Filozofia społeczna Leszka Nowaka w perspektywie teoretycznej i systematycznej

Main Article Content

Waldemar Czajkowski

Abstrakt

The paper presents two complementary views on the social philosophy of Leszek Nowak – one of the most prominent, original and versatile Polish philosophers: historical and systematic. As regards the historical perspective, some brief remarks on the history of Polish analytical philosophy have been made. Two points have been underscored: First, the continuity of this history – from its creator Kazimierz Twardowski to Leszek Nowak, and his disciples. And second: the plurality of philosophical worldviews (Christian, liberal, Marxist...) which were analytically elaborated by Polish philosophers. As regards the systematic perspective, two elements are to be mentioned. Firstly, a number of arguments have been formulated to support author’s conviction that non-Marxian historical materialism is one of the most important social philosophies. Secondly, some critical remarks on this philosophy have been made.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Waldemar Czajkowski, W. C. (2016). Filozofia społeczna Leszka Nowaka w perspektywie teoretycznej i systematycznej. Człowiek I Społeczeństwo, 42, 53-72. https://doi.org/10.14746/cis.2016.42.4
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Brzechczyn K., Nie-Marksowski materializm historyczny Leszka Nowaka – stan obecny i perspektywy rozwojowe, w: J. Brzezinski i in. (red.), Odwaga filozofowania. Leszkowi Nowakowi w darze, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 2002.
 2. Brzechczyn K., O ewolucji solidarnościowej myśli społeczno-politycznej w latach 1980-1981. studium z filozofii społecznej, Wyd. Naukowe WNS UAM, Poznań 2013.
 3. Brzechczyn K., O wielości linii rozwojowych w procesie historycznym. Próba interpretacji ewolucji społeczeństwa meksykańskiego, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2004.
 4. Burbelka J., Epoki i formacje: próba interpretacji adaptacyjnej, Ossolineum, Wrocław 1980.
 5. Czajkowski W., O możliwości filozofii Historii, „Filo-Sofija” t. 15, 28/2015/1/II.
 6. Czajkowski W., Philosophies of Man. A Study In/On A Meta-Anthropology, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001
 7. Klawiter A., Łastowski K., Oryginalność, odwaga, odpowiedzialność. Leszka Nowaka zasady uprawiania filozofii, w: J. Brzeziński i in. (red.), Odwaga filozofowania. Leszkowi Nowakowi w darze, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 2002.
 8. Nowak L., Unifikacja liberalnego i Marksowskiego modelu człowieka, w: J. Kozielecki (red.), Humanistyka przełomu wieków, Żak, Warszawa 1999.
 9. Nowak L., U podstaw teorii socjalizmu, Nakom, Poznań 1991.
 10. Przybylska B.-Czajkowska, Czajkowski W., Some Remarks on the Space-Time of Culture, „Poznań Studies in the Philosophy of Sciences and the Humanities” t. 100: Thinking About Provincionalism in Thinking, red. K. Brzechczyn, K. Paprzycka, Rodopi, Amsterdam – New York 2012.
 11. Woleński J., Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska, PWN, Warszawa 1985.