Blisko czy na dystans? Psychologiczne aspekty relacji międzyludzkich

Main Article Content

Lucyna Bakiera
Monika Obrębska

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bakiera, L., & Obrębska, M. (2021). Blisko czy na dystans? Psychologiczne aspekty relacji międzyludzkich. Człowiek I Społeczeństwo, 51, 9-21. https://doi.org/10.14746/cis.2021.51.1
Dział
WSTĘP

Referencje

 1. Adler, R.B., Rosenfeld, L.B., Proctor II, R.F. (2006). Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 2. Allahverdipour, H. (2020). Global challenge of health communication: Infodemia in the coronavirus disease (COVID-19) pandemic. Journal of Education and Community Health, 7(2), 65–67. https://doi.org/10.29252/jech.7.2.65.
 3. Arystoteles (2001). Polityka. W: idem, Dzieła wszystkie, t. 6 (ss. 146–159). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Bakiera, L. (2019). Zachowania afiliacyjne w związkach intymnych. Propozycja kwestionariusza. Przegląd Psychologiczny, 62(4), 641–655.
 5. Baumeister, R.F., Twenge, J.M., Nuss, Ch.K. (2002). Effects of social exclusion on cognitiveprocesses: Anticipated aloneness reduces intelligent thought. Journal of Personality and Social Psychology, 83, 817–827. https://doi.org/10.1037//0022-3514.83.4.817.
 6. Brooks, S.K., Webster, R.K., Smith, L.E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., Rubin, G.J. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: Rapid review of the evidence. The Lancet, 395(10227), 912–920. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30460-8.
 7. Cacioppo,J.T., Norris, C.J., Decety, J., Monteleone, G., Nusbaum, H. (2009). In the eye of the beholder: Individual differences in perceived social isolation predict regional brain activation to social stimuli. Journal of Cognitive Neuroscience, 21(1), 83–92. https://doi.org/10.1162/jocn.2009.21007.
 8. Cacioppo, J.T., Patrick, W. (2009). Loneliness: Human Nature and the Need for Social Connection. New York: W. W. Norton & Company.
 9. Christakis, D.A., Gilkerson, J., Richards, J.A., Zimmerman, F.J., Garrison, M.M., Xu, D., Gray, S., Yapanel, U. (2009). Audible television and decreased adult words, infant vocalizations, and conversational turns: A population-based study. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 163(6), 554–558. https://doi.org/10.1001/archpediatrics.2009.61.
 10. Cohen, S. (2004). Social relationships and health. American Psychologist, 59(8), 676–684. https://doi.org/10.1037/0003-066X.59.8.676.
 11. DeWall, N.C., Baumeister, R.F. (2006). Alone but feeling no pain: Effects of social exclusion on physical pain tolerance and pain threshold, affective forecasting, and interpersonal empathy. Journal of Personality and Social Psychology, 91(1), 1–15. https://doi.org/10.1037/0022-3514.91.1.1.
 12. Domachowski, W. (2017). Stała gatunkowa i jej związki z indywiduowymi i interakcyjnymi komunikatami niewerbalnymi. W: W. Domachowski, A. Kucharski (red.), Granice komunikowania się (ss. 11–23). Szczecin: Volumina.
 13. Groarke, J.M., Berry, E., Graham-Wisener, L., McKenna-Plumley, P.E., McGlinchey, E.,
 14. Armour, Ch. (2020). Loneliness in the UK during the COVID-19 pandemic: Cross-sectional results from the COVID-19 Psychological Wellbeing Study. PLoS ONE, 15(9). e0239698. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239698.
 15. Haley, J. (1995). Niezwykła terapia. Techniki terapeutyczne Miltona H. Ericksona. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 16. Hawkley, L.C., Cacioppo, J.T. (2010). Loneliness matters: A theoretical and empirical review of consequences and mechanisms. Annals of Behavioral Medicine, 40(2), 218–227. https://doi.org/10.1007/s12160-010-9210-8.
 17. Kemp, S. (2020). Digital Global Poland 2020, https://datareportal.com/reports/digital2020-poland (dostęp: 10.03.2021).
 18. Kenrick, D.T., Neuberg, S.L., Cialdini, R.B. (2006). Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 19. Kosowski, P., Mróz, J. (2020). Ocena komunikacji a poczucie samotności i satysfakcji z życia w czasie pandemii. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 2(42), 214–226.
 20. Kossowska, M., Letki, N., Zaleśkiewicz, T., Wichary, S. (2020). Człowiek w obliczu pandemii. Psychologiczne i społeczne uwarunkowania zachowań w warunkach kryzysu zdrowotnego. Sopot: Wydawnictwo Smak Słowa.
 21. Leathers, D.G. (2007). Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 22. Lin, F., Zhou, Y., Du, Y., Qin, L., Zhao, Z., Xu, J., Lei, H. (2012). Abnormal white matter integrity in adolescents with internet addiction disorder: A tract-based spatial statistics study. Plos One, 1. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0030253.
 23. Linebarger, D.L., Walker, D. (2005). Infants’ and toddlers’ television viewing and language outcomes. American Behavioral Scientist, 5. https://doi.org/10.1177%2F0002764204271505.
 24. Marar, Z. (2014). Intimacy. London–New York: Routledge.
 25. Maslow, A. (1990). Motywacja i osobowość. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 26. Ophir, E., Nass, C., Wagner, A.D. (2009). Cognitive control in media multitaskers. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 106(37), 15583–15587. https://doi.org/10.1073/pnas.0903620106.
 27. Parandowski, J. (1992). Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian. Londyn: Wydawnictwo Puls.
 28. Pinker, S. (2015). Efekt wioski. Jak kontakty twarzą w twarz mogą uczynić nas zdrowszymi, szczęśliwszymi i mądrzejszymi. Kielce: Wydawnictwo Charaktery.
 29. Skarżyńska, K. (2012). Między ludźmi… Oczekiwania, interesy, emocje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 30. Steptoe, A., Owen, N., Kunz-Ebrecht, S.R., Brydon, L. (2004). Loneliness and neuroendocrine, cardiovascular, and inflammatory stress responses in middle-aged men and women. Psychoneuroendocrinology, 29(5), 593–611. https://doi.org/10.1016/s0306-4530(03)00086-6.
 31. Van Bavel, J., Baicker, K., Boggio, P., Capraro, V., Cichocka, A., Cikara, M., Drury, J. (2020). Using social and behavioural science to support COVID-19 pandemic response. Nature Human Behaviour, 4, 460–471. https://doi.org/10.1038/s41562-020-0884-z.
 32. Verduyn, P., Ybarra, O., Jonides, J., Kross, E. (2017). Do social network sites enhance or undermine subjective well-being? A critical review. Social Issues and Policy Review, 11(1), 274–302. https://doi.org/10.1111/sipr.12033.
 33. Wojciszke, B. (2013). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 34. Zhou, Y., Lin, F., Du, Y., Qin, L., Zhao, Z., Xu, J., Lei, H. (2011). Gray matter abnormalities in Internet addiction: A voxel-based morphometry study. European Journal of Radiology, 79(1), 92–95. https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2009.10.025.
 35. Zimmerman, F.J., Christakis, D.A. (2005). Children’s television viewing and cognitive outcomes: A longitudinal analysis of national data. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 159(7), 619–625. https://doi.org/10.1001/archpedi.159.7.619