Religijność mieszkańców Śląska Cieszyńskiego w ujęciu statystycznym

Main Article Content

Przemysław Żebrok

Abstrakt

In recent years Poland has been undergoing rapid socio-cultural changes. Along with these changes one can observe a systematic decline in the importance of religious life. This leads to reflection on the direction and depth of transformations, and consequently on the place of religion in the life of future generations. The study attempts to statistically present the religious situation of the inhabitants of Cieszyn Silesia. This is a very specific region mainly due to the diversity of confessions. Historical conditions, as well as the current religious structure make this subject difficult to study, but at the same time very interesting. For a more complete picture, the data from the beginning of the 20th century, as well as from the present day, were used.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Żebrok, P. (2021). Religijność mieszkańców Śląska Cieszyńskiego w ujęciu statystycznym. Człowiek I Społeczeństwo, 52, 211-227. https://doi.org/10.14746/cis.2021.52.11
Dział
FORUM DYSKUSYJNE
Biogram autora

Przemysław Żebrok, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych

Przemysław Żebrok, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych, ul. Kanonicza 9/301, 31-002 Kraków, e-mail: przemyslaw@zebrok.pl, https://orcid.org/0000-0003-3783-2217.

Referencje

 1. Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia AD 2020 (2020). Warszawa: Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego.
 2. Český statistický úřad (2020). https://www.czso.cz (dostęp: 13.03.2020).
 3. Encyklopedia wiedzy o Kościele katolickim na Śląsku (2020). https://silesia.edu.pl/index.php/Strona_g%C5%82%C3%B3wna (dostęp: 29.11.2021).
 4. Glajcar, R. (2013). Specyfika Śląska Cieszyńskiego – struktura wyznaniowa i autoidentyfika-cja mieszkańców a ich postawy polityczne. Vademecum Śląsk, 1, 49–66.
 5. Kiedos, J. (1990–1991). Jezuici i ich udział w katolickiej reformie kościelnej na Śląsku Cie-szyńskim w XVII i XVIII wieku. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 23–24, 247–254.
 6. Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP. www.luteranie.pl (dostęp: 12.08.2019).
 7. Kościół w Polsce. Raport (2021). Katolicka Agencja Informacyjna. https://ekai.pl/wp-content/uploads/2021/03/Raport-Kosciol-w-Polsce-2021.pdf (dostęp: 23.09.2021).
 8. Nowak, K. (2016). Encyklopedia Województwa Śląskiego, t. 3. http://ibrbs.pl/mediawiki/index.php/%C5%9Al%C4%85sk_Cieszy%C5%84ski (dostęp: 23.09.2021).
 9. Pełzająca sekularyzacja. Raport KAI o Kościele w Polsce (2021). Więź. https://wiez.pl/2021/03/06/pelzajaca-sekularyzacja-raport-kai-o-kosciele-w-polsce/ (dostęp: 23.09.2021).
 10. Polska w liczbach. https://www.polskawliczbach.pl (dostęp: 30.11.2021).
 11. Przynależność Polaków do ruchów i wspólnot religijnych (2017). Komunikat z badań nr 84/2017. Warszawa: CBOS.
 12. Rusek, H. (1999). Wzory życia religijnego na pograniczach etnicznych i kulturowych. Studia Etnologiczne i Antropologiczne, 3, 172.
 13. Stosunki wyznaniowe na Śląsku Cieszyńskim. http://www.historycy.org (dostęp: 18.01.2020).
 14. Struktura administracyjna Kościoła katolickiego w Polsce i podstawowe statystyki (2017). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 15. Z jakiej jestem parafii i diecezji? Podział administracyjny Kościoła katolickiego w wojewódz-twie śląskim (2020). http://edus.ibrbs.pl/z-jakiej-jestem-parafii-i-diecezji-podzial-administracyjny-kosciola-katolickiego-w-wojewodztwie-slaskim/ (dostęp: 13.01.2020).
 16. Żebrok, P. (2018). Rodzina w systemie społeczno-kulturowym Śląska Cieszyńskiego. Studium teoretyczno-badawcze. Kraków: Wydawnictwo „Scriptum”.