Dostojność i codzienność akademickiego życia – wprowadzenie do wiodącej tematyki tomu

Main Article Content

Zbigniew Drozdowicz
Sławomir Sztajer

Abstrakt

Dostojność i codzienność akademickiego życia – wprowadzenie do wiodącej tematyki tomu


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Drozdowicz, Z., & Sztajer, S. (2021). Dostojność i codzienność akademickiego życia – wprowadzenie do wiodącej tematyki tomu. Człowiek I Społeczeństwo, 52, 7-22. https://doi.org/10.14746/cis.2021.52.1
Dział
WSTĘP

Referencje

 1. Abelard, P. (1952). Historia moich niedoli. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 2. Clanchy, M. (1997). Abelard: A Medieval Life. Oxford: Blackwell.
 3. Drozdowicz, Z. (2021). Między nauką i pseudonaukami. Od panpsychizmu do psychoanalizy. Nauka, 1, 19–37.
 4. Gordin, M.D. (2021). On the Fringe: Where Science Meets Pseudoscience. Oxford: Oxford University Press.
 5. Hao, Z. (2020). Academic Freedom Under Siege: What, Why, and What Is to Be Done. W: Z. Hao, P. Zabielskis (red.), Academic Freedom Under Siege (ss. 1–36). Cham, Switzerland: Spinger.
 6. Husserl, E. (1999). Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna. Toruń: Wydawnictwo Rolewski.
 7. Kołakowski, L. (1994). Diabeł kłamie również, kiedy mówi prawdę. W: Honoris Causa. Księga pamiątkowa ku czci Leszka Kołakowskiego (ss. 15–23). Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.
 8. Kołakowski, L. (1956). Wykłady o filozofii średniowiecznej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 9. Laudan, L. (1983). The Demise of the Demarcation Problem. W: R.S. Cohen, L. Laudan, Physics, Philosophy, and Psychoanalysis: Essays in Honor of Adolf Grünbaum (ss. 111–127). Dordrecht: D. Reidel Publishing Company.
 10. Lukianoff, G., Haidt, J. (2018). The Coddling of the American Mind: How Good Intentions and Bad Ideas Are Setting Up a Generation for Failure. New York: Penguin Press.
 11. Spitzberg, B.H., Tsou, M.-H., Gawron, M. (2021). Social Media Surveillance and (Dis) Misinformation in the COVID-19 Pandemic. W: H.D. O’Hair, M.J. O’Hair (red.), Communicating Science in Times of Crisis (ss. 262–301). Chichester: Wiley-Blackwell.
 12. Twardowski, K. (2007). O dostojeństwie Uniwersytetu. Poznań: Zakład Graficzny UAM.
 13. Tabakowska, E., Majewska, M. (2021). Poziom nauki i poziom komfortu. PAUza Akademicka, 570, 1–2.
 14. Tierney, W.G. (2021). Higher Education for Democracy: The Role of the University in Civil Society. Albany, NY: State University of New York Press.
 15. Woleński, J. (1985). Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.