Kulturoznawstwo – nowa dyscyplina czy nowy obszar badań?

Main Article Content

Grzegorz Dziamski

Abstrakt

Cultural Studies is a young discipline. It appeared in academic structures in the 70s of the last century, that is when the study of culture has long been divided between older and more distinguished disciplines. Cultural studies had to somehow define in relation to existing cultural sciences. Cultural studies deconstructed opposition canonical and non-canonical art practice. Se Dealing with art outside the canon had and still has political dimension, as it draws attention to subcultures in which it sees the cultural expression of marginalized groups. We have no longer translated the English name “cultural studies” as “science of culture” or “knowledge of culture”. We do not examine culture in its numerous manifestations, high or low, but the cultural nature of various phenomena, for example gender. Three generations of researchers can be indicated in the not too long, nearly half century of Polish cultural studies. Cultural studies already has a certain academic tradition and it is still difficult for us to decide whether it is more of a new scientific discipline or new area of research?

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dziamski, G. (2020). Kulturoznawstwo – nowa dyscyplina czy nowy obszar badań?. Człowiek I Społeczeństwo, 49, 51–67. https://doi.org/10.14746/cis.2020.49.4
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Bauman, Z. (2013). Kultura jako praxis. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Burszta, W., Januszkiewicz, M. (2010). Kulturoznawstwo – dyscyplina bez dyscypliny. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.
 3. Burzyńska, A. (2001). Dekonstrukcja i interpretacja. Kraków: Universitas.
 4. Burzyńska, A. (2006). Kulturowy zwrot teorii. W: M.P. Markowski, R. Nycz (red.), Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy. Kraków: Universitas.
 5. Derrida, J. (2017). Inny kurs. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Dilthey, W. (1883). Einleitung in die Geisteswissenschaften. Leipzig: Duncker & Humblot.
 7. Dziamski, G. (2016a). Prawda w kulturze ponowoczesnej. W: G. Dziamski (red.), Kulturoznawstwo czyli wprowadzenie do kultury ponowoczesnej. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.
 8. Dziamski, G. (2016b). Stare i nowe badania kulturowe. W: G. Dziamski (red.), Kulturoznawstwo czyli wprowadzenie do kultury ponowoczesnej. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.
 9. Hessel, S. (2011). Czas oburzenia! Warszawa: Oficyna Naukowa.
 10. Hutcheon, L. (1988). A Poetics of Postmodernism. New York–London: Routledge.
 11. Hutcheon, L. (1989). The Politics of Postmodernism. London–New York: Routledge.
 12. Kempny, M. (1994). Kultura jako problem teoretyczny dla dzisiejszej socjologii – o postmodernizmie w teorii społecznej. W: T. Kostyrko (red.), Dokąd zmierza współczesna humanistyka? Warszawa: Instytut Kultury.
 13. Kłoskowska, A. (1981). Socjologia kultury. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 14. Kmita, J. (1978). Zagadnienie przełomu antypozytywistycznego w humanistyce. Warszawa– Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 15. Kmita, J. (2007). Późny wnuk filozofii. Wprowadzenie do kulturoznawstwa. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 16. Kroeber, A.L., Kluckhohn, C. (1952). Culture. A critical review of concepts and definitions. Papers. Peabody Museum of Archaeology & Ethnology, Harvard University, 47(1), 223.
 17. Krzemień-Ojak, S. (1983). Teoria kultury a estetyka. W: T. Kostyrko (red.), Teoria kultury a badania nad zjawiskami artystycznymi. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 18. Kurzawa, E. (2014). Obrazki prowincjonalne prozą. Wilkanowo–Zbąszyń: Pro Libris.
 19. Legeżyńska, A. (1997). Jaka zmiana warty? Problem pokoleń w dzisiejszej literaturze. Teksty Drugie, 5.
 20. Leitch, V.B. (1992). Cultural Criticism. Literary Theory, Poststructuralism. New York: Columbia University Press.
 21. Machcewicz, P. (2006). Miejsce Poznańskiego Czerwca w historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. W: W. Ratajczak (red.), Poznański Czerwiec 1956. Sens pamięci. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 22. Melosik, Z. (1995). Madonna; postmodernistyczna (anty)bohaterka? W: Z. Melosik (red.), Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji, Toruń–Poznań: Edytor.
 23. Melosik, Z. (2009). Uniwersytety i komercjalizacja. Rekonstrukcja zachodniej debaty. W: Z. Drozdowicz (red.), Uniwersytety. Tradycje – dzień dzisiejszy – przyszłość. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 24. Mitchell, W.J.T. (2015). Pokazać widzenie. Krytyka kultury wizualnej. W: W.J.T. Mitchell (red.), Czego chcą obrazy? Warszawa: Wydawnictwo NCK.
 25. Norris, Ch. (2000). Dekonstrukcja przeciw postmodernizmowi. Kraków: Universitas.
 26. Pakszys, E. (2000). Między naturą a kulturą: kategoria płci/rodzaju w poznaniu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 27. Parsons, T. (1964). Social Structure and Personality. New York: Free Press.
 28. Parsons, T. (1967). Sociological Theory and Modern Society. New York: Free Press.
 29. Petersen, J. (1930). Der literarischen Generationen. Berlin: Junker & Dünnhaupt.
 30. Quine, W. (1969). Z punktu widzenia logiki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 31. Rickert, H. (1898). Kulturwissenschaften und Naturwissenschaften. Berlin: Celtis Verlag e. K.
 32. Seidman, S. (1994). The end of sociological theory. W: S. Seidman (red.), The Postmodern Turn. New Perspectives on Social Theory. Cambridge: Cambridge University Press.
 33. Skórzyńska, A. (2017). Praxis i miasto. Ćwiczenia z kulturowych badań angażujących. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN.
 34. Szacki, J. (2002). Historia myśli socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 35. Szűcs, J. (1995). Trzy Europy. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.
 36. Thornton, S. (2011). Siedem dni w świecie sztuki. Warszawa: Propaganda.
 37. Walków, M. (2019). Pokolenia na rynku pracy w Polsce – kim są baby boomers, X, Y i C?. https://businessinsider.com.pl/rozwoj-osobisty/kariera/millenials-pokolenie-x-y-z-i-baby-boomers-kim-sa-na-rynku-pracy/6e53lmr.
 38. Wellek, R., Warren, A. (1976). Teoria literatury. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 39. Wróblewski, M. (2012). Od Kultury do tego, co kulturowe – o szkole z Birmingham. W: M. Wróblewski (red.), Kultura i hegemonia. Antologia tekstów szkoły z Birmingham. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 40. Wyka, K. (1977). Pokolenia literackie. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 41. Zeidler-Janiszewska, A. (2008). Perspektywy performatywizmu. W: R. Kluszczyński, A. Zeidler-Janiszewska (red.), Perspektywy badań nad kulturą. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.