Dostępność rodziców w dzieciństwie a przywiązanie do partnera w związku intymnym

Main Article Content

Adamina Alabrudzińska
Lucyna Bakiera

Abstrakt

The presented research aimed to check how, depending on different experiences in the relationship with parents during childhood, young adults function in an intimate relationship. The style of attachment to a partner was the key research category. For this purpose, the Plopa Questionnaire of Attachment Styles and survey questions were used, which allowed estimating the total index of parents’ availability. 71 people (female 50,7%) in early adulthood participated in the study. Data collection was carried out in direct contact. The results showed that a higher level of accessibility of both parents in childhood coexists with a greater intensity of the secure style of attachment to a partner in an intimate relationship. The level of parents’ availability in childhood does not correlate with unsecured styles of attachment to a partner, both among adults coming from postdivorce and full families.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Alabrudzińska, A., & Bakiera, L. (2021). Dostępność rodziców w dzieciństwie a przywiązanie do partnera w związku intymnym . Człowiek I Społeczeństwo, 51, 61–78. https://doi.org/10.14746/cis.2021.51.3
Dział
ARTYKUŁY
Biogram autora

Adamina Alabrudzińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Adamina Alabrudzińska, absolwentka Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, e-mail: adaala@st.amu.edu.pl

Referencje

 1. Ainsworth, M.D.S. (1979). Infant–mother attachment. American Psychologist, 34(10), 932–937.
 2. Ainsworth, M.D.S. (1989). Attachments beyond intimacy. American Psychologist, 44(4), 709–716.
 3. Arditti, J.A. (2016). A family stress-proximal process model for understanding the effects of parental incarceration on children and their families. Couple and Family Psychology: Research and Practice, 5(2), 65–88.
 4. Attar-Schwartz, S. (2019). Parental availability of support and frequency of contact: The reports of youth in educational residential care. Children and Youth Services Review, 101, 317–328. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.04.016.
 5. Bakiera, L. (2013). Zaangażowane rodzicielstwo a autokreacyjny aspekt rozwoju dorosłych. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 6. Bakiera, L. (2016). Aversive parenting: An attempt of conceptualization. W: H. Liberska, M. Farnicka (red.), Aggression as a Challenge: Theory and Research. Current Problems (ss. 187–198). Frankfurt: Peter Lang Publishin
 7. Bakiera, L., Appelt, K. (2020). Kryzys w rodzinie – separacja i rozwód. W: I. Grzegorzewska, L. Cierpiałkowska, A. Borkowska (red.), Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ss. 623–638). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Bakiera, L., Doiczman-Łoboda, N. (2018). Funkcjonowanie dzieci, młodzieży i dorosłych w rodzinach rozłącznych przestrzennie na skutek migracji ekonomicznych. Człowiek i Społeczeństwo, 51, 109–126.
 9. Beisert, M. (2008). Strategie radzenia sobie z rozwodem rodziców podejmowane przez dzieci w wieku dorastania. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 7(4), 82–97.
 10. Belsky, J. (1999). Interactional and contextual determinants of attachment security. W: J. Cassidy, P.R. Shaver (red.), Handbook of Attachment (ss. 249–264). New York–London: The Guilford Press.
 11. Bowlby, J. (1988). A Secure Base: Clinical Applications of Attachment Theory. London: Routledge.
 12. Bowlby, J. (2007). Przywiązanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Brągiel, J. (2004). Długoterminowy wpływ rozwodu rodziców na dzieci. W: A.W. Janke (red.), Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań (ss. 193–202). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 14. Biringen, Z. (2000). Emotional availability: Conceptualization and research findings. American Journal of Orthopsychiatry, 70(1), 104–114. https://doi.org/10.1037/h0087711.
 15. Brzezińska, A.I. (2020). Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania: środowisko rozwoju, zadania rozwojowe, nabywanie kompetencji. W: I. Grzegorzewska, L. Cierpiałkowska, A. Borkowska (red.), Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ss. 63–108). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. Conway, J. (2014). Dorosłe dzieci prawnie lub emocjonalnie rozwiedzionych rodziców. Jak uwolnić się od bolesnej przeszłości? Warszawa: Logos. Oficyna Wydawnicza.
 17. Crowell, J.A., Treboux, D., Brockmeyer, S. (2009). Parental divorce and adult children’s attachment representations and marital status. Attachment & Human Development,11(1), 87–101.
 18. Danner-Vlaardingerbroek, G., Kluwer, E.S., Steenbergen van, E.F., Lippe van der, T. (2013). The psychological availability of dual-earner parents for their children after work. Family Relations, 62(5), 741–754.
 19. Dement’eva, I.F. (2003). Negative factors of the upbringing of children in an incomplete family. Russian Education & Society, 45(1), 24–37.
 20. Gežová, K. (2015). Father’s and mother’s roles and their particularities in raising children. Acta Technologica Dubnicae, 5(1), 45–50.
 21. Gębuś, D. (2015). Surowy wychowawca czy troskliwy opiekun? Problematyka relacji ojciec–dziecko we współczesnej rodzinie. W: W. Muszyński (red.), Rodzina jako wartość: wzory – modele – redefinicje (ss. 421–432). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 22. Gökçe, G., Yılmaz, B. (2018). Emotional availability of parents and psychological health: What does mediate this relationship? Journal of Adult Development, 25(1), 37–47.
 23. Grzegorzewska, I., Cierpiałkowska, L. (2020). Psychopatologia rozwojowa. Integrujące podejście do zdrowia i zaburzeń dzieci i młodzieży. W: I. Grzegorzewska, L. Cierpiałkowska, A. Borkowska (red.), Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ss. 139–161). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 24. Hazan, C., Shaver, P.R. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social Psychology, 52(3), 511–524.
 25. Holmes, J. (2007). John Bowlby. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 26. Holt-Lunstad, J., Birmingham, W., Jones, B.Q. (2008). Is there something unique about marriage? The relative impact of marital status, relationship quality, and network social support on ambulatory blood pressure and mental health. The Society of Behavioral Medicine, 35(2), 239–244.
 27. Keelan, J.P., Dion, K.K., Dion, K.L. (1998). Attachment style and relationship satisfaction: Test of a self-disclosure explanation. Canadian Journal of Behavioural Science, 30(1), 24–35.
 28. Kobak, R., Madsen, S. (2008). Disruptions in attachment bonds: Implications for theory, research, and clinical intervention. W: J. Cassidy, P.R. Shaver (red.), Handbook of Attachment: Theory, Research, and Clinical Applications (ss. 23–47). New York: The Guilford Press.
 29. Lamb, M.E. (1987). Introduction: The emergent american father. W: M.E. Lamb, N.J. Lawrence (red.), The Father’s Role: Cross-Cultural Perspectives (ss. 3–24). New York: Routledge.
 30. Lansford, J.E., Malone, P.S., Castellino, D.R., Dodge, K.A., Pettit, G.S., Bates, J.E. (2006). Trajectories of internalizing, externalizing, and grades for children who have and have not experienced their parents’ divorce or separation. Journal of Family Psychology, 20(2), 292–301.
 31. Lewis, C., Lamb, M.E. (2003). Fathers’ influences on children’s development: The evidence from two-parent families. European Journal of Psychology of Education, 18(2), 211–228.
 32. Liberska, H., Suwalska, D. (2011). Styl przywiązania a relacje partnerskie we wczesnej dorosłości. Psychologia Rozwojowa, 16(1), 25–39.
 33. Lum, J.J., Phares, V. (2005). Assessing the emotional availability of parents. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 27(3), 211–226. https://doi.org/10.1007/s10862-005-0637-3.
 34. Marchwicki, P. (2004). Psychospołeczne uwarunkowania stylów przywiązania. Studia Psychologica, 5(35–36), 36–51.
 35. Meyers, S.A., Landsberger, S.A. (2002). Direct and indirect pathways between adult attachment style and marital satisfaction. Personal Relationship, 9(2), 159–172. https://doi.org/10.1111/1475-6811.00010.
 36. Moore, C.W., Rauch, P.K., Baer, L., Pirl, W.F., Muriel, A.C. (2015). Parenting changes in adults with cancer. Cancer, 121(19), 3551–3557.
 37. Owen, M.T., Cox, M.J. (1997). Marital conflict and the development of infant–parent attachment relationships. Journal of Family Psychology, 11(2), 152–164.
 38. Parke, D.R. (2004). Development in the family. Annual Review of Psychology, 55, 365–399.
 39. Plopa, M. (2008). Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych (KSP). Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
 40. Ratnapalan, S. (2009). To be good enough. College of Family Physicians of Canada. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2654842/ (dostęp: 20.08.2020).
 41. Rothbard, J.C., Shaver, P.R. (1994). Continuity of attachment across the life span. W: M.B. Sperling, W.H. Berman (red.), Attachment in Adults: Clinical and Developmental Perspectives (ss. 31–71). New York: The Guilford Press.