Komunikacja interpersonalna kobiet z zaburzeniem osobowości typu borderline w związkach kohabitacyjnych

Main Article Content

Lucyna Bakiera
Anna Czarnecka

Abstrakt

The authors discuss in the article interpersonal communication in cohabitation relationships of women with a borderline personality disorder. 91 women aged between 21 and 40 who were in a consensual relationship participated in the research. The classification of the respondents to the criterion group was determined by the result obtained in the Borderline Personality Inventory (BPI) by F. Leichsenring in the Polish adaptation of Lidia Cierpiałkowska. 43 women were included in the criterion group, and the control group consisted of 48 women. The research also used the Marriage and Partnership Communication Questionnaire by Maria Kaźmierczak and Mieczysław Plopa. The analysis of the obtained results showed that women with borderline personality disorder show more depressing and less supportive and engaged communication behaviors compared to women without this disorder, both in self-perception and in the assessment of the partner’s communication behavior.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bakiera, L., & Czarnecka, A. (2020). Komunikacja interpersonalna kobiet z zaburzeniem osobowości typu borderline w związkach kohabitacyjnych. Człowiek I Społeczeństwo, 50, 139–154. https://doi.org/10.14746/cis.2020.50.10
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Araszkiewicz, A., Bogusławski, W., Solarz-Bogusławska, J. (2017). Emocje i relacje interpersonalne u pacjentów z osobowością typu borderline. Medycyna Rodzinna, 20(3), 215–221.
 2. Araszkiewicz, A., Ogłodek, E. (2011). Główne kierunki badań nad przyczynami warunkującymi powstawanie zaburzeń osobowości „z pogranicza”. Polski Merkuriusz Lekarski, 31(184), 252–255.
 3. Aron, A.P., Mashek, D.J., Aron, E.N. (2004). Closeness as including other in the self. W: D.J. Mashek, A.P. Aron (red.), Handbook of closeness and intimacy (s. 27–41). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 4. Bakiera, L. (2019). Zachowania afiliacyjne w związkach intymnych. Propozycja kwestionariusza. Przegląd Psychologiczny, 62(4), 641–655.
 5. Bakiera, L., Wiśniewska, M. (2018). Płeć metrykalna i psychologiczna a podział obowiązków domowych i satysfakcja seksualna w związkach konsensualnych. Rocznik Lubuski, 44(1), 325–344.
 6. Bhatia, V., Davila, J., Eubanks-Carter, C., Burckell, L.A. (2013). Appraisals of daily romantic relationship experiences in individuals with borderline personality disorder features. Journal of Family Psychology, 27, 518–524. DOI: http://dx.doi.org/10.1037/a0032870.
 7. Bouchard, S., Sabourin, S., Lussier, Y., Villeneuve, E. (2009). Relationship quality and stability in couples when one partner suffers from borderline personality disorder. Journal of Marital and Family Therapy, 35(4), 446–455. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1752-0606.2009.00151.x.
 8. Cierpiałkowska, L. (red.). (2008). Psychologia zaburzeń osobowości. Wybrane zagadnienia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 9. Cierpiałkowska, L., Sęk, H. (red). (2001). Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 10. Cierpiałkowska, L., Soroko, E. (2014). Zaburzenia osobowości. Problemy diagnozy klinicznej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 11. Cutrona, C.E., Shaffer, P.A., Wesner, K.A., Gardner, K.A. (2007). Optimally matching support and perceived spousal sensitivity. Journal of Family Psychology, 21, 754–758.
 12. Dimeff, L.A., Koerner, K. (red.). (2012). Dialektyczna terapia behawioralna w praktyce klinicznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 13. Gavigan, C., Kulchycky, S., McKey, D. (2004). Social skills and sex-role functioning in borderline personality disorder: Relationship to self-mutilating behavior. Cognitive Behaviour Therapy, 33(1), 27–35.
 14. Gizicka, D. (2013). Kohabitacja w Polsce w kontekście zmian postrzegania rodziny. Roczniki Nauk Społecznych, 5(41), 67–82.
 15. Górska, D. (2006). Uwarunkowania dysregulacji emocjonalnej u osób z zaburzeniem osobowości borderline. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 16. Górska, D., Soroko, E. (2017). Przetwarzanie doświadczenia emocjonalnego u osób z organizacją osobowości borderline. Diagnozowanie w procesie psychoterapii. Przegląd Psychologiczny, 60(1), 165–180.
 17. Janicka, I. (2008). Stosunki partnerskie w związkach niemałżeńskich. Przegląd Psychologiczny, 51(1), 37–53.
 18. Janicka, I. (2016). Style komunikacji w związkach kohabitacyjnych. Psychologiczne Zeszyty Naukowe, 2, 37–50.
 19. Kaźmierczak, M., Plopa, M. (2012). Komunikacja w bliskich związkach. Teoria i metoda badania. Warszawa: Vizja Press & IT.
 20. Kocur, D., Mandal, E. (2013). Makiawelizm i taktyki manipulacji podejmowane przez pacjentów z zaburzeniem osobowości typu borderline w życiu codziennym i podczas terapii. Psychiatria Polska, 47(4), 667–678.
 21. Kwak, A. (2014). Współczesny świat zmian – alternatywy dla małżeństwa. Acta Uniwersitatis Lodziensis Folia Sociologica, 51, 5–19.
 22. Lantagne, A., Furman, W. (2017). Romantic relationship development: The interplay between age and relationship length. Developmental Psychology, 53(9), 1738–1749. Laurenceau, J.P., Barrett, L.F., Rovine, M.J. (2005). The interpersonal process model of intimacy in marriage: A daily-diary and multilevel modeling approach. Journal of Family Psychology, 19(2), 314–323.
 23. Laurenceau, J.P., Rivera, L.M., Schaffer, A.R., Pietromonaco, P.R. (2004). Intimacy as an interpersonal process: Current status and future directions. W: D.J. Mashek, A.P. Aron (red.), Handbook of closeness and intimacy (s. 61–78). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 24. Lavner, J.A., Lamkin, J., Miller, J.D. (2015). Borderline personality disorder symptoms and newlyweds’ observed communication, partner characteristics, and longitudinal marital outcomes. Journal of Abnormal Psychology, 124(4), 975–981. DOI: https://doi.apa.org/doiLandingdoi=10.1037%2Fabn0000095.
 25. Lazarus, S.A., Beeney, J.E., Howard, K.P., Strunk, D.R., Pilkonis, P.A., Cheavens, J.S. (2020). Characterization of relationship instability in women with borderline personality disorder: A social network analysis. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 11(5), 312–320. DOI: http://dx.doi.org/10.1037/per0000380.
 26. Lippert, T., Prager, K.J. (2001). Daily experiences of intimacy: A study of couples. Personal Relationships, 8, 283–298.
 27. Minzenberg, M.J., Poole, J.H., Vinogradov, S. (2006). Social-emotion recognition in borderline personality disorder. Comprehensive Psychiatry, 47(6), 467–474.
 28. Pilarska, A., Suchańska, A. (2016). Zdolność do bliskości w relacjach a przywiązanie i poczucie własnej tożsamości. Społeczeństwo i Rodzina, 1, 47–68.
 29. Stepp, S.D., Pilkonis, P.A., Yaggi, K.E., Morse, J.Q., Feske, U. (2009). Interpersonal and emotional experiences of social interactions in borderline personality disorder. Journal of Nervous and Mental Disease, 197, 484–491. DOI: http://dx.doi.org/10.1097/NMD.0b013e3181aad2e7.
 30. Stroud, C.B., Durbin, C.E., Saigal, S.D., Knobloch-Fedders, L. (2010). Normal and abnormalpersonality traits are associated with marital satisfaction for both men and women: An Actor–Partner Interdependence Model analysis. Journal of Research in Personality, 44, 466–477. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jrp.2010.05.011.