Akademickie batalie. Tradycje i współczesność

Main Article Content

Zbigniew Drozdowicz

Abstrakt

In these remarks I make the attempt to sketch a battle which in the time span of many centuries had been led by the academic community with the internal and external threats. The first ones included (and still do in large extent) among others interfering in the conducted scientific research by the Church authorities. The latter ones on the other hand included crossing the boundary of science and stepping into the territory infested by all sorts of pseudoscience. Although I recall here just the example of such pseudoscience such as alchemy, but nevertheless it shows well how hard it was and still is for scholars to set these boundaries and not to cross them. In the end of the paper I formulate certain general remarks and suggestions related to the issues tackled in the text.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Drozdowicz, Z. (2021). Akademickie batalie. Tradycje i współczesność . Człowiek I Społeczeństwo, 52, 25-44. https://doi.org/10.14746/cis.2021.52.2
Dział
ARTYKUŁY
Biogram autora

Zbigniew Drozdowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

Zbigniew Drozdowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, ul. Szamarzewskiego 89c, 60-568 Poznań, e-mail: drozd@amu.edu.pl, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9409-9029.

Referencje

 1. Abelard, P. (1952). Historia moich niedoli, tłum. L. Joachimowicz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 2. Banyś, W. (2019). Finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce z uwzględnieniem perspektywy międzynarodowej Konferencja KRASP. W: J. Woźnicki (red.), Transformacja akademickiego szkolnictwa wyższego w Polsce w okresie 30-lecia 1989–2019 (ss. 76–113). Warszawa: KRASP – Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Benzenhöfer, U. (1993). Die Paracelsus-Dramen der Martha Sills-Fuchs im Umfeld des ‘Vereins Deutsche Volksheilkunde’ Julius Streichers. W: P. Dilg, H. Rudolph (red.), Resultate und Desiderate der Paracelsus-Forschung (ss. 163–181), Stuttgart: Franz Steiner Verlag.
 4. Crombie, A.C. (1960). Nauka średniowieczna i początki nauki nowożytnej, t. 2, tłum. S. Łypacewicz. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 5. Czarnek, P. (2021). MUSIMY WYRÓWNAĆ SZANSE. Min. Przemysław Czarnek mówi o akademiach, finansowaniu i konsolidacji uczelni, wolności akademickiej i ewaluacji. Forum Akademickie, 7–8, 6–7.
 6. De Vries, L., Spruit, L. (2017). Paracelsus and Roman censorship – Johannes Faber’s 1616 report in context. Intellectual History Review, 28(2), 5.
 7. Diderot, D., d’Alembert, J. (1777). Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers par une société de gens de lettres mis en ordre et publié par m. Diderot et m. D’Alembert, t. 1. Genéve: Pellet imprimeur-libraire.
 8. Erazm z Rotterdamu (1953). Pochwała głupoty. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 9. Galilei, G. (1962). Dialog o dwu najważniejszych układach świata: Ptolemeuszowym i Kopernikowym, tłum. E. Ligocki, K. Giustiniami-Kępińska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 10. Gauquelin, M. (1955). L’influence des astres: étude critique et expérimentale. Paris: Éditions du Dauphin.
 11. Kaufman, A.B., Kaufman, J.C. (red.) (2018). Pseudoscience: The Conspiracy Against Science. London–Cambridge, MA: The MIT Press.
 12. Kołłątaj, H. (1953). Wybór pism naukowych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 13. Le Goff, J. (1997). Inteligencja w wiekach średnich, tłum. E. Bąkowska. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen – Dom Wydawniczy Bellona.
 14. Melosik, Z. (2009). Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wiedzy i władzy. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 15. Nummedal, T.E. (2007). Alchemy and Authority in the Holy Roman Empire. Chicago: University of Chicago Press.
 16. Quinn, S. (1995). Życie Marie Curie, tłum. A. Soszyńska. Warszawa: Wydawnictwo Pruszyńska i S-ka.
 17. Reston, J. Jr. (1998). Galileusz, tłum. A. Szymański. Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka.
 18. Seidler, G.L. (1984). W nurcie Oświecenia. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.
 19. Sędziwój, M. (1971). Traktat o kamieniu filozoficznym. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 20. Sigerist, H.E. (1941). Laudanum in the works of Paracelsus, Bull. Hist. Med., 9, 530–544.
 21. Trevelyan, G.M. (1961). Historia społeczna Anglii. Od Chaucera do Wiktorii, tłum. A. Klimowicz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 22. Voltaire (2010). Dictionnaire philosophique. Paris: Flammarion.
 23. Watson, J.D. (1995). Podwójna helisa. Historia odkrycia struktury DNA, tłum. W. Zagórski. Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka.
 24. Wear, A. (1995). The Western Medical Tradition. Cambridge: Cambridge University Press.
 25. Webster, Ch. (2008). Paracelsus: Medicine, Magic and Mission at the End of Time. New Haven: Yale University Press.
 26. White, A.E. (1894). The Hermetic and Alchemical Writings of Paracelsus. London: James Elliott and Co.
 27. White, M., Gribbin, J. (1998). Darwin. Żywot uczonego, tłum. H. Pawlikowska-Gannon. Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka.