Komercjalizacja tacierzyństwa. Relacja ojca z dzieckiem na tle działań marketingowych

Main Article Content

Kamil Janowicz
Aleksandra Jasielska

Abstrakt

The last decades brought us dynamic changes in patterns of fatherhood. It is related both to expectations toward men, and their daily functioning itself. However, the role of a father is less often commercialized than the role of a mother. In line with that, commercials and marketing activities are less often addressed to fathers than to mothers. This paper is addressed to the potential grounds of this state of affairs, and the description of the new phenomenon – dadvertising. The possible manners of profiling marketing activities including fathers as primary recipients will be presented and discussed concerning findings of studies from the field of family psychology, sociology of the family, and a few existing studies aimed at commercials addressed to fathers. The abovementioned issues will be illustrated by examples of single commercials and marketing campaigns, in which protagonists or recipients were fathers.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Janowicz, K., & Jasielska, A. (2021). Komercjalizacja tacierzyństwa. Relacja ojca z dzieckiem na tle działań marketingowych. Człowiek I Społeczeństwo, 51, 79–100. https://doi.org/10.14746/cis.2021.51.4
Dział
ARTYKUŁY
Biogram autora

Aleksandra Jasielska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki

Aleksandra Jasielska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, ul. Szamarzewskiego 89AB, 60-568 Poznań, e-mail: aleksandra.jasielska@amu.edu.pl, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7874-5086.

Referencje

 1. Arcimowicz, K. (2003). Obraz mężczyzny w polskich mediach. Prawda. Fałsz. Stereotyp. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 2. Bailey, M.T. (2008). Mom 3.0: Marketing With Today’s Mothers by Leveraging New Media& Technology. Deadwood: Wyatt-MacKenzie Publishing.
 3. Bakiera, L. (2014). Mężczyzna w roli ojca. Psychospołeczne uwarunkowania zaangażowanego ojcostwa. W: B. Raszeja-Kotleba, M. Baranowska-Szczepańska (red.), On bez tajemnic. Problemy, analizy, perspektywy (ss. 41–58). Poznań: Instytut Naukowo Wydawniczy MAIUSCULA.
 4. Baxter, S.M., Kulczynski, A., Ilicic, J. (2016). Ads aimed at dads: Exploring consumers’reactions towards advertising that conforms and challenges traditional gender role ideologies. International Journal of Advertising, 35(6), 970–982. https://doi.org/10.1080/02650487.2015.1077605.
 5. Bell, J. (2013). Putting dad in the picture: Fatherhood in the popular women’s magazines of 1950s Australia. Women’s History Review, 22(6), 904–929. https://doi.org/10.1080/09612025.2013.780843.
 6. Bierca, M. (2013). Tacierzyństwo w sieci – analiza nowego trendu i jego socjologiczne implikacje. InterAlia. Pismo Poświęcone Studiom Queer, 8, 79–90.
 7. Chang, C.T., Tung, M.H. (2015). Intergenerational appeal in advertising: Impacts of brand–gender extension and brand history. International Journal of Advertising, 35(2), 345–361. https://doi.org/10.1080/02650487.2015.1030282.
 8. Chełstowska, A., Zarzyńska, A. (2014). Urlopy dla ojców w kontekście różnych modeli polityki rodzinnej w Europie. Instytut Spraw Publicznych. http://rownoscplci.pl/uploads/pdf/832753405.pdf (dostęp: 10.06.2020).
 9. Cowart, K.O. (2019). Daddy Dearest: The influence of paternal investment on attitude toward the advertisement. Journal of Advertising, 49(2), 1–11. https://doi.org/10.10 80/00913367.2019.1696721.
 10. Duhigg, Ch. (2013). Siła nawyku. Dlaczego robimy to, co robimy i jak można to zmienić w życiu i biznesie. Warszawa: Dom Wydawniczy PWN.
 11. Endendijk, J.J., Groeneveld, M.G., Berkel van, S.R., Hallers-Haalboom, E.T., Mesman, J., Bakermans-Kranenburg, M.J. (2013). Gender stereotypes in the family context: Mothers, fathers, and siblings. Sex Roles, 68(9–10), 577–590.
 12. Fein, R.A. (1978). Research on fathering: Social policy and an emergent perspective. Journal of Social Issues, 34(1), 122–135.
 13. Fromm, J., Vidler, M. (2015). Millennials with Kids: Marketing to This Powerful and Surprisingly Different Generation of Parents. New York: American Management Association.
 14. Gentry, J., Harrison, R. (2010). Is advertising a barrier to male movement toward gender change? Marketing Theory, 10(1), 74–96. https://doi.org/10.1177/1470593109355246.
 15. Gospodarstwa domowe i rodziny. Charakterystyka demograficzna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 (2014). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 16. Gurba, E. (2009). Wczesna dorosłość. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka (ss. 202–233). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 17. Halawa, M. (2006). Komercjalizacja dzieciństwa. Kosztorysowanie rodzicielstwa. W: M. Bogunia-Borowska (red.), Dziecko w świecie mediów i konsumpcji (ss. 45–55). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 18. Havighurst, R.J. (1981). Developmental Tasks and Education. New York: LONGMAN.
 19. Ho, T.H., Lim, N., Camerer, C.F. (2006). How „psychological” should economic and marketing models be. Journal of Marketing Research, 43(3), 341–344.
 20. Hochschild, A. (1989). The Second Shift. New York: Avon Books.
 21. Janowicz, K. (2017). Współczesne ojcostwo w oczach młodych bezdzietnych kobiet i mężczyzn. W: A. Łukasik, K. Węgrzyn-Białogłowicz, A. Englert-Bator (red.), Kobiety i mężczyźni. Różnice, podobieństwa (ss. 238–253). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 22. Janowicz, K. (2018). Sex differences in vision of own parenthood in late adolescence and early adulthood. Referat wygłoszony podczas 9th Congress of European Society on Family Relations. Organizator: European Society on Family Relations. Porto, 4–8.09.2018.
 23. Jasielska, A., Maksymiuk, R.A. (2010a). Dorośli reklamują, dzieci kupują. Kindermarketing i psychologia. Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 24. Jasielska, A., Maksymiuk, R.A. (2010b). Wpływ infantylizacji kultury na zmiany w społeczeństwie konsumpcyjnym. Kultura i Społeczeństwo, 54(2), 5–20.
 25. Jasielska, A., Maksymiuk, R.A. (2011). Skomercjalizowane rodzicielstwo – nowy aspekt współczesnej dorosłości. Psychologia Rozwojowa, 16(2), 33–49.
 26. Jasielska, A., Maksymiuk, R.A. (2018). Dla kogo Brand Hero? O wpływie bohatera marki dziecięcej na intencje zakupowe osób dorosłych. Człowiek i Społeczeństwo, 45, 169–198.
 27. Jaworowski M.J., Polański P. (2004). Trendy społeczne i konsumenckie w Polsce u progu Unii Europejskiej. Referat wygłoszony podczas V Ogólnopolskiego Kongresu Badaczy Rynku i Opinii. Warszawa, 21–22.10.2004.
 28. Kall, J. (1999). Reklama. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 29. Kłosińska, K. (2015). Rodzic jako znak naszych czasów. Poradnik Językowy, 5, 95–101.
 30. Kwaśniewski, T., Masłowski, J. (2016). Czasem czuły, czasem barbarzyńca. Warszawa: Wydawnictwo Agora.
 31. Leader, C.F. (2019). Dadvertising: Representations of fatherhood in Procter & Gamble’s TIDE commercials. Communication, Culture and Critique, 12, 72–89. https://doi.org/10.1093/ccc/tcz002.
 32. Leszczuk-Fiedziukiewicz, A. (2009). Rodzina w polskiej reklamie telewizyjnej po przełomie 1989 roku. Toruń: Dom Wydawniczy DUET.
 33. Lewandowski, G. (2007). Fenomen alfamamy. Marketing przy kawie. http://www.marketingnews.pl/article.php?art=1137 (dostęp: 12.11.2020).
 34. Liberska, H., Matuszewska, M. (2014). Modele funkcjonowania rodziny. Style wychowania. W: I. Janicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny (ss. 115–139). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 35. Maher, J.M., Dever, M., Curtin, J., Singleton, A. (2004). What Women (and Men) Wants: Births, Policies and Choices. Melbourne: School of Political and Social Inquiry.
 36. Marshall, D., Davis, T., Hogg, M.K., Schneider, T., Petersen, A. (2014). From overt provider to invisible presence: Discursive shifts in advertising portrayals of the father in Good Housekeeping, 1950–2010. Journal of Marketing Management, 30(15–16), 1654–1679. https://doi.org/10.1080/0267257X.2014.945471.
 37. Marsiglio, W., Hutchinson, S., Cohan, M. (2000). Envisioning fatherhood: A social psychological perspective on young men without kids. Family Relations, 49, 133–142.
 38. Ostoja-Zawadzka, K. (1997). Cykl życia rodzinnego. W: B. de Barbaro (red.), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny (ss. 18–30). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 39. Powrót taty. Polskie ojcostwo: pełen etat czy praca dorywcza? (2019). Nationale Nederlanden. https://media.nn.pl/61309-powrot-taty-polskie-ojcostwo-pelen-etat czypraca-dorywcza (dostęp: 10.06.2020).
 40. Raport Czy nowe technologie wychowują dzieci Milenialsów? (2016). SW Research.
 41. Raport Family Power. IQS Research Think Forward.
 42. Raport z badań Matki 2013. (2013). Maison & Partners.
 43. Rejowska, A. (2015). Wizerunek ojcostwa w polskiej reklamie telewizyjnej. Dyskursy Młodych Andragogów, 16, 353–367.
 44. Rydz, S. (2014). Samotne rodzicielstwo. W: I. Janicka, H. Liberska (red.). Psychologia rodziny (ss. 243–258). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 45. Schor, J. (2004). Born to Buy: The Commercialized Child and the New Consumer Culture. New York: Scribner.
 46. Sewera, I. (2013). Gwiazdka dla matki z pokolenia Y. https://marketingprzykawie.pl/artykuly/gwiazdka-dla-matki-z-pokolenia-y/ (dostęp: 12.11.2020).
 47. Siegel, D., Coffey, T., Livingson, G. (2005). Marketing to the New Super Consumer: Mom & Kid. Rochester: Paramount Market Publishing, Inc.
 48. Solomon, M.R. (2009). Consumer Behavior. Buying, Having, and Being. 8th Ed. New Delhi: Dorling Kindersley licensed of Pearson Education in South Asia.
 49. Szlendak, T. (2005). Leniwe maskotki, rekiny na smyczy. W co kultura konsumpcyjna przemieniła mężczyzn i kobiety. Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza.
 50. Szpak, D. (2019). Momfluencerki w sieci. Jak zbudować z nimi autentyczną relację jako marka? https://marketingprzykawie.pl/artykuly/momfluencerki-sieci-zbudowac-nimiautentyczna-relacje-jako-marka/ (dostęp: 12.11.2020).
 51. Szulich-Kałuża, J., Wadowski, D. (2014). Tendencje przemian ojcostwa i roli ojca we współczesnym społeczeństwie. W: D. Kornas-Biela (red.), Ojcostwo dzisiaj (ss. 53–74). Lublin: Fundacja Cyryla i Metodego.
 52. Tian, K. (2019). The influence of cultural orientation on gender role representations: Horizontal-vertical values in cross-cultural advertising. International Journal of Business Anthropology, 7(1), 49–84. https://doi.org/10.33423/ijba.v7i1.1108.
 53. Tsai, W.S. (2010). Family man in advertising? A content analysis of male domesticity and fatherhood in Taiwanese commercials. Asian Journal of Communication, 20(4), 423–439. https://doi.org/10.1080/01292986.2010.496860.
 54. Virani, A., Duffett-Leger, L., Letourneau, N. (2019). Parenting apps review: In search of good quality apps. mHealth, 5, 44. https://doi.org/10.21037/mhealth.2019.08.10.
 55. Włodarczyk, J. (2014). Być tatą. Wyniki badania polskich ojców. Dziecko krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka, 13(3), 94–138.
 56. Wojciszke, B. (2002). Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenie na różnice. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.