt, M.J. Watts, S. Whatmore, Wiley-Blackwell, Hoboken.
 9. Kasarda J. (2006), Airports now not about the planes, „The Courier Mail” 2.07.2006.
 10. Kasarda J. (2013), Aerotropolis, strona internetowa Johna Kasardy, http://www.aerotropolis.com/ [dostęp: 16.10.2013].
 11. Kasarda J., Lindsay G. (2012), Aerotropolis. The way we’ll live next, Penguin Books, London.
 12. Lee B. (2007), „Edge” or „edgeless” cities? Urban spatial structure in U.S. metropolitan areas, 1980 to 2000, „Journal of Regional Science” vol. 47, no. 3.
 13. McCann E. (2009), Edge city, [w:] Dictionary of Human Geography, eds D. Gregory, R. Johnston, G. Pratt, M.J. Watts, S. Whatmore, Wiley-Blackwell, Hoboken.
 14. Michalska-Żyła A. (2010), Psychospołeczne więzi mieszkacców z miastem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 15. Nieszczerzewska M. (2005), Miasta nie-miasta, „Kultura i Społeczeństwo” nr 1.
 16. Paszkowski Z. (2011), Miasto idealne w perspektywie europejskiej i jego związki z urbanistyką współczesną, Universitas, Kraków.
 17. Shea B. (2008), Aerotropolis, „Crain’s Detroit Business” vol. 24.